Etikett: Citycon

Senaste nyheterna om Etikett: Citycon.


Retail Parkskonceptet etableras i Finland

I Finland har Skanska och Kiinteistösijoitus Citycon Oyj gemensamt bildat företaget Retail Park Oy som kommer att ägas på 50/50-basis. …

Aleksias notering tvingar fram reserveringar

Trots att aktiemarknaden inte är nådigt inställd till fastighetsaktier så väljer MeritaNordbanken nu att sälja ut sitt helägda fastighetsbolag Aleksia. …

MeritaNordbanken säljer fastigheter till Citycon

Merita Fastigheter kommer per 28 juni att sälja sina andelar i nio köpcentrumfastigheter till det i Finland börsnoterade Citycon. Köpeskillingen …