Citycon

Senaste nyheterna om Citycon.


Aleksias notering tvingar fram reserveringar

Trots att aktiemarknaden inte är nådigt inställd till fastighetsaktier så väljer MeritaNordbanken nu att sälja ut sitt helägda fastighetsbolag Aleksia. …

MeritaNordbanken säljer fastigheter till Citycon

Merita Fastigheter kommer per 28 juni att sälja sina andelar i nio köpcentrumfastigheter till det i Finland börsnoterade Citycon. Köpeskillingen …