Leimdörfersfären struktureras om

Delägarna samlar sitt ägande i nya navet Brunswick Real Estate.