Utmanande år för Peab – som sänker utdelningen

Bostadsutvecklingen och husbyggandet ligger bakom det stora tappet i rörelseresultat hos Peab. Industridelen visar bra siffor med en betydande resultatökning.

Annons

Rörelseresultatet hamnar för 2023 på 1853 mkr (2741). Exklusive den positiva effekt om 400 mkr som Peab räknar med i och med utslaget i en skiljedom kring Mall of Scandinavia så var rörelseresultatet 1483 mkr (2741).

Styrelsen föreslår en utdelning på 1,50 kronor per aktie (4,00). Utdelningen bedöms vara balanserad utifrån ordersituation, intjäningsförmåga och finansiell ställning.

Resultatet från byggverksamheten och bostadsutvecklingen under 2023 svarar tillsammans för ett resultattapp om 1,3 miljarder jämfört med deras bidrag till resultatet 2022.

Rensat för skiljedomseffekten var rörelseresultatet inom bygg endast 41 mkr (629). Då har reserveringar om -465 mkr gjorts. Till stor del projekt tagna före kriget i Ukraina bröt ut och där prisökningar påverkat negativt.

Under det sista kvartalet 2023 visar bostadsutvecklingsaffären ett negativt resultat om -46 mkr men för helåret är det positivt, 197 mkr (940). Antalet produktionsstartade bostäder för bostadsrätt eller äganderätt var en rännil jämfört med året innan, 121 stycken jämfört med 1810 stycken. Däremot startades fler bostäder i hyresrättsprojekt, 606 stycken jämfört med 526 stycken.

Antalet sålda bostäder i hyresrättsprojekt ökade till 392 stycken (66 stycken). I den pågående produktionen för bostadsrätt/äganderätt var andelen sålda lägenheter 68 % (60%).

Totalt antal egenutvecklade bostäder i produktion uppgick vid årets utgång till3 694 (5 718) varav 2 392 (4 539) vara bostadsrätter/ägarlägenheter och 1 302 (1 179) var bostäder i hyresrättsprojekt.

De positiva bidragen till Peabs resultat kommer från Anläggning och Industri. Det förstnämnda affärsområdet visar ett stabilt och oförändrat resultat medan Industri lyft resultatet med nära 30 procent. Inom Industri är det främst beläggning som gått riktigt bra och där kostnadsökningar på energi hamnat hos kund genom prissättningen på tjänsterna.

Ur Peabs bokslut för helåret 2023

 • Nettoomsättning 58 821 mkr (63 135)
 • Rörelseresultat 1 853 mkr (2 741)
 • Rörelsemarginal 3,2 procent (4,3)
 • Resultat före skatt 1 895 mkr (2 670)
 • Resultat per aktie 4,92 kr (6,98)
 • Orderingång 45 108 mkr (53 259)
 • Orderstock 39 060 mkr (44 389)
 • Kassaflöde före finansiering -1 317 mkr (-1 955)
 • Nettoskuld 8 676 mkr (6 899)
 • Nettoskuldsättningsgrad 0,6 (0,5)
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 1,50 kr (4,00) per aktie

Perioden okt- dec 2023

 • Anpassning av verksamheten samt reserveringar, nedskrivningar och omstruktureringar om totalt -525 mkr
 • Nettoomsättning 15 639 mkr (17 048)
 • Rörelseresultat 133 mkr (853)
 • Rörelsemarginal 0,9 procent (5,0)
 • Resultat före skatt 31 mkr (818)
 • Resultat per aktie -0,25 kr (1,89)
 • Orderingång 10 527 mkr (10 455)
 • Kassaflöde före finansiering 1 462 mkr (-897)

Fler Nyheter från förstasidan

Arena i svårt område åter på tapeten

Kan placeras på fastighet med flera stora projekt på gång.

Älvsjö, P.A.C.E, ny stadsdel.

Vill skapa ny stadsdel i Älvsjö – helt byggd i trä

Förslag: Kvartersstad i klassisk stil. 5.000 bostäder och 10.000 arbetsplatser.

Förvaltarens första stora nya sedan 80-talet

”Trots ett omvärldsläge som gör att många byggen står still tar vi ansvar och fortsätter att utveckla”.

Kritik mot landshövdingen

Anklagas för att vilja styra frågor inom byggnation och exploatering.

Topp lämnar Skanska

Slutar efter 18 år. FV berättar om nya jobbet. Danielsson: ”Jag önskar honom all lycka till i framtiden”.

Barings säljer snabbt till Kappahl för 600 miljoner

Säljer lyckat innehav – men vill egentligen köpa mer. Dubbelsmäll för annat fastighetsbolag.

Vectura förvärvar byggrätter om 50.000 kvm

Fortsätter att hålla ett rejält högt affärstempo.

Fastator tar nedskrivning på 69 miljoner

Läs om turerna och den aktuella fastigheten – i kanonläge på Södermalm.

Sparbössan köper grannhus på Östermalm

Omfattar 2.800 kvm kontor och fransk bistro med vinbar i gatuplan.

Så stora är bolagen på sociala medier

Balder, Castellum och Vasakronan är störst av fastighetsbolagen på sociala medier. Men är det viktigt att synas i sociala kanaler?

Rapport: Läge och moderna kontor lockar allt mer

Balans mellan utbud och efterfrågan i Stockholms CBD. Vakansgraden fortsätter stiga på de flesta delmarknader.

“Lyssna på marknaden och på oss fastighetsägare”

Branschen samlades på FV:s seminarium Fastighetsdagen Uppsala.

Byggnaden som vann Kasper Salin-priset

Träbygge fick åtråvärt arkitektpris.

Tillbaka till förstasidan