Flygbild över det framtida Väla Centrum med Ringen runt det nuvarande köpcentrumet i förgrunden samt Hubben och Ikea längst upp till vänster. Skiss: Möller Arkitekter

Skidåkning och teater i nya Väla

Idrott, hälsa och upplevelser är i fokus när Väla Centrum i Helsingborg vill utöka ytan med mer än 50.000 kvm lokaler, motsvarande en utökning med 70 procent.

Annons

Planerna för framtidens Väla centrum har tagit ett steg närmare förverkligande sedan Helsingborgs stad beslutat ge klartecken för att skicka ut detaljplaneförslaget på samråd till den 6 februari 2023. Om arbetet sedan fortlöper utan större hinder är ambitionen att det nya, utbyggda Väla ska kunna slå upp portarna någon gång år 2027–28.

Planförslaget består av två huvudsakliga delar. Ringen och Hubben som tillsammans utgör cirka 52.000 kvadratmeter vilket motsvarar en ökning om 70 procent jämfört den yta Väla Centrum har i dag.

Väla Centrum ägs av Skandia Fastigheter.

Ringen om 13.800 kvadratmeter uppförs i direkt anslutning till den befintliga byggnaden som ett 10-15 meter brett, inglasat gångstråk runt hela det befintliga Väla centrum. Den är tänkt att fyllas med verksamheter som mässor, utställningar och andra typer av eventrelaterad verksamhet samtidigt som den kan utgöra en ny motions- och promenadslinga för både medarbetare och besökare. I Ringen anläggs också en ny entré på det som i dag är köpcentrumets baksida.

Direkt ovanpå Ringen anläggs en skidtunnel om 6550 kvadratmeter. Ringen och skidtunneln föreslås få en sammanlagd höjd om, 16 meter.

På den i dag obebyggda ytan mellan Väla centrum och Ikeavaruhuset uppförs Hubben, en 30 meter hög byggnad om 31.600 kvadratmeter. Där planeras bland annat en spa- och wellnessanläggning i takvåningen. Andra tänka inslag är en multiscen för såväl teateruppsättningar som föreläsningar.

Hälsa, träning, egenvård och utbildning är viktiga ingredienser i framtidens Väla med verksamheter som gym, träningsstudios och verksamheter knutna till friskvård såsom ungdomsmottagning, personalhälsovård och kiropraktor. I den kategorin ingår även en viss typ av dagkirurgi med inriktning på kosmetiska ingrepp som inte kräver övernattning eller eftervård. Utbildningsverksamheter som kan bli aktuella i framtidens Väla är vuxen- och KY-utbildningar samt gymnasieutbildningar med anknytning till friskvård. Nya matmarknader och en ny saluhall finns även med i planeringen för det utbyggda köpcentrumet.

Planförslaget medger även en byggrätt för ett parkeringshus i nordväst som skulle kunna rymma cirka 450 platser skulle ge ett tillskott om 230 platser efter att de platser som offras för nybygget räknats bort.

– Väla centrum är en av de största köpcentrumanläggningarna i Sverige, samtidigt möter vi ökad konkurrens från nätet, regionens befolkning växer kontinuerligt, vi måste också följa det behovet som finns på marknaden. Om vi ser ut över Europa och världen är trenden att gå från det traditionella köpcentrumet till en mötesplats med nya ingredienser väldigt tydlig. Den trenden möter vi nu upp med den här satsningen. Som det ser ut i dag så marknaden och potentiella hyresgäster väldigt positiva till projektet säger köpcentrumchef Niklas Blonér.

Ringen med glasparti till vänster och lokaler som ansluter till nuvarande centrumet till höger. Skiss: Möller Arkitekter 
Ny entré till Väla Centrum på den nuvarande baksidan. Ringens glaspartier samt skidtunneln ovanpå. Skiss: Möller Arkitekter 
Hubben som länkar samman Väla Centrum och Ikea kommer med sin byggnadshöjd om 30 meter att bli ett nytt blickfång för området. Skiss: Möller Arkitekter 
I Hubben kommer verksamheterna att kretsa kring upplevelser, hälsa, friskvård och utbildning. Skiss: Möller Arkitekter 

 

Fler Nyheter från förstasidan

Hyr ut 3.600 kvm

Det noterade bolaget tappar även två hyresgäster.

Bygger nytt i Solna

Smått historiskt besked.

Ny skola i Stockholm blir inte av

Behovet av skolplatser sjunker kraftigt – då läggs planen på grundskola och idrottshall ner.

Logistik-vakanser dubblats – stabilare framöver

Se utvecklingen i 14 heta delmarknader i Stockholms- och Göteborgsområdet.

Bryter avtal om polishus i norrort

Andra tappade projektet under 2024.

Liljewall, Malmö, EON.

Bilder: Så blir Malmös nya landmärke

70 meter hög vattentank i Norra hamnen. Liljewall vann arkitekttävling.

Nrep miljardköper från Skanska

Drygt 20.000 kvm ingår i transaktionen.

Här trotsar Zlatan padeldöden – lyxigt storbygge igång

FV har besökt platsen för den stora investeringen.

Hitachi Energy dumpar Castellum – köper av Corem

Skapar nytt campus om 30.000 kvm för forskning, utveckling, fabrik och kontor.

Eastnine köper från Skanska i miljardaffär

Nyutvecklad fastighet om nästan 30.000 kvm.

Genova delsäljer två nya fastigheter för 1,3 miljarder

408 hyresbostäder, vård- och omsorgsboende, en förskola och två garage ingår i transaktionen.

150.000 kvm byggrätter når marknaden

Stora volymer nära innerstaden. FV berättar om planerna för den stundande försäljningen.

Starka protester mot ny hög byggnad i Stockholm

Blir nästan dubbelt så hög som den nuvarande. Stör utsikten från bland annat planerad ”trippelskrapa”.

Tillbaka till förstasidan