SBF Fonder säljer för 236,5 miljoner

SBF Fonder har tecknat avtal om två affärer. Avtal har träffats med Länshem Skåne om överlåtelse av en fastighetsportfölj i Trelleborg för 189 miljoner kronor. SBF säljer även en portfölj i Skellefteå till Marand Group för 47,5 miljoner. Båda affärerna sker i linje med värdering, uppger SBF.

Annons

– Att stänga ytterligare två affärer i linje med värdering denna höst är ett styrkebesked. Under året har SBF Fonder genomfört flera försäljningar till privata investerare och nu senast till en institutionell köpare till attraktiva värderingar. Tillsammans med den nyligen genomförda företrädesemissionen om 70,2 miljoner kronor i SBF Bostad, har vi stärkt fondens finansiella ställning betydande och positionerar den därmed inför kommande år, säger Terje Björsell, vd, SBF Fonder.

Fastighetsportföljen i Trelleborg innefattar fastigheterna Beckasinen 6 och Prästen 3. Portföljen omfattar 84 lägenheter och en total yta om 7 433 kvadratmeter. Frånträde av fastigheterna är planerat till den 1 februari 2024.

Fastighetsportföljen i Skellefteå innefattar fastigheterna Göken 3, Göken 4, Göken 5, Kastor 5, Rödhaken 1 och Tegelslagaren 3. Portföljen omfattar 48 lägenheter och 15 lokaler. Den totala ytan uppgår till 3.697 kvadratmeter. Frånträde av fastigheterna är planerat till den 17 januari 2024.

Novier var säljarens transaktionsrådgivare i affären i Skellefteå

SBF fortsätter att äga och förvalta fastigheter på båda orterna samt på 18 andra ställen i Sverige.

Fler Nyheter från förstasidan

Fabege hyr ut 2.600 kvm i ”överraskningsköpet”

92 procent uthyrt i miljardförvärvet.

Skanska tecknar jätteavtal för ny stadsdel

Hyllar det attraktiva läget.

Titania kan jubla för 70.000 kvm – efter åtta års kamp

Einar Janson: ”Det känns nästan overkligt. Vi vill tacka alla som trott på att det är möjligt. Det kommer att bli en unik plats att bo på.”

SBB avtalar om delning av SBB Kåpan Bostad

Stort bestånd delas upp.

Castellum hyr ut 2.100 kvm för kirurgi

Tecknar kontrakt inom tullarna i Stockholm.

Köper nytt från K2A för 160 mkr

Säljaren planerar för fler transaktioner i närtid.

Lilleputt tappade 44 procent av värdet

Visat en uppseendeväckande negativ värdeutveckling på sitt bestånd.

Anmäls efter att fem dog i bygghissen i Sundbyberg

”Olyckan inte hade ägt rum om bolaget hade efterlevt de föreskrifter och bestämmelser som är angivna”.

Signalisten tar över helt centrum – Rikshem säljer

Transaktion när offensiv inleds. Vill skapa bättre livsvillkor.

Archus flyttar till Alecta

Flyttar några hundra meter inom city.

Prisma satsar på notering

Genomför även nyemission. Äger fastigheter för 6,4 miljarder.

Slår till och köper hela 85.000 kvm handel

Totalt sju välkända handelsfastigheter. Kapades mitt framför ögonen på Ingvar Kamprad. Flera varumärken starkare än snittet. FV bedömer direktavkastningen.

Tillbaka till förstasidan