SBB höjer utdelningen med 140 procent

Många stora affärer och intensivt arbete med att sänka finansieringskostnaderna förändrade SBB:s intjäningsförmåga radikalt.

Ett mycket händelserikt år hos Samhällsbyggnadsbolaget gav slutligen ett resultat om 3.137 mkr (1.904, varav förvaltningsresultatet svarade för 645 mkr (321). Värdeförändringar på fastigheter ingår med 2.453 mkr (1.575) varav orealiserade värdeförändringar som resultat från byggrättsutveckling ingår med 338 mkr (177).

Styrelsen föreslår utdelning om 0,60 kr (0,25) per stamaktie A och B, utdelning om 2 kr (2) per stamaktie D och utdelning om 35 kr (35) per preferensaktie. Höjningen på stamaktierna motsvarar 140 procent.

– Vår justerade intjäningsförmåga från förvaltningsverksamheten på 12-månaders rullande basis landar på 2.845 mkr, motsvarande en ökning på 126 procent per stamaktie A och B sedan slutet av 2018, kommenterar Ilija Batljan, VD och grundare av bolaget.

I förvaltningsresultatet om 645 mkr för 2019 ingår kostnader för förtidslösen av lån och andra engångsrelaterade kostnader om -300 mkr (-147). SBB:s snittränta har under de senaste 12 månaderna minskat från 2,44 procent till 1,76 procent.

Periodens resultat var 2.624 mkr (1.690) efter avdrag för uppskjuten skatt om -479 mkr (-212) och aktuell skatt om -34 mkr (-2), motsvarande ett resultat per stamaktie A och B om 2,97 kr (2,07) före utspädning.

Vid årsskiftet uppgick fastighetsportföljens värde till 79,5 miljarder.

Det långsiktigt substansvärdet (EPRA NAV) ökade till 24.855 mkr (8.736), motsvarande 20,04 kr (11,55) per aktie.

Fler Nyheter från förstasidan

Här är Skanskas nästa spektakulära 08-projekt

20.000 kvm kontor. 11 våningsplan. Se visionsbilder!

Stänger sin ”lila” satsning på flaggskeppsenhet i CBD

Fastighetsägaren öppnar för butik. Ett stenkast från Stureplan.

Hyr ut i bottenplan på kungligt projekt

Ska öppna upp slutet kvarter.

Fabege öser på i Flemingsberg – köper 35.000 kvm

Byggrätt som kompletterar tidigare förvärv.

Succéköpet – snabbt hyrt ut 5.400 kvm inom tullarna

Köpte fastighet i kanonläge – som ändå länge haft vakanser.

Köper projekt som omvandlats till hyresrätter

Köparen, som tidigare gjort flera förvärv i innerstaden, berättar för FV.

Så mycket återstår att hyra ut i rekordhöga skrapan

Sveriges och Nordens högsta kontorshus om 36 våningar. FV går igenom Skanskas uthyrningar.

Hon lämnar Stenvalvet – får ny roll på Rikshem

Tar plats i ledningsgruppen.

SBB:s iskalla projekt – kan bygga i norr

Idrottsklubb driver projekt mot kommunen.

Hon blir ny Sverigechef hos Newsec

”Vi vill vara den mest attraktiva arbetsgivaren och ha marknadens nöjdaste kunder”.

Överraskande: Säljer 13 fastigheter för 2,1 miljarder

”Stabil lönsamhet och klok tillväxt”. Motiverar affären för FV. Läs om vilka fastigheter som ingår i affären.

Måndagen blev rysardag för fastigheter på börsen

Flera stora fastighetsbolag drogs med i den kraftigt negativa kursutveckling som Stockholmsbörsen hade under måndagen.

Klubbat: De får bygga i "naturbana" centrumet

Ska utveckla lokaler och bostäder i hett område.

Bilder: Så ser Fabeges plan för 67.000 kvm ut

Bolaget hoppas på fortsatt succé.

Tillbaka till förstasidan