SBB höjer utdelningen med 140 procent

Många stora affärer och intensivt arbete med att sänka finansieringskostnaderna förändrade SBB:s intjäningsförmåga radikalt.

Ett mycket händelserikt år hos Samhällsbyggnadsbolaget gav slutligen ett resultat om 3.137 mkr (1.904, varav förvaltningsresultatet svarade för 645 mkr (321). Värdeförändringar på fastigheter ingår med 2.453 mkr (1.575) varav orealiserade värdeförändringar som resultat från byggrättsutveckling ingår med 338 mkr (177).

Styrelsen föreslår utdelning om 0,60 kr (0,25) per stamaktie A och B, utdelning om 2 kr (2) per stamaktie D och utdelning om 35 kr (35) per preferensaktie. Höjningen på stamaktierna motsvarar 140 procent.

– Vår justerade intjäningsförmåga från förvaltningsverksamheten på 12-månaders rullande basis landar på 2.845 mkr, motsvarande en ökning på 126 procent per stamaktie A och B sedan slutet av 2018, kommenterar Ilija Batljan, VD och grundare av bolaget.

I förvaltningsresultatet om 645 mkr för 2019 ingår kostnader för förtidslösen av lån och andra engångsrelaterade kostnader om -300 mkr (-147). SBB:s snittränta har under de senaste 12 månaderna minskat från 2,44 procent till 1,76 procent.

Periodens resultat var 2.624 mkr (1.690) efter avdrag för uppskjuten skatt om -479 mkr (-212) och aktuell skatt om -34 mkr (-2), motsvarande ett resultat per stamaktie A och B om 2,97 kr (2,07) före utspädning.

Vid årsskiftet uppgick fastighetsportföljens värde till 79,5 miljarder.

Det långsiktigt substansvärdet (EPRA NAV) ökade till 24.855 mkr (8.736), motsvarande 20,04 kr (11,55) per aktie.

Missa inte! Årets viktigaste heldag om samhällsfastigheter

Torsdag den 3 september 2020, Stockholm.
Klicka här för mer info!

Fler Nyheter från förstasidan

Stordalen: ”Inget jäkla virus ska knäcka oss”

Kommer att tacka nej till flera erbjudanden framöver.

FV dokument om 24 sidor – 30 år sedan Kraschen

Delar av fastighetssverige har tvärnitat. Coronakrisens effekter på marknaden har både likheter och olikheter med den stora Kraschen för 30 år sedan. Vi återpublicerar här en uppmärksammad artikelserie i tre delar ur magasinet som nu finns att ladda ner som pdf.

”Tusentals handlare kan tvingas stänga igen”

”Substantiella hyreslättnader är en förutsättning för att många handelsföretag ska överleva krisen.”

Brutala investeringen får en ny vinge

870 kvadratmeter lokaler. Se bilder.

Säljer för 1,7 miljarder

Selin-ägda bolaget är köpare. Det här ingår i storaffären.

Areim erbjuder fri hyra

Agerar för drabbade hyresgäster under coronakrisen.

Nya Tango växer med två

Senior analyst och grafisk designer rekryteras när rådgivarna växer.

Affär om 105.000 kvm pausas

”Den klokaste vägen framåt för oss är att pausa affären”.

Porträtt

Allt från flyg till badhus

Det ryms allt från badhus till flygplan inom Tagehus investeringar. Men det är fastigheterna som är i fokus när Johan Ljungberg styr tredje generationens företagsbygge in i framtiden.

Bonnier gör ännu ett köp på ny marknad

23.000 kvm ingår. Fastighetsvärdet uppgår till cirka 710 miljoner kronor.

Ska sälja allmännytta för en miljard – två paket

Det här ingår i första paketet försäljningar.

Almedalsveckan ställs in

Besked från Region Gotland och huvudarrangörerna.

Grönt ljus för Sagax största satsning någonsin

Kan bygga 55.000 kvm vid ett nytt supernav. Se bilder.

Topplista

Största affärerna 2020

FV har här sammanställt de hittills största fastighetstransaktionerna under 2020. Vi berättar även vilka rådgivare som varit inblandade.

Tillbaka till förstasidan