SBB höjer utdelningen med 140 procent

Många stora affärer och intensivt arbete med att sänka finansieringskostnaderna förändrade SBB:s intjäningsförmåga radikalt.

Ett mycket händelserikt år hos Samhällsbyggnadsbolaget gav slutligen ett resultat om 3.137 mkr (1.904, varav förvaltningsresultatet svarade för 645 mkr (321). Värdeförändringar på fastigheter ingår med 2.453 mkr (1.575) varav orealiserade värdeförändringar som resultat från byggrättsutveckling ingår med 338 mkr (177).

Styrelsen föreslår utdelning om 0,60 kr (0,25) per stamaktie A och B, utdelning om 2 kr (2) per stamaktie D och utdelning om 35 kr (35) per preferensaktie. Höjningen på stamaktierna motsvarar 140 procent.

– Vår justerade intjäningsförmåga från förvaltningsverksamheten på 12-månaders rullande basis landar på 2.845 mkr, motsvarande en ökning på 126 procent per stamaktie A och B sedan slutet av 2018, kommenterar Ilija Batljan, VD och grundare av bolaget.

I förvaltningsresultatet om 645 mkr för 2019 ingår kostnader för förtidslösen av lån och andra engångsrelaterade kostnader om -300 mkr (-147). SBB:s snittränta har under de senaste 12 månaderna minskat från 2,44 procent till 1,76 procent.

Periodens resultat var 2.624 mkr (1.690) efter avdrag för uppskjuten skatt om -479 mkr (-212) och aktuell skatt om -34 mkr (-2), motsvarande ett resultat per stamaktie A och B om 2,97 kr (2,07) före utspädning.

Vid årsskiftet uppgick fastighetsportföljens värde till 79,5 miljarder.

Det långsiktigt substansvärdet (EPRA NAV) ökade till 24.855 mkr (8.736), motsvarande 20,04 kr (11,55) per aktie.

Missa inte! Årets viktigaste heldag om samhällsfastigheter

Torsdag den 3 september 2020, Stockholm.
Klicka här för mer info!

Fler Nyheter från förstasidan

Spännande nyrekryteringar hos Alecta

Nya chefer för att fortsätta bygga på det svenska beståndet.

Tar matglad era slut med pandemin?

År 2012 sänkte Fredrik Reinfeldts alliansregering restaurangmomsen på serverad mat. Under de kommande tre åren följde en mycket hög omsättningsutveckling …

EQT siktar på ännu mer logistikfastigheter

Gjorde en rivstart förra sommaren och har fortsatt öka snabbt på utvalda orter

Magnolia säljer Borlängeprojekt till SBB

Långa hyresavtal tecknade för projektet som ska står klart 2022.

Brottsmisstänkt lämnar Balder direkt

Framhåller flera anledningar. Har kommit överens med Erik Selin.

Arctic köper av Magnolia

Här skulle kineserna dominerat… Men nu blir det något annat.

Huggsexa efter nya villkor

FV pekar ut favorit. 10.000–12.000 kvm på spel – besked inom kort.

Jackpot: Nytt bolag får Ikea-enhet som hyresgäst

Läs om vilka som står bakom det nya fastighetsbolaget. ”Vi kunde inte önskat oss en bättre hyresgäst”.

Stopner åter i vd-stolen

Läs lista över vilka som suttit längst i vd-stolen.

SBB köper för hela 4,3 mdr

Förvärvar 138 fastigheter i ett paket. Säljaren blir ägare i SBB.

Catella: Hög tro på starkt återhämtning i närtid

Experterna blickar in i framtiden.

Affär sprack i sista stund

Förändrade marknadsförutsättningar när tänkt affär i Stockholms CBD sprack.

Fått 50 förslag om nya lokaler

Välkänd myndighet överväger flytt. FV berättar om önskemålen.

Peter Norman om OP: ”Gäller att kavla upp ärmarna”

Oscar Properties styrelseordförande ger sin syn på bolaget, förvirringen, betalningsmissarna och vad som krävs inför framtiden.

Tillbaka till förstasidan