Rekommenderar köp av Thoren Arena för 260 mkr

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott föreslår att Umeå kommun köper Thoren Arena på Noliaområdet för 260 miljoner kronor. Utöver köpeskillingen upphör kommunens hyresavtal av lokalen, liksom Thorengruppens arrendeavtal för marken i samband med ett köp

Annons

Värdeutlåtande
Utförd av extern konsult på uppdrag av Thoren Arena.
Bedömt värde: cirka 250 miljoner kronor (värdetidpunkt december 2023).

Kostnadsbedömning
Utförd av extern konsult på uppdrag av kommunen.
Bedömd kostnad om färdigställande mars 2024: cirka 330 miljoner kronor.
Bedömd kostnad om färdigställande i december 2021, det vill säga när anläggningen togs i bruk: ca 290 miljoner kronor.

Kostnadsjämförelse, uppdatering
Tidigare bifogad kostnadsjämförelse har kompletterats med uppgifter om kostnad för uppförande av liknande anläggningar.
Tegs centralskola: cirka 21 000 kronor per kvadratmeter.
Carlslunds idrottshall: cirka 22 000 kronor per kvadratmeter.
Thoren Arena, föreslagen köpeskilling: 16 300 kronor per kvadratmeter.

Fakta: Umeå kommun

Visa faktaruta

Bedömt värdering av extern konsult i december 2023 landade på cirka 250 miljoner kronor.

Förslaget går nu vidare till kommunfullmäktige som fattar ett slutgiltigt beslut.

– Den bedömning utskottet gör är att det är ekonomiskt fördelaktigt för Umeå kommun att förvärva Thoren Arena, enligt liggande förslag. De ekonomiska aspekterna är dock inte ensamt avgörande. Ökad rådighet över de lokaler kommunen använder och inte minst att Umeåborna får ökad tillgång till en fantastisk idrottsanläggning är också viktiga aspekter, säger Anders Ågren (M), kommunalråd och mötets ordförande.

Under 2018 genomförde Umeå kommun en upphandling där en extern aktör skulle få till uppdrag att uppföra en idrottshall på Noliaområdet. På grund av det stora behovet skulle kommunen sedan hyra hallen.

Thorengruppen AB vann upphandlingen och under 2019 överlät Thorengruppen, med kommunens samtycke, sina rättigheter och skyldigheter i enlighet med avtalen till Thoren Arena AB. Detta bolag uppförde därefter en fotbolls- och multifunktionshall som invigdes i december 2021. I dagsläget arrenderar Umeå kommun genom kommunstyrelsen ut mark till Thoren Arena som äger byggnaden.

Under 2023 initierade Thoren Arena en dialog med kommunen om att se över villkoren för arrendeavtalet för marken där byggnaden står. I denna dialog väcktes också frågan om en överlåtelse av byggnaden kunde vara ett alternativ.

Vid ett tidigare sammanträde begärde näringslivs- och arbetsutskottet att handlingarna skulle kompletteras med den värdebedömning som Thorengruppen låtit göra samt ytterligare en värdering utförd av en extern aktör.

Utöver ett marknadsvärde behöver en köpare av Thoren Arena dock förhålla sig till flera lite ovanligare faktorer; främst att byggnaden står på ofri grund, att arrendeavtalet inte får överlåtas utan kommunens godkännande och att kommunen under vissa omständigheter har rätt – men ej skyldighet – att lösa in byggnaden. Detta innebär att marknaden blir ovanligt begränsad och att jämförelseobjekt i princip saknas.

I dialog med värderare har det konstaterats att Thoren Arena är ett svårt objekt att bedöma och att värdebedömningen därför får ett stort mått av osäkerhet.

Anläggningens utformning och konstruktion är dock i sig inte ovanlig och det är därför möjligt att med något större säkerhet beräkna vad det bör ha kostat att uppföra byggnaden. En sådan kalkyl, utförd av extern aktör, bedöms tillsammans med befintlig värdebedömning ge ett bredare och mer komplett underlag än ytterligare en värdering.

– Ärendet har nu kompletterats med mer information och utifrån det har en majoritet i utskottet idag beslutat om att gå vidare med förslaget. Det är mer fördelaktigt för kommunen att äga än att hyra samt att rådigheten för kommunen ökar. Vi är därför beredda att låta ärendet gå vidare till kommunstyrelsen, säger Janet Ågren (S), kommunalråd.

Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet.

Fler Nyheter från förstasidan

Arena i svårt område åter på tapeten

Kan placeras på fastighet med flera stora projekt på gång.

Älvsjö, P.A.C.E, ny stadsdel.

Vill skapa ny stadsdel i Älvsjö – helt byggd i trä

Förslag: Kvartersstad i klassisk stil. 5.000 bostäder och 10.000 arbetsplatser.

Förvaltarens första stora nya sedan 80-talet

”Trots ett omvärldsläge som gör att många byggen står still tar vi ansvar och fortsätter att utveckla”.

Kritik mot landshövdingen

Anklagas för att vilja styra frågor inom byggnation och exploatering.

Topp lämnar Skanska

Slutar efter 18 år. FV berättar om nya jobbet. Danielsson: ”Jag önskar honom all lycka till i framtiden”.

Barings säljer snabbt till Kappahl för 600 miljoner

Säljer lyckat innehav – men vill egentligen köpa mer. Dubbelsmäll för annat fastighetsbolag.

Vectura förvärvar byggrätter om 50.000 kvm

Fortsätter att hålla ett rejält högt affärstempo.

Fastator tar nedskrivning på 69 miljoner

Läs om turerna och den aktuella fastigheten – i kanonläge på Södermalm.

Sparbössan köper grannhus på Östermalm

Omfattar 2.800 kvm kontor och fransk bistro med vinbar i gatuplan.

Så stora är bolagen på sociala medier

Balder, Castellum och Vasakronan är störst av fastighetsbolagen på sociala medier. Men är det viktigt att synas i sociala kanaler?

Rapport: Läge och moderna kontor lockar allt mer

Balans mellan utbud och efterfrågan i Stockholms CBD. Vakansgraden fortsätter stiga på de flesta delmarknader.

“Lyssna på marknaden och på oss fastighetsägare”

Branschen samlades på FV:s seminarium Fastighetsdagen Uppsala.

Byggnaden som vann Kasper Salin-priset

Träbygge fick åtråvärt arkitektpris.

Tillbaka till förstasidan