Mer än dubbelt så hög vinst för Hufvudstaden

Förvaltningsresultatet oförändrat – Två nya styrelseledamöter. Hufvudstaden har redovisat sitt resultat för 2015:

  • Årets resultat före skatt ökade med 1.928 mnkr och uppgick till 4.449 mkr (2.521). Det ökade resultatet förklaras av högre orealiserade värdeförändringar i fastighetsbeståndet.
  • Fastighetsförvaltningens bruttoresultat uppgick till 1.144 mkr (1.145), vilket främst förklaras av högre bruttohyror som motverkats av ökade kostnader i utvecklingsprojekt för vakanser, underhåll och personalförstärkningar.
  • Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 689 mkr (1 665).
  • Årets resultat efter skatt uppgick till 3.470 mkr (2 001), motsvarande 16,82 kronor per aktie (9,70).
  • Styrelsen föreslår en höjning av utdelningen till 3,10 kronor per aktie (2,90).
  • Fastighetsbeståndet marknadsvärderades till 31,7 mdkr (27,8), vilket ger ett substansvärde om 118 kronor per aktie (100).
  • Soliditeten uppgick till 61 procent (59), nettobelåningsgraden till 17 procent (19) och räntetäckningsgraden var 9,1 gånger (8,5).
  • Hyresvakansgraden vid årets slut var 4,5 procent (5,6). Exklusive pågående utvecklingsprojekt uppgick hyresvakansen till 3,2 procent (5,2).

Vid omförhandlingar och nyuthyrningar av kontor i Stockholms mest eftersökta lägen, inom Bibliotekstan, vid Norrmalmstorg/Hamngatan och inom Hötorgsområdet, har hyror noterats inom intervallet
4.400 till 5.800 kronor per kvm och år exklusive fastighetsskattetillägg.

Vid värderingen för Hufvudstadens fastigheter har avkastningskravet  3,8–4,3 procent använts i Stockholm och 4,1–4,8 procent i Göteborg. För att säkerställa värderingen har externa värde-ringar inhämtats från tre värderingsföretag, Forum, NAI Svefa och Newsec.

Huvudägaren i Hufvudstaden, L E Lundbergföretagen AB, har meddelat bolaget att man avser föreslå att årsstämman den 17 mars 2016 utser Liv Forhaug och Fredrik Persson till nya styrelseledamöter. Vidare föreslås omval av Claes Boustedt, Peter Egardt, Louise Lindh, Fredrik Lundberg, Sten Peterson, Anna-Greta Sjöberg och Ivo Stopner som styrelseledamöter samt att Fredrik Lundberg omväljs som styrelsens ordförande.

Bengt Braun och Hans Mertzig har undanbett sig omval.

Liv Forhaug (civilekonom, född 1970) är chief strategy officer i Ica Gruppen AB sedan 2013. Hon har tidigare erfarenhet bl.a. som partner på McKinsey & Company och är styrelseledamot i Hemtex AB och Thule Group AB.

Fredrik Persson (civilekonom, född 1968) är styrelseordförande i Svensk Handel sedan 2014 och i Axfood AB sedan 2009. Han har tidigare erfarenhet bl.a. som VD och koncernchef på Axel Johnson AB och är styrelseledamot i AB Electrolux, Lancelot Asset Management AB och Svenskt Näringsliv.

Fastighetsvärlden Idag 2016-02-11

Fler Nyheter från förstasidan

Förvärvar med potential på Ekerö

Söker ytterligare nya affärsmöjligheter.

Granitors multikvarter i Malmö fylls och växer

Ny målgrupp för andra etappen. Se flera bilder.

Affär för 340 mkr – har varit med sedan Odd Molly

Nybyggd logistikfastighet byter ägare.

Hyllie Terrass: Foto: Viktor Holm

Skanska avyttrar Hyllie Terrass för 730 miljoner

Femte affären till nya bolaget. Summerar drygt 5 miljarder kronor.

Topplista

50 Mäktigaste 2023

För 18:e året har Fastighetsvärlden låtit fastighets- och byggbranschen rösta fram vem som anses Mäktigast. Nya placeringar publiceras dagligen klockan 11.11!

Savills IM säljer logistikportfölj

En total uthyrningsbar area om 93.000 kvm. FV berättar om fastigheterna som ingår – bland annat en av Sveriges största.

Förvärvar tre från SBB

FV listar avyttringarna som summerar till 1,3 miljarder kronor.

Internationell matjätte öppnar i Mall of Scandinavia

Har ytterligare sju restauranger i Sverige på gång under 2023 och 2024.

Cibus rekryterar vd

Nya vd:n har bakgrund hos Vasakronan, Ica Fastigheter och Catella. Berättar för FV om nya jobbet.

Sex gör upp om Mäktigast 2023

Två tidigare toppnamn är borta.

Så blir storförsäljningen

FV berättar om processen.De mest kända fastigheterna Ytan Kommunerna Hela fastighetslistan Buddatumet.

Nybyggd kontorsfastighet byter ägare för 420 miljoner

Fastighet i hett utvecklingsområde. Priset är 56.500 kr/kvm och direktavkastningen bedöms till 5,6 procent.

Namnbytet: Ledningen för nya 42-miljardersbolaget

Läs vad bolaget innehåller, om strategin och ledningsgruppen.

Tillbaka till förstasidan