Positivt Pandox höjer utdelningen

Pandox redovisar ett starkt resultat för 2023 och höjer utdelningen från 2,50 till 4,00 kronor/aktie. Vd Liia Nõu ser positivt på 2024 och bolaget ser ett högre bokningsläge nu jämfört med ett år sedan.

Annons

Resultaten är dock under de estimat som Pinpoint sammanställt, se längt ner.

Kommentar från vd Liia Nõu:

– Året avslutades med ett stabilt och positivt fjärde kvartal med god efterfrågan i regionala hotellmarknader i samtliga länder och en stark återhämtning i större städer. Totala intäkter och totalt driftnetto ökade med 13 procent respektive 12 procent i kvartalet.”

– För 2024 förväntar vi oss en viss RevPAR-tillväxt i hotellmarknaden med stöd av bland annat en stark eventkalender i Tyskland, med fotbolls-EM i juni-juli, och stabila marknadsförutsättningar i övriga marknader. Bokningsläget på Pandox marknader är så här långt något högre jämfört med motsvarande tidpunkt föregående år. Lägre inflation och förhoppningsvis även lägre räntor bör ha en positiv effekt på hushållens konsumtionsutrymme, samt även kunna mildra effekterna av en eventuellt försvagad arbetsmarknad och lägre sysselsättning.

– Mot bakgrund av en normaliserad hotellmarknad, Pandox starka kassaflöde och stabila finansiella ställning, föreslår styrelsen en utdelning om 4,00 (2,50) kronor per aktie, motsvarande totalt cirka 734 (460) kronor.

Pandox nyckeltal 2023:

 • Intäkter Hyresavtal uppgick till 3 690 (3 307) MSEK. Ökningen för jämförbara enheter var 11 procent justerat för valutakurseffekter
 • Driftnetto Hyresavtal uppgick till 3 157 (2 868) MSEK. Ökningen för jämförbara enheter var 11 procent justerat för valutakurseffekter
 • Driftnetto Egen drift uppgick till 713 (566) MSEK. Ökningen för jämförbara enheter var 54 procent justerat för valutakurseffekter
 • EBITDA uppgick till 3 696 (3 304) MSEK, en ökning med 12 procent
  Cash earnings uppgick till 1 742 (2 056) MSEK, motsvarande 9,48 (11,18) SEK per aktie
 • I jämförelseperioden ingår statliga stöd i Hyresavtal och Egen drift om 117 MSEK respektive 143 MSEK. Justerat för dessa ökade EBITDA med 21 procent medan cash earnings minskade med 3 procent
 • Värdeförändringar fastigheter uppgick till -1 107 (1 180) MSEK, varav -1 306 MSEK orealiserat och 199 MSEK realiserat. Orealiserade värdeförändringar derivat uppgick till -1 205 (2 318) MSEK
 • Periodens resultat uppgick till -580 (4 204) MSEK, motsvarande -3,18 (22,94) SEK per aktie
 • Belåningsgraden uppgick till 46,6 procent och räntetäckningsgraden, rullande tolv månader, var 2,7 ggr
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 4,00 (2,50) SEK per aktie, totalt cirka 734 (460) MSEK

Fler Nyheter från förstasidan

Säljer för kvarts miljard i kanonaffär – 26% upp

Affär i Stockholm. ”Vi vill inte sälja, men det finns gränser för hur mycket huskramare man kan vara”, säger Sven-Olof Johansson till FV.

Öppnar flaggskepp i city

Öppnar första i Sverige.

Växande coworking redo att bredda verksamheten

”Som en schweizisk armékniv under utveckling.”

Lista: Tio största coworkingaktörerna

Fastighetsvärlden listar de tio största coworkingaktörerna i Sverige utifrån antal kvadratmeter.

SOJ: ”En snabb sänkning är nödvändig”

Anser att Riksbanken och ECB inte kan låta Fed vara styrande.

Affärsanalys

Bostäder på attraktiva nivåer i innerstan

En bostadsaffär på Södermalm i Stockholms innerstad analyseras av Adam Tyrcha på Newsec.

”Hyresnivån är inte nyckeln i förhandlingarna”

Gattberg: ”Hyresnivåer är inte nyckelfaktorn i förhandlingar. Allt handlar om EU:s taxonomiförordning”.

Castellum säljer bilhallar i Stockholm för 347 mkr

Tre byggnader med Porsche och Audi.

Spring för Livet – två veckor kvar

Pekar mot nytt rekord – igen. Separerade starttider nytt för i år.

Köper från Alma – Nyfosa tappar

Stor hyresgäst bantar förhyrningen mer än 40 procent. FV berättar om köpeskillingen.

Tar över efter McDonalds

Ny restaurang tar över efter den amerikanska hamburgerjättens tidigare lokal på gatuplan under Gondolen.

Vectura snor finanschef från Corem

25 års erfarenhet från fastighetsbranschen.

Niam köper för 1,5 miljarder

Byggnad om 64.000 kvm lokaler uppförs.

Ny vd till Ikano Bostad

Går från vd-rollen på Besqab.

Tillbaka till förstasidan