Johanna Hult Rentsch, ny vd på Platzer efter PG Persson.

Platzer: ”Högsta uthyrningsvolymen någonsin”

Johanna Hult Rentsch har presenterat sin första delårsrapport som ny vd vid Platzer.
– Vi lyckas leverera den högsta uthyrningsvolymen någonsin i vårt helägda förvaltningsbestånd.
Hon konstaterar även att Göteborgsmarknadens nuvarande höga kontorsvakans var väntad.

Annons

Platzers nyckeltal och viktigaste information för årets första nio månader:

 • Hyresintäkterna ökade till 1 064 mkr (921)
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 446 mkr (528)
 • Orealiserade värdeförändringar fastigheter uppgick till –1 123 mkr (2 792)
 • Periodens resultat uppgick till –611 mkr (3 372)
 • Fastighetsvärdet ökade till 28 350 mkr (26 994)
 • Resultatet per aktie uppgick till –5,1 kr (28,14)
 • Johanna Hult Rentsch tillträdde som vd 14 augusti
 • Nettouthyrningen i kvartalet uppgick till 8 mkr
 • Uthyrningsgrad 92 procent (92)
 • Driftsöverskottet ökade till 276 mkr
 • Uthyrning till huvudkontoret för globala foodtech-bolaget Picadeli i Gamlestadens Fabriker

Johanna Hult Rentsch, vd på Platzer, kommenterar:

– Den lågkonjunktur som Sverige gått in i förväntas bestå ytterligare något. Motståndskraften bland svenska företag har dock varit överraskande stark. En svag krona och en exportbaserad industri ger Göteborgs näringsliv en fördel gentemot andra delar av landet. Göteborgsregionen är Sveriges största exportregion och svarar för hela 24 % av den samlade varuexporten. Göteborgs Hamn tar marknadsandelar och hanterar 30 % av Sveriges utrikeshandel. I regionen pågår även en intensiv grön industrialisering vilket driver stora investeringar.

– Vi lyckas leverera den högsta uthyrningsvolymen någonsin i vårt helägda förvaltningsbestånd. Uthyrningen uppgår under rapportperioden till hela 117 mkr.

Johanna Hult Rentsch fortsätter:

– När jag nu tillträtt som vd ser jag fram emot att fortsätta utvecklingen tillsammans med våra drivna och kompetenta medarbetare och jag tror mycket på vår strategi för områdesutveckling och stort kundfokus – en inriktning som gett oss bra resultat och som kommer fortsätta leda oss till framgång.

– Med vår stabila kärnverksamhet, goda uthyrningsförmåga, tillgång till likviditet och starka, långsiktiga ägare kan vi fortsätta investera för framtiden. Med högre finansieringskostnader och ett osäkert konjunkturläge är vi självklart än mer noggranna gällande våra investeringar, men jag är övertygad om att vi utvecklar bolaget bäst om vi kan ha ett långsiktigt perspektiv på verksamheten.

I vd-ordet kommenterar hon även den höga vakansgrad som på kort tid drabbat Göteborgs kontorsmarknad:

– Under 2022 kom det ut 175.000 kvm nyproducerade kontor på Göteborgsmarknaden och vakansgraden är idag 11 procent. De föregående 15 åren tillfördes cirka 30.000 kvm/år, vilket inte täckte behovet av Göteborgs snabba tillväxt. Detta resulterade i en vakansgrad på låga 2,4 procent 2017. På en sund marknad bör den ligga runt 5 procent. Detta tillfälliga överutbud finns sedan länge med i beräkningarna och uthyrningsgraden i nyproducerat bestånd är mycket hög. Vi ser en tydlig ”flight to quality” då de nya kontoren bättre möter företagens behov samt är väl anpassade till nya arbetssätt. Kontorsvakanserna drabbar därför inte prime-kontoren i samma utsträckning som det äldre beståndet. Vakansgraden i vårt eget kontorsbestånd ligger lägre än marknadsvakansen på totalen. Inom vår största delmarknad, övriga innerstaden, ligger vår vakans 2 procentenheter bättre än marknadsvakansen och visar att vårt kontorsbestånd står sig även på en marknad med hårdare konkurrens.

Fastighetsvärdet för Platzers helägda bestånd har ökat med 1.356 mkr sedan årsskiftet. Den interna fastighetsvärderingen innebar negativa värdeförändringar om 503 mkr under kvartalet. Direktavkastningskraven i kontorsbeståndet, som motsvarar 75 procent av portföljen, justerades under kvartalet upp med 11 punkter till ett genomsnitt på 4,80 procent. I bolagets totala bestånd var genomsnittet 4,94 procent.

Fler Nyheter från förstasidan

Vasakronan hyr ut 3.100 kvm kontor till SGU

Större projektfastighet om 15.000 kvm fullt uthyrd.

AL hyr ut 1.300 kvm i Hagastaden

Lämnar lokaler mitt i city. Flyttar svenska huvudkontoret till Mineralvattenfabriken.

Podcast: Om stadsutveckling i Stockholm city

Anna Nordin från Vasakronan gästar senaste avsnittet för att prata om omvandlingen av Sergelstråket.

Liseberg: Skadan mindre än väntat

Större delar bedöms vara helt eller delvis oskadade.

Välkänd arkitektfirma flyttar till Gamla stan

Beslutat sig för att lämna landmärke.

Flyttar till Sergels torg

”Läget gör att det fortsatt är enkelt att ta sig till kontoret”.

Klimatsmartast vinner

Tävling för 80 av 450 lägenheter som ska byggas i närförort till Stockholm.

Så hårt slår Alectas investering i Heimstaden

”2023 var ett mycket turbulent år som skapade en betydande förtroendekris för Alecta”.

Politiker avgår efter affär

Tre väljer att lämna efter transaktionen vid Karlatornet.

Thedéen: Går åt rätt håll – möjlig sänkning på gång

Riksbankschefen: ”Vi är på lite fastare mark”.

Nyfosa öppnar för att sälja Söderport

Värderat till nästan 15 miljarder kronor.

Nio får bygga i Hyllie

FV berättar om aktörerna och volymerna. Totalt cirka 60.000 kvm.

Låg bakom köpet från Kvalitena

Äger sedan tidigare två fastigheter i liknande kategori.

Heba och Åke Sundvall säljer för 725 mkr

300 lägenheter i södra Stockholm ingår i affären.

Tillbaka till förstasidan