Peab förvärvar Primus från Oscar Properties

Peab förvärvar del av fastigheten Primus 1 på Lilla Essingen i Stockholm av Oscar Properties till ett underliggande fastighetsvärde om 1 167 miljoner kronor. På fastigheten finns en lagakraftvunnen detaljplan som tillåter flerbostadshus, centrumverksamhet, kontor, förskola, handel och garage.

Tango var rådgivare till säljaren.

Oscar Properties köpte nyligen ut jv-partnern Starwood och blev därmed helägare till fastigheten. Den förväntade vidareförsäljningen är nu alltså klar även den, till stora delar. Nu blir det Peab som tar över.

På den förvärvade delen av fastigheten på Lilla Essingen i Stockholm finns en byggrättsvolym om drygt 40.000 kvadratmeter ljus BTA (bruttoarea).

Efter affären kommer Oscar Properties fortsatt äga cirka 8.200 kvm byggrätter inom Primus som man avser att sälja vidare. Det underliggande fastighetsvärdet för Primus, efter denna affär, uppgår till cirka 1.400 miljoner kronor, enligt Oscar Properties, alltså för det sålda och det lilla kvarvarande.

Affären innebär ett likviditetstillskott om 50 msek till Oscar Properties och när hela byggrättsbeståndet har avyttrats tillkommer ytterligare cirka 240 msek. Affären förväntas få en positiv skatteeffekt om 20 msek som redovisas under 2022.

Oscar Properties köpte kvarteret Primus från Vasakronan för 920 miljoner kronor. Affären gjordes upp i slutet av 2014. Tillträdet ägde rum långt senare. Vid affären fanns 26.000 kvm kontorslokaler i fastigheten. Vasakronan hade jobbat fram byggrätter för 42.000 kvm bostäder.

– Vi är väldigt glada över affären som frigör oss från framtida finansiella åtaganden kopplade till Primus. Affären är i linje med Oscar Properties mål om att fokusera på att utöka och utveckla vår förvaltningsaffär. Den likviditet och de kassaflöden som skapas från byggrättsaffärer och projektutveckling skall återinvesteras i förvaltningsfastigheter”, säger Oscar Engelbert vd på Oscar Properties.

De 8.200 kvm som återstår i Oscar ägo är enligt uppgift till Fastighetsvärlden redan avyttrade även dessa. OP vill inte kommentera mer kring detta.

Göran Linder, affärsområdeschef Peab Projektutveckling.

– För oss som samhällsbyggare är möjligheten att få vara med och utveckla en så central del av staden som Lilla Essingen väldigt intressant. Vi kommer att med styrkan från våra fyra affärsområden kunna ta ett samlat grepp och utveckla fastigheten. Att själva kunna förädla en plats på det här sättet går helt i linje med Peabkoncernens strategi.

Tillträde och betalning beräknas ske under det fjärde kvartalet 2021.

Övriga byggherrar i Primusområdet, på västar sidan av Essingeleden/E4:an, är Wästbygg och kommunala Svenska Bostäder.

Totalt ska det bli cirka 600 nya bostäder. Detaljplanen för Primus 1 vann laga kraft 29 juni 2018.

Så här har fastigheten på Lilla Essingen, i Stockholms innerstad, sett ut de senaste decennierna. Framöver kommer allt på den västra sidan av Essingeleden/E4:an se helt annorlunda ut.
Fastigheten Primus 1 avser den del av Lilla Essingen som ligger väster om Essingeleden.

 

Fastigheten Primus på Lilla Essingen. Bild: Fastighetsvärlden.
Situationsplan över Primusområdet. Utöver det som Oscar sålt till Peab och det som bolaget har kvar finns det även markanvisningar för Svenska Bostäder och Wästbygg.
Wästbygg har markanvisning för cirka 90 bostadsrätter som är fördelade i fyra byggnader. Alla belägna i direkt anslutning till Mälarens strand. Illustration: Arkitema Architects.

Fler Nyheter från förstasidan

Wallenstam avslutar veckan med miljardaffär

Säljer bostäder på nivån 70.000–75.000 kronor per kvadratmeter.

Daniel Kindberg frias

”Gud va skönt”. Dömdes till tre års fängelse i tingsrätten.

Selin och Arnhult besegrade norska oljemiljardärer

Köper för 13,5 miljarder och bolaget når därmed 78 miljarder. Läs om beståndet.

Nivika kraftigt övertecknad – börshandel inleds idag

Aktier för över 60 miljoner omsatta under första timmarnas handel.

Porträtt

Tryck i affärerna

Han är boktryckarlärlingen från Karlshamn som nått tre miljarder i fastighetsvärde. Doldisen Stefan Lindström gör ett allt större avtryck i branschen efter uppmärksammade köp.

Skanska bygger upp nytt fastighetsbestånd

Introducerar en ny verksamhetsgren för att behålla fastigheter långsiktigt.

Oscar säljer ännu ett tänkt lyxprojekt

Efter 79&Park, Norra Tornen och Primus så skulle detta resulterat i nästan 200 bostäder. FV avslöjar.

Newsec får ny vd – satsar även på övriga Europa

Läs om nya storsatsningen. Nya vd:n berättar för FV.

KlaraBo drog 45 procent i inledande handel

Kursrusning när KlaraBo började att handlas, efter kraftig överteckning i nyemissionen.

Duo säljer för för hela 3 miljarder

Läs om vilka fastigheter som ingår i transaktionen.

Östling och Orthén nya delägare

Når 3,6 miljarder genom nya förvärv.

Tessin Properties förvärvar sin första fastighet

Premiärförvärvet är avklarat. Läs om objektet och detaljerna.

Granit passerar 5 miljarder

Läs om Tenzingbolagets senaste förvärv.

Swiss Life i mål med köp för hela 13 miljarder

Fv berättar om de mest kända fastigheterna.

Tillbaka till förstasidan