Björn Anderson, tidigare generaldirektören för Statens fastighetsverk, SFV.

Nu börjar historisk rättegång mot tre fd SFV-toppar

Åklagaren väckte i januari åtal mot sex personer misstänkta för bland annat grovt tagande av muta och grov trolöshet mot huvudman. Tre av de åtalade har tidigare varit anställda på Statens fastighetsverk, varav Björn Anderson, då generaldirektör, är en. Nu inleddes rättegången.

Björn Andersson

Björn Anderson hade jobbat på på Statens Fastighetsverk ända sedan 1995. Tillträdde som ordinarie generaldirektör under 2014 efter att ha vikarierat som GD under ett år. Innan dess hade Anderson, som är bankjurist i grunden, haft rollen som myndighetens chefsjurist. Hans sexåriga förordnande löpte enligt kontraktet till 2020. Han tvingades lämna i början av 2017 när brottsmisstankarna riktades mot honom.

Visa faktaruta

Rättegången i målet kommer att påbörjas måndagen den 28 september 2020 kl. 09.00.

Förhandlingen i målet är planerad till 23 huvudförhandlingsdagar fram till och med den 25 november 2020. Förhandlingen hålls i sal 5, Rådhuset, Scheelegatan 7, Stockholm.

Läs mer om härvan kring SFV och den tidigare generaldirektören Björn Anderson i länkarna bredvid.

Enligt uppgift till Fastighetsvärlden är det en av de absolut största utredningar som skett av en offentlig verksamhet i modern tid i Sverige.

Den tidigare generaldirektören för Statens Fastighetsverk Björn Anderson tvingades lämnar sitt uppdrag i januari 2017.

Då hade polisen gjort en husrannsakan på Statens Fastighetsverks huvudkontor och efterår meddelade Åklagarmyndigheten att generaldirektören anhållits:

”Misstankarna mot generaldirektören och fastighetsdirektören grundar sig på att de 2011- 2016 underlåtit att utöva sitt tillsynsansvar. Underlåtenheten består i att de trots flera medarbetares anmälningar underlåtit att agera gentemot en tidigare anställd fastighetschef som misstänks för omfattande brottslighet gentemot Statens fastighetsverk.

Genom underlåtenheten från generaldirektören och fastighetsdirektören att vidta åtgärder har den tidigare anställde fastighetschefen kunnat fortsätta att åsamka Statens fastighetsverk betydande skada, vilket gör brottet grovt.”

I slutet av januari 2020 väckte åklagaren åtal mot sex personer.

Den huvudåtalade var förvaltningsområdeschef på myndigheten under åren 2007-2015.

Björn Andersson åtalades för tjänstefel, eftersom myndigheten enligt Riksenheten mot korruption inte gjort en åtalsanmälan inom rimlig tid. Flera uppgiftslämnare pekar på att generaldirektören under en längre tid haft uppgifter om misstänkt brottslighet men varit passiv och inte agerat.

Åtalspunkten mot Anderson är mildare än den som åklagaren länge förberett för.

Via sin advokat meddelade Andersson i samband med anhållandet att han förnekar brott och tillbakavisar samtliga anklagelser. Det budskapet upprepades till Fastighetsvärlden i början av året. Enligt FV:s kännedom är det fortfarande inställningen.

–Påföljden blir troligtvis villkorlig dom och dagsböter, sa vice chefsåklagare Martin Bresman till Fastighetsvärlden några dagar inför att åtalet väcktes, angående Andersons möjliga straffpåföljd.

Fler Nyheter från förstasidan

Lars Göran Bäckvall avliden

Medgrundaren till NP3 och tillika styrelseledamoten i bolaget och i Emilshus har avlidit.

Stor jätte ännu osåld

Försäljningsplan gick inte i mål. 57.000 kvm omtyckt handel – men med minst ett stort frågetecken.

Lämnar Rikshem – blir vd för stor allmännytta

Äger cirka 10.000 bostäder.

Skiftar Selin-bolag som motpart i affär om 440 mkr

”Vi är mycket glada över att ha förvärvat denna fastighet”.

Bolagen som höjer hyrorna mest 2023

Snittet för hyreshöjningarna landar på 4,12 procent.

”Ingen ljusning i sikte under resten av 2020-talet”

Ny marknadsrapport för bostadsmarknaden.

Cibus nyemission växte

Ökades på med 130 mkr under torsdagskvällen – med rabatt om 10 procent mot börskursen. Ska lösa obligationslån.

Snabb affär nära Östermalmstorg

Från start till full betalning tog processen endast 15 dagar.

Vill sälja klassisk arena

FV berättar om fastighetsägandet runt om i landet.

Miljardaffär med köpcentrum

Två välkända handelsanläggningar byter ägare.

Köparens 7:e och 8:e köpcentrum

Proppen ur. FV summerar att 16 välkända anläggningar bytt ägare sedan 2020.

Realplay

En säsong med återbruk – och obligationer

Det senaste året har Realplay producerat ett 30-tal program, några av dem väckte extra intresse och FV listar här dessa godbitar.

JM säljer för 676 miljoner

Plötsligt en stor bostadsaffär. FV berättar om köparen.

Bostäder i clinch med stigande räntor

De ”säkra” intäkterna räcker inte för att försvara aktiekurserna.

Tillbaka till förstasidan