Mer än dubbelt så många sålda bostäder för Aros

I Aros Bostads bokslutskommuniké framgår att bolaget sålde 301 bostäder under fjolåret. Det är 120 procent fler än året dessförinnan. Överlag visar Aros Bostad starka siffror. Nu siktar bolaget på börsnotering under kvartalet 2021.

Byggrättsportföljen omfattade vid årets slut 4 546 byggrätter i bra geografiska lägen, fördelade på nio orter i Storstockholm och Uppsala.

Magnus Andersson, vd Aros Bostad:

– 2020 var ett mycket starkt år för Aros Bostad, trots Coronapandemins utbrott. Vi har totalt sett haft en hög efterfrågan med stigande bostadspriser, vilket har resulterat i en rekordstark försäljning och ett väsentligt förbättrat resultat. Styrelsen har vidare beslutat att undersöka möjligheten att notera Aros Bostads stamaktie under innevarande år.  Vi ser att bostadsmarknaden har goda förutsättningar att fortsätta utvecklas positivt och är redo att ta nästa steg på vår tillväxtresa.

Bolaget nyckeltal för perioden januari – december 2020:

  • Enligt segmentredovisningen uppgick nettoomsättningen till 45 166 TSEK (207 818) och resultat från andelar i intresseföretag till 57 899 TSEK (21 613). Totala rörelseintäkter uppgick till 106 480 TSEK (232 221).
  • Enligt segmentsredovisningen uppgick rörelseresultatet till 44 481 TSEK (22 529) och rörelsemarginalen var 98,5 procent (10,8). Periodens resultat enligt segmentsredovisningen uppgick till 41 962 TSEK (19 381).
  • Antal sålda bostäder under perioden uppgick till 301 (136), antal bokade bostäder uppgick till 76 (25).
  • Antal projekt inklusive projekt i intresseföretag uppgick till 29 (22), varav 6 (6) är under produktion. Tre projekt har färdigställts.
  • Totalt är 65 procent (70) av bostäder i pågående produktion sålda eller bokade.
  • Enligt IFRS uppgick totala rörelseintäkter till 24 617 TSEK (70 901) och periodens resultat före skatt till –40 280 TSEK (9 509). Rörelsemarginalen enligt IFRS var negativ (53,9) och resultat per aktie uppgick till –1,25 SEK (0,29).

Aros Bostad har vidare inlett arbete för att utvärdera möjligheterna till en notering av bolagets stamaktier under andra kvartalet 2021.

Huvudinvesterare i bolaget är företrädesvis institutionellt kapital från Första AP-fonden, finländska Varma, SEB Trygg-Liv, SEB pensionsstiftelse, Östersjöstiftelsen samt ett antal framstående och kapitalstarka entreprenörer och investerare.

Fler Nyheter från förstasidan

NCC vann kampen om PwC

Hyr ut fyra våningar kontor i nytt projekt. Nu 70 procent uthyrt.

Randviken nära köp för 2.750 miljoner

”Ett stort steg närmare vårt mål om 10 miljarder kronor 2023”.

Corem hyr ut 3.800 kvm till filmbolag i NYC

”Vi ser att uthyrningsmarknaden återhämtar sig väl i New York”.

Karamell i Gamla stan till salu

Ligger nära fastigheten som såldes för brutala 200.000 kr/kvm. FV berättar vad som är till salu.

Tung dom för Kilenkrysset

Sålde marken för 20 mkr 2012 – med option om återköp: ”Ett handslag räcker tydligen inte i den här kommunen.”

Offensiv bostadsaktör köper för över halv miljard

En av säljarna blir ny delägare i bolaget.

Så blir nya NK i Göteborg

Arkitekttävling avgjord. Hufvudstaden planerar för en om- och tillbyggnad.

Med Lady Gaga in i framtiden

Med Lady Gaga som dragplåster länkar Westfield ihop det fysiska och digitala.

Miljardköparen Barings om strategin för framtiden

FV summerar även bolagets offensiv sedan vd-rekyteringen.

Raketkonsult värvar två

Den lilla rådgivningsbyrån ligger bakom riktigt många affärer. Nu växer firman med två anställda.

Kilenkrysset hyr ut 4.300 kvm

Först kontrakt med Fabege om 17.000 kvm. Nu har ännu ett hyreskontrakt signerats.

50 Mäktigaste 2021
50 Mäktigaste

50 Mäktigaste: Halva listan nu presenterad – åtta nya

För 16:e året har fastighets- och byggbranschen röstat fram vem som anses Mäktigast. Årets Rookie finns på plats 36. Hela åtta nya namn i år.

Porträtt

Söker handelns vinnare

Framåt. När andra investerare flydde från handelsfastigheter gick Jan Björks Redito in och storköpte utvalda delar. Nu ger sig bolaget in i flera nya investeringar.

Slättö slår till för 590 mkr på Kvarnholmen

Den totala uthyrningsbara ytan är 11.000 kvm.

Tillbaka till förstasidan