Mer än dubbelt så många sålda bostäder för Aros

I Aros Bostads bokslutskommuniké framgår att bolaget sålde 301 bostäder under fjolåret. Det är 120 procent fler än året dessförinnan. Överlag visar Aros Bostad starka siffror. Nu siktar bolaget på börsnotering under kvartalet 2021.

Byggrättsportföljen omfattade vid årets slut 4 546 byggrätter i bra geografiska lägen, fördelade på nio orter i Storstockholm och Uppsala.

Magnus Andersson, vd Aros Bostad:

– 2020 var ett mycket starkt år för Aros Bostad, trots Coronapandemins utbrott. Vi har totalt sett haft en hög efterfrågan med stigande bostadspriser, vilket har resulterat i en rekordstark försäljning och ett väsentligt förbättrat resultat. Styrelsen har vidare beslutat att undersöka möjligheten att notera Aros Bostads stamaktie under innevarande år.  Vi ser att bostadsmarknaden har goda förutsättningar att fortsätta utvecklas positivt och är redo att ta nästa steg på vår tillväxtresa.

Bolaget nyckeltal för perioden januari – december 2020:

  • Enligt segmentredovisningen uppgick nettoomsättningen till 45 166 TSEK (207 818) och resultat från andelar i intresseföretag till 57 899 TSEK (21 613). Totala rörelseintäkter uppgick till 106 480 TSEK (232 221).
  • Enligt segmentsredovisningen uppgick rörelseresultatet till 44 481 TSEK (22 529) och rörelsemarginalen var 98,5 procent (10,8). Periodens resultat enligt segmentsredovisningen uppgick till 41 962 TSEK (19 381).
  • Antal sålda bostäder under perioden uppgick till 301 (136), antal bokade bostäder uppgick till 76 (25).
  • Antal projekt inklusive projekt i intresseföretag uppgick till 29 (22), varav 6 (6) är under produktion. Tre projekt har färdigställts.
  • Totalt är 65 procent (70) av bostäder i pågående produktion sålda eller bokade.
  • Enligt IFRS uppgick totala rörelseintäkter till 24 617 TSEK (70 901) och periodens resultat före skatt till –40 280 TSEK (9 509). Rörelsemarginalen enligt IFRS var negativ (53,9) och resultat per aktie uppgick till –1,25 SEK (0,29).

Aros Bostad har vidare inlett arbete för att utvärdera möjligheterna till en notering av bolagets stamaktier under andra kvartalet 2021.

Huvudinvesterare i bolaget är företrädesvis institutionellt kapital från Första AP-fonden, finländska Varma, SEB Trygg-Liv, SEB pensionsstiftelse, Östersjöstiftelsen samt ett antal framstående och kapitalstarka entreprenörer och investerare.

Fler Nyheter från förstasidan

K-Fastigheter köper från Kungsleden i Barkarbystaden

Redo för en total investering för drygt 1,3 miljarder kronor.

Vill bygga nytt – mitt emot egna huvudkontoret

Öppnar för hotell, skola, handel och kontor i Stockholms innerstad.

Får markanvisning i exklusiva området

Ska bygga 145 bostadsrätter.

Göteborg: ”Varför la man huvudstaden i en avkrok?”

Utmanar Stockholm med bland annat både Nordens högsta kontorshus och det högsta bostadshuset.

Omstart för 150.000 kvm efter bakslag inom tullarna

Ett av de absolut största projekten i Stockholm. Nu sker en omstart efter att den tänkta utvecklaren och staden inte kommit överens.

Bilder: Wallenstams present till 400-årsfirande Göteborg

Presenterar vision. Ska rama in Heden. Se bilder.

Oscar rusar – upp 38%

Flera positiva signaler påverkat kursutvecklingen.

Svedberg köper för 200 mkr

Berättar även för Fastighetsvärlden om sina aktieplaceringar.

Bildextra: Coworkingaktör satsar mitt i Sundbyberg

Åttonde enheten. ”Vi älskar när vi får vara kreativa med hus.”

Här har krogarna drabbats hårdast av pandemin

Ny rapport kartlägger hur Stockholms restauranger påverkats.

Grand Hôtel sålt

Priset: ca 3,6 miljarder, motsvarande 125.000 kr/kvm. En av de största styckeaffärerna någonsin.

Genesta miljardköper landmärke från Castellum

Ankarhyresgästen flyttar ut. 66 procent vakant.

Tar plats i Oscars styrelse

Entreprenör tar plats i det omstartade bolagets styrelse.

Esteas snabbväxare köper igen – nått totalt 2,3 miljarder

Fortsätter att bygga bestånd genom ett flertal affärer.

Tillbaka till förstasidan