Mer än dubbelt så många sålda bostäder för Aros

I Aros Bostads bokslutskommuniké framgår att bolaget sålde 301 bostäder under fjolåret. Det är 120 procent fler än året dessförinnan. Överlag visar Aros Bostad starka siffror. Nu siktar bolaget på börsnotering under kvartalet 2021.

Byggrättsportföljen omfattade vid årets slut 4 546 byggrätter i bra geografiska lägen, fördelade på nio orter i Storstockholm och Uppsala.

Magnus Andersson, vd Aros Bostad:

– 2020 var ett mycket starkt år för Aros Bostad, trots Coronapandemins utbrott. Vi har totalt sett haft en hög efterfrågan med stigande bostadspriser, vilket har resulterat i en rekordstark försäljning och ett väsentligt förbättrat resultat. Styrelsen har vidare beslutat att undersöka möjligheten att notera Aros Bostads stamaktie under innevarande år.  Vi ser att bostadsmarknaden har goda förutsättningar att fortsätta utvecklas positivt och är redo att ta nästa steg på vår tillväxtresa.

Bolaget nyckeltal för perioden januari – december 2020:

  • Enligt segmentredovisningen uppgick nettoomsättningen till 45 166 TSEK (207 818) och resultat från andelar i intresseföretag till 57 899 TSEK (21 613). Totala rörelseintäkter uppgick till 106 480 TSEK (232 221).
  • Enligt segmentsredovisningen uppgick rörelseresultatet till 44 481 TSEK (22 529) och rörelsemarginalen var 98,5 procent (10,8). Periodens resultat enligt segmentsredovisningen uppgick till 41 962 TSEK (19 381).
  • Antal sålda bostäder under perioden uppgick till 301 (136), antal bokade bostäder uppgick till 76 (25).
  • Antal projekt inklusive projekt i intresseföretag uppgick till 29 (22), varav 6 (6) är under produktion. Tre projekt har färdigställts.
  • Totalt är 65 procent (70) av bostäder i pågående produktion sålda eller bokade.
  • Enligt IFRS uppgick totala rörelseintäkter till 24 617 TSEK (70 901) och periodens resultat före skatt till –40 280 TSEK (9 509). Rörelsemarginalen enligt IFRS var negativ (53,9) och resultat per aktie uppgick till –1,25 SEK (0,29).

Aros Bostad har vidare inlett arbete för att utvärdera möjligheterna till en notering av bolagets stamaktier under andra kvartalet 2021.

Huvudinvesterare i bolaget är företrädesvis institutionellt kapital från Första AP-fonden, finländska Varma, SEB Trygg-Liv, SEB pensionsstiftelse, Östersjöstiftelsen samt ett antal framstående och kapitalstarka entreprenörer och investerare.

Fler Nyheter från förstasidan

Värvar tidigare topp

FV berättar om den nya utmaningen.

Oscar: ”Det finns mycket jag vill göra”

Oscar Engelbert om framtiden efter att han lämnar vd-stolen. FV berättar om ett ”hemligt” kontorsprojekt i Los Angeles.

Köper invid Älvsjö centrum

Anrikt konditori bland hyresgästerna.

Dan Olofsson och Percy Nilsson frias i hovrätten

Ingen insiderhandel skedde i samband med försäljningen av Victoria Park.

Huvudspåret: Klyva SBB i tre delar

Många spekulationer kring SBB:s framtid. FV pekar ut möjliga svenska köpare. Kan vara tydlig parallell till storaffär 2008.

Norska miljardären som är näst störst i Fabege

En av de rikaste i Europa. Har gjort inbrytningar i Sverige tidigare.

Värdet på Turning Torso ner

Läs om värdeutvecklingen för Sveriges näst högsta byggnad.

Balders plan på 230.000 kvm

Vill skapa framtidens logistiklösningar.

Engelbert avgår som vd

Överens med styrelsen. Behöver ny inriktning. Stannar kvar i styrelsen.

Uppgift: Här öppnar Apple nummer fyra i Sverige

Efter fiaskot vid Kungsträdgården kan det bli en andra butik i 08-området.

CBRE IM utvecklar logistik om 46.000 kvm

Förvärvar mark utanför Helsingborg och bygger logistik på spekulation.

Coor hyr 4.500 kvm av Fabege vid Haga Norra

Fabeges projekt uthyrt till två tredjedelar.

Kontor i ett klot

CA Fastigheter projekterar för hotell och kontor i två gamla gasklockor.

Perfekt storm stoppar bostadsbyggen

Tvärnit på alla sätt. Men det finns sätt att få igång bostadsmarknaden. En expert på Tango ser fler möjlig­heter, men ...
Tillbaka till förstasidan