Kungsleden ökade förvaltningsresultat med 23 procent

Genom ett växande fastighetsbestånd kunde Kungsleden redovisa ett successivt stigande förvaltningsresultat under 2013. Det sista kvartalet ökade det till 149 mkr (89) och för helåret blev det 549 mkr (445). Förutom förvärv från Hemsö samt från GE Capital i slutet av året så påverkade också inskade administrationskostnader utfallet. Under det sista kvartalet var dessa 11 mkr lägre än motsvarande kvartal 2012. Modulverksamheten inom Nordic Modular, som ska säljas, bidrog positivt med ett i princip oförändrat förvaltningsresultat 0m 125 mkr (124).

Resultatet före skatt hamnade nu på 1030 mkr (371). I det resultatet ingick orealiserade värdeförändringar på finansiella instrument med 425 mkr (-70).

– Vi har fortfarande att bemästra ett antal utdragna skatteprocesser. I ryggen har vi, förutom den höjda intjäningen, en starkare finansiell ställning med 37 procents soliditet och en likviditetsberedskap på 2,7 miljarder kronor. Den goda ställningen gör det möjligt för styrelsen att till årsstämman föreslå en höjd utdelning om 1,25 kronor (1,00) per aktie för 2013, säger VD Biljana Pehrsson i en kommentar till bokslutet.

Fler Nyheter från förstasidan

Nära sälja på Vasagatan

Fastigheten inköptes för så lite som 8 miljoner kronor 1984.

Pangea: Mörka utsikter för fastighetssektorn

”I pågående transaktioner ser vi att de flesta köpare har sänkt sina bud med 10-20 procent, men värderingarna har ännu inte justerats”.

Saftigt minus – men M2 fick utrymme att amortera

Betydande förlust på avyttringen av aktier i Castellum.

Bilder: Så kan AL bygga ut Söderhallarna

Så kan Medborgarplatsen utvecklas framöver.

Fabege på knock med The Mauler

Hyr ut 2.400 kvm för större satsning.

16 nya butiker till Arlanda

Utbyggnad med 11.000 kvm. FV listar butikerna som öppnar i nya Marknadsplatsen.

Lättnadsrally timmen efter räntebeskedet

Kurserna för flera fastighetsbolag drog iväg rejält efter att Riksbanken lämnat sitt nya besked om styrräntans nivå. Vad hade man fruktat egentligen?

Riksbanken höjer räntan med 0,75

Många fastighetsägare nervösa. Riksbanken ger prognos för i början av 2023.

Skiften i toppen hos Vasakronan i Stockholm

Två nya toppositioner utsedda.

Skanska säljer för 600 mkr till sitt egna nya bolag

60.000 kr/kvm för nyutvecklad kontorsfastighet i centralt läge.

NREP in i Tyskland

Fokus på bostäder och logistik. Läs om det första förvärvet.

Sjunkande priser i markanvisningar

Senaste statistiken. Dessutom blir det vanligare att investerare drar sig ur markanvisningsavtal.

Affärsanalys

Lyfter av projekt i närområdet

Per Wieslander och Philip Wikén vid Svefa analyserar en affär med en större kontorsfastighet i Malmö.

Kilenkrysset i iskallt förvärv av 30.000 kvm

Förvärvar tre fastigheter i iskallt segment som blir allt hetare.

Tillbaka till förstasidan