Kanonstart på året för Bonava – till coronautbrottet

Försäljningsvärdet av sålda bostäder hos Bonava under första kvartalet uppgick till 3.278 miljoner kronor. Det är 78 procent högre än motsvarande period i fjol.

Vd Joachim Hallengren kommenterar:

– Bonava hade en stark inledning på året, med fler sålda bostäder
i första kvartalet än föregående år. Vi startade också betydligt fler bostäder i Tyskland och Sverige. Den positiva utvecklingen höll i sig fram till mitten av mars, då världen drabbades hårt av covid-19. Även om Bonavas produktion har löpt på utan större störningar, såg vi en tydlig inbromsning av den starka försäljningsutvecklingen på alla våra marknader som bara några veckor tidigare signalerat en bra start på året.

Hallengren kommenterar vidare effekterna av krisen:

– De inledningsvis positiva signalerna på Bonavas alla marknader har till följd av covid-19 omkullkastats. Världsekonomin har redan nu drabbats hårt och vi vet i dagsläget inte vad det nya normala blir när pandemin har lagt sig. Experterna siar om en lågkonjunktur och
hur bostadsmarknaden kommer att utvecklas kvarstår att se. Vi ser samtidigt krafttag i form av stödåtgärder från regeringar, och från EU, samt centralbanker som vidtar åtgärder för att bidra till att supportera ekonomin. Det är i dagsläget mycket svårt att veta vilka konsekvenserna blir på längre sikt. Bonava gör bedömningen att vår produktionstakt kommer att sakta ner med förseningar som följd, vilket medför en risk för signifikant påverkan på nettoomsättning och rörelseresultat för 2020. Vi tror också att efterfrågan på bostä- der kommer att påverkas negativt, åtminstone fram tills dess att läget har klarnat och stabiliserats.

Bonavas nyckeltal för första kvartalet:

  • Nettoomsättningen uppgick till 2 949 (2 837) MSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till 31 (165) MSEK
  • Rörelsemarginalen uppgick till 1,1 (5,8) procent
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till 2 (134) MSEK
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 2 (100) MSEK
  • Kassaflöde före finansiering uppgick till -203 (-1 095) MSEK
  • Resultat per aktie uppgick till 0,01 (0,93) SEK
  • Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 7,0 (13,2) procent
  • Försäljningsvärdet av sålda bostäder under perioden uppgick till 3 278 (1 839) MSEK

Fler Nyheter från förstasidan

”Kontor kommer att behövas mer än någonsin”

Fabeges Stefan Dahlbo om framtiden.

Buden på Gasklockan – vilka har råd med projektet?

Budtiden har gått ut. FV berättar om vad som händer de kommande månaderna.

CA tvingas göra halt vid Gasverkstomten

Vd Johan Damne berättar för FV vad som hänt.

Mannheimer Swartling flyttar till NCC:s nya

Hyr de tre översta våningarna i spektakulärt projekt.

Fiaskot: Inte ett enda bud på miljardcentrum

Fastighetsvärlden berättar varför den tänkta storaffären faller. Har fått kalla handen från investerarna. Säljaren förlänger tidsfristen med hela ett år.

Tidigare folkhemsjätten planerar fler nedläggningar

Tiden har sprungit i kapp kedjan som överlevt sig själv – krympt med 75 procent sedan storhetstiden.

50 Mäktigaste

50 Mäktigaste 2020: Idag platserna 23–25

För 15:e året har fastighets- och byggbranschen röstat fram vem som anses Mäktigast.

Långläsning: Så överlevde Wallenstam krisen

I den nyutgivna boken ”Mot alla odds” berättar Hans Wallenstam om en av de mest dramatiska perioderna i Sveriges moderna historia – 90-talskrisen. FV bjuder på ett smakprov ur boken, där läsaren kastas in mitt i stormens öga.

McDonalds stänger ytterligare tre centrala

Har stängt 22 restauranger i stadskärnor på fem år. Det visar Fastighetsvärldens kartläggning.

Max-ar expansionen

McDonalds konkurrent berättar för FV om framtidsplanerna. Läs vad kedjan söker.

Film: Så blir nya satsningen i Hagastaden

”Internationell känsla”. Inkluderar: coworking, restaurang och takbar.

SBB i ny rekordaffär

Förvärvar för cirka 2,3 miljarder kronor.

62 procent vill kunna fortsätta jobba hemifrån

Kan resultera i stora konsekvenser för fastighetsägarna.

Nytt svenskt PropTech-initiativ

Ska investera 100 miljoner kronor i bolag i tidiga skeden.

Tillbaka till förstasidan