Hufvudstadens vakans upp till 8,3 procent

Även Hufvudstaden redovisar en kraftigt ökad hyresvakansgraden. Vid första kvartalets slut var den 8,3 procent. Det kan jämföras med 6,3 procent för ett år sedan.

Exklusive pågående utvecklingsprojekt uppgick hyresvakansen till 7,3 procent (2,7). Det framgår ur bolagets delårsrapport.

Sett till ytvakansgraden var den 10,2 procent (8,1). Det är även ökningar sedan årsskiftet.

I bolagets känslighetsanalys framgår att om hyresvakansgraden påverkas med 1 procentenhet så påverkas fastighetsvärdet med 590 miljoner kronor.

I rapporten skriver bolaget bland annat: ”Efterfrågan på moderna, flexibla kontorslokaler i bästa läge i Stockholms city var något avvaktande men intressenter finns”. När det gäller butikslokalerna skriver Hufvudstaden: ”Marknadshyresnivåerna var svårbedömda men antas, i alla fall temporärt, ha sjunkit något jämfört med innan pandemin”.

Övriga viktiga nyheter och nyckeltal från Hufvudstaden rörande det första kvartalet:

  • Den 3 februari 2021 tillträdde koncernen NK-verksamheten inom Departments & Stores Europe AB. En effekt av detta är att koncerninterna hyresintäkter och hyreskostnader elimineras i koncernens resultaträkning.
  • Fastighetsförvaltningens bruttoresultat minskade med 16 procent och uppgick till 284 mnkr (339), vilket främst förklaras av lägre hyresintäkter för butiker och restauranger samt eliminering av koncerninterna hyresintäkter om 33,7 mnkr (11,0).
  • Nettoomsättningen från fastighetsförvaltningen var 425 mnkr (471),en minskning om 10 procent. Det förklaras främst av tillfälliga hyresrabatter för butiker och restauranger till följd av covid-19, ökade hyresförluster samt eliminering av koncerninterna hyresintäkter om 33,7 mnkr (11,0).
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 14 mnkr (-499), motsvarande 0,07 kronor per aktie (-2,42). Ökningen förklaras främst av lägre negativa orealiserade värdeförändringar i fastighetsbeståndet.
  • Fastighetsbeståndet marknadsvärderades till 45,6 mdkr (45,6 vid årsskiftet), vilket ger ett substansvärde (EPRA NTA) om 171 kronor per aktie (173 vid årsskiftet) efter avdrag för beslutad utdelning om 2,50 kr per aktie. Periodens orealiserade värdeförändringar i fastighetsbeståndet var -236 mnkr (-929).
  • Soliditeten uppgick till 59 procent (62), nettobelåningsgraden till 20 procent (18) och räntetäckningsgraden var 8,6 gånger (10,8).

Fler Nyheter från förstasidan

"Jag har höga tankar om bolagets kapacitet"

Sagax vd om planerna för sektorkollegan.

Vinner prestigeprojekt – med 100 meters skorsten

26.000 ska bli 100.000 kvm. Mitt i stan. En av Sveriges mest spännande städer fortsätter att ta djärva grepp.

Porträtt

Fångar idén i flykten

Otålig. Varför vänta till i morgon, låt oss göra det i dag. Med den devisen fortsätter Johan Ericsson att vara med och bygga fastighetsbolag.

Amasten tar in 666 mkr i nyemission

Teckningskursen drygt tio procent under den senaste veckans rekordnivå.

Säljer två tomträtter i Kista för 800 miljoner

”Marknadsläget är gynnsamt.” Hög vakansgrad och endast 20.000 kr/kvm.

Internationell jätte köper för halv miljard i Göteborg

Bolagets första förvärv i Norden.

Bakslag för Oljefonden – läs om svenska klenoderna

Fastighetsvärlden har granskat den norska jättens innehav i Sverige. Liksom den ekonomiska utvecklingen för fastigheterna.

Utvecklaren växer i rekordtakt – tar in 10 till

Bolaget har hittills i år rekryterat 20 nya medarbetare.

Säljer bostadsprojekt i Sollentuna för 431 miljoner

”Stort intresse”

Öppnar stort i Gallerian

Gör om i attraktiva hörnet Hamngatan och Regeringsgatan.

Fabege hyr ut 2.300 kvm

Glädjen i fokus. Tecknat hyresavtal på Kungsholmen.

Kungsleden hyr ut 2.600 kvm

Tecknar kontrakt i ett av sina centrala kluster i Stockholm.

Bildextra: NCC galopperar i mål med nummer två

Läs vem som har säljuppdraget. Bolaget nu redo för tredje projektet. Se även historiska bilder.

Första stängning av stor fond – med mål om 5 miljarder

Redo förvärva bostäder, kontor, logistik och detaljhandel i Norden.

Tillbaka till förstasidan