Hufvudstadens vakans upp till 8,3 procent

Även Hufvudstaden redovisar en kraftigt ökad hyresvakansgraden. Vid första kvartalets slut var den 8,3 procent. Det kan jämföras med 6,3 procent för ett år sedan.

Exklusive pågående utvecklingsprojekt uppgick hyresvakansen till 7,3 procent (2,7). Det framgår ur bolagets delårsrapport.

Sett till ytvakansgraden var den 10,2 procent (8,1). Det är även ökningar sedan årsskiftet.

I bolagets känslighetsanalys framgår att om hyresvakansgraden påverkas med 1 procentenhet så påverkas fastighetsvärdet med 590 miljoner kronor.

I rapporten skriver bolaget bland annat: ”Efterfrågan på moderna, flexibla kontorslokaler i bästa läge i Stockholms city var något avvaktande men intressenter finns”. När det gäller butikslokalerna skriver Hufvudstaden: ”Marknadshyresnivåerna var svårbedömda men antas, i alla fall temporärt, ha sjunkit något jämfört med innan pandemin”.

Övriga viktiga nyheter och nyckeltal från Hufvudstaden rörande det första kvartalet:

  • Den 3 februari 2021 tillträdde koncernen NK-verksamheten inom Departments & Stores Europe AB. En effekt av detta är att koncerninterna hyresintäkter och hyreskostnader elimineras i koncernens resultaträkning.
  • Fastighetsförvaltningens bruttoresultat minskade med 16 procent och uppgick till 284 mnkr (339), vilket främst förklaras av lägre hyresintäkter för butiker och restauranger samt eliminering av koncerninterna hyresintäkter om 33,7 mnkr (11,0).
  • Nettoomsättningen från fastighetsförvaltningen var 425 mnkr (471),en minskning om 10 procent. Det förklaras främst av tillfälliga hyresrabatter för butiker och restauranger till följd av covid-19, ökade hyresförluster samt eliminering av koncerninterna hyresintäkter om 33,7 mnkr (11,0).
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 14 mnkr (-499), motsvarande 0,07 kronor per aktie (-2,42). Ökningen förklaras främst av lägre negativa orealiserade värdeförändringar i fastighetsbeståndet.
  • Fastighetsbeståndet marknadsvärderades till 45,6 mdkr (45,6 vid årsskiftet), vilket ger ett substansvärde (EPRA NTA) om 171 kronor per aktie (173 vid årsskiftet) efter avdrag för beslutad utdelning om 2,50 kr per aktie. Periodens orealiserade värdeförändringar i fastighetsbeståndet var -236 mnkr (-929).
  • Soliditeten uppgick till 59 procent (62), nettobelåningsgraden till 20 procent (18) och räntetäckningsgraden var 8,6 gånger (10,8).

Fler Nyheter från förstasidan

50 Mäktigaste 2021
50 Mäktigaste

50 Mäktigaste 2021

För 16:e året har fastighets- och byggbranschen röstat fram vem som anses Mäktigast. Nya namn publiceras via nedräkning, varje vardag, klockan 11.11.

Lista: 25 nya butiker till Westfield MoS under pandemin

Omsättning av butiker har ökat. Läs om vilka varumärken som tillkommit.

Han drar till fjällen

Efter mer än 25 år med bolagsbyggen inom finans och fastighet och 15 år efter starten av det framgångsrika fastighetsbolaget har han nu funnit en ny, friare utmaning.

Bostadsaffär om 300 miljoner i Kalmar

”Hoppas på fler liknande förvärv”.

Porträtt

Caroline Arehults akademiska utmaning

För knappt två år sedan kom kallduschen, budet som innebar att hennes jobb försvann. Nu har Caroline Arehult funnit en ny utmaning som Akademiska Hus nya vd.

Bostadsbolag bäst i CFI:s kontorstävling

Läs topplistorna och även Ivo Stopners kommentar. När det gäller köpcentrum petas den eviga ettan ner från tronen.

AL går vidare i heta området

10.000 kvm mitt i nya stadsdelen.

SBB säljer 36 fastigheter till nykomling

Avyttrar för 10 procent över anskaffningskostnad.

Börskandidat köper i syd för halv miljard

31.000 kvm ingår.

Oscar köper åter landmärke – och säljer vidare

Miljardaffär inom tullarna i Stockholm.

Slår till och förvärvar 26.000 kvm bostäder i Göteborg

383 hyreslägenheter ingår.

Smällen: H&M lämnar stor flaggskeppsbutik

Andra stora hyresgästen som lämnar fastigheten under 2021. Läs om Vasakronans plan för fastigheten.

Dan Törnsten utses till ny vd i Mofast

Finansmannen Christer Gardell är tredje största ägare i bolaget.

Internationell jätte letar affärer i Sverige

”Vill använda kapital i stor skala”.

Tillbaka till förstasidan