HGF: ”Regeringen måste ge oss det fulla mandatet”

En historisk omröstning väntar i riksdagen till följd av förslaget om marknadshyror. Hyresgästföreningen har en nyckelroll, men ogillat regeringens och januaripartiernas senaste förslag.
– Regeringen måste ge oss det fulla mandatet, säger förbundsordförande Marie Linder.

Regeringen har tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna beslutat att frågan om hyressättningen för nybyggda lägenheter ska hanteras av bostadsmarknadens parter genom förhandlingar.

– Ska en förhandling fungera måste alla parter vilja bidra till den lösningen. Inte använda politiska förslag som hot. Förhandlingarna mellan parterna kan inte utgå ifrån en punkt i ett avtal mellan politiska partier. Vi vill förhandla om ett system som utgår ifrån vad som är bra för hyresgästerna, säger Marie Linder, förbundsordförande Hyresgästföreningen.

Utredningen om fri hyressättning i nyproduktion offentliggjordes den 4 juni. Utredningen föreslår bland annat att fastighetsägaren ensidigt ska bestämma hyran, att fastighetsägaren garanteras hyreshöjningar och att hyrorna får höjas om områdets popularitet ökar.

Enligt Hyresgästföreningen innebär det ett systemskifte till marknadshyror.

– Hyresgästföreningen är emot marknadshyror, precis som väljarna. Så som januariavtalets punkt 44 är formulerad innebär det att regeringen föreslår ett systemskifte till marknadshyror. Därför är det bra att parterna istället ges ansvar för hyressättningen men regeringen måste ge oss det fulla mandatet, säger Marie Linder.

Bostadsmarknadens parter består av Hyresgästföreningen, Fastighetsägarna och Sveriges Allmännytta. I över femtio år har bostadsmarknadens parter förhandlat villkoren för bostadshyresmarknaden. Förhandlingssystemet har lett till ett starkt konsumentskydd och förutsägbarhet för hyresgästerna, tillsammans med en långsiktigt stabil hyresutveckling för fastighetsägarna.

– Hyrorna är en fråga som bostadsmarknadens parter ska avgöra. Därför vill vi vara en konstruktiv part och bidra. Regeringskrisen är däremot inte vårt ansvar. Det är politikerna som försatt landet i denna situation och det är politikerna som måste lösa den. I förhandlingar om hyrorna kommer vi endast ta ansvar för bostadsmarknaden, säger Marie Linder.

Fastighetsägarna kommer delta i förhandlingarna regeringen idag bjudit in till om hur fri hyressättning i nyproduktion kan införas.

– Det är angeläget att vi får en bättre fungerande bostadsmarknad med fler bostäder. Där är fri hyressättning vid nyproduktion en viktig reform. Vi kommer därför delta i diskussionerna med Hyresgästföreningen och Sveriges Allmännytta om hur vi kan hitta en konstruktiv lösning för hur fri hyressättning kan införas, säger Anders Holmestig, vd Fastighetsägarna Sverige.

Om parterna inte kommer överens så genomförs förslagen i den statliga utredningen fri hyressättning i nyproduktion med synpunkter från remissinstanser.

– Vi kommer sätta oss med de andra parterna och för ett nyanserats samtal om för- och nackdelar som finns med den modell som föreslagits för fri hyressättning i nyproduktion. Vi är beredda att samtal om konstruktiva lösningar för hur en fri hyressättning i nybyggnation kan genomföras, säger Anders Holmestig.

Sveriges Allmännytta välkomnar förhandlingar om fri hyressättning i nyproduktion:

– Det är självklart för oss som en av parterna på bostadsmarknaden att delta. Frågan är mycket viktig för våra medlemsbolag och vi vill bidra med konstruktiva förslag och vägar framåt. En viktig aspekt är att våra medlemmar är alltifrån små till mycket stora bolag och deras marknader ser mycket olika ut över landet, säger Anders Nordstrand, vd på Sveriges Allmännytta.

Sveriges Allmännytta har tidigare pekat på att det finns problem i det nuvarande hyresförhandlingssystemet.

– Vi vill bidra med konstruktiva förslag för hur hyresförhandlingssystemet kan utvecklas och förbättras. Det behövs en helhetssyn på bostadspolitiken och bostadsmarknaden, och vi kommer också att ta med oss detta in i förhandlingarna, säger Åsa Johansson, styrelseordförande för Sveriges Allmännytta.

Förhandlingarna får pågå fram till 1 september.

 

Fler Nyheter från förstasidan

Han drar till fjällen

Efter mer än 25 år med bolagsbyggen inom finans och fastighet och 15 år efter starten av det framgångsrika fastighetsbolaget har han nu funnit en ny, friare utmaning.

Bostadsaffär om 300 miljoner i Kalmar

”Hoppas på fler liknande förvärv”.

Porträtt

Caroline Arehults akademiska utmaning

För knappt två år sedan kom kallduschen, budet som innebar att hennes jobb försvann. Nu har Caroline Arehult funnit en ny utmaning som Akademiska Hus nya vd.

Bostadsbolag bäst i CFI:s kontorstävling

Läs topplistorna och även Ivo Stopners kommentar. När det gäller köpcentrum petas den eviga ettan ner från tronen.

AL går vidare i heta området

10.000 kvm mitt i nya stadsdelen.

SBB säljer 36 fastigheter till nykomling

Avyttrar för 10 procent över anskaffningskostnad.

Börskandidat köper i syd för halv miljard

31.000 kvm ingår.

Oscar köper åter landmärke – och säljer vidare

Miljardaffär inom tullarna i Stockholm.

Slår till och förvärvar 26.000 kvm bostäder i Göteborg

383 hyreslägenheter ingår.

Smällen: H&M lämnar stor flaggskeppsbutik

Andra stora hyresgästen som lämnar fastigheten under 2021. Läs om Vasakronans plan för fastigheten.

Dan Törnsten utses till ny vd i Mofast

Finansmannen Christer Gardell är tredje största ägare i bolaget.

Internationell jätte letar affärer i Sverige

”Vill använda kapital i stor skala”.

Affär för 136 mkr på Söder

Fortsatt högt affärstempo i stadsdelen. FV berättar om senaste affären.

Tar över AL:s projekt

Ska byggas bredvid landmärke.

Tillbaka till förstasidan