Sveriges Allmännytta

Senaste nyheterna om Sveriges Allmännytta.


Rikshem ansluter sig till Sveriges Allmännytta

Rikshem är ny associerad medlem i Sveriges Allmännytta. Rikshems ansökan godkändes på Sveriges Allmännyttas styrelsemöte den 9 december 2022.

K2A associerad medlem i Sveriges Allmännytta

K2A Knaust & Andersson Fastigheter är ny associerad medlem i Sveriges Allmännytta. K2A:s ansökan godkändes på Sveriges Allmännyttas styrelsemöte 21 oktober 2022.

Utspel: Sänk elmomsen och frys energiskatten

Fastighetsägarna och Sveriges Allmännytta lanserar sex förslag.

Hovrättsbeslut om hyresutveckling kan påverka nyproduktionen

Hyrorna i lägenheter med presumtionshyra får i regel höjas bara hälften så mycket som vanliga hyror. En skälighetsbedömning som balanserar mellan fastighetsägarens och hyresgästernas intressen ska göras. Det visar två nya beslut av Svea hovrätt. Det skriver Sverige Allmännytta.

Nobbar förslag om statligt fastighetsbolag

Ny utredning tillsatt.

Vissa priser gått upp 30 procent

Skenande byggmaterialpriser hotar nya bostäder. Vill undanta allmännyttan från LOU.

Kommentarer om den nya bostadsministern

Doldisen Johan Danielsson har usetts till ny bostadsminister. FV redovisar här några kommenterar till till utnämningen.

Sveriges Allmännytta: Hyrorna fortsatt i otakt

Hyrorna fortsatt i otakt med kostnadsutvecklingen. Det uppger Sveriges Allmännytta.

Rapport: Fem skatteförslag för fler hyresrätter

Fastighetsägarna, Sveriges Allmännytta och Hyresgästföreningen presenterar en ny rapport med fem skatteförslag. Förslagen kan bidra till byggandet av fler bostäder, underlätta renovering av befintliga hyresrätter och göra det enklare att omvandla lokaler till bostäder. Förslag som bidrar till att säkra framtidens bostadsförsörjning, enligt utredningen.

HGF: ”Regeringen måste ge oss det fulla mandatet”

Historisk omröstning väntar i riksdagen.

Sveriges Allmännytta i samarbete med Digitalidag

Sveriges Allmännytta är en av årets aktörer i den nationella temadagen Digitalidag som lyfter digitaliseringens möjligheter och utmaningar. Målet är att många av Sveriges Allmännyttas medlemsbolag ska medverka och därmed bidra till ett minskat digitalt utanförskap i bostadsområdena.

Sveriges Allmännytta utser chefsekonom

Sveriges Allmännytta utser Håkan Larsson till chefsekonom. Han kommer senast från en tjänst som samhällspolitisk chef på Villaägarnas riksförbund.

Håkan Larsson ny chefsekonom på Sveriges Allmännytta

Håkan Larsson börjar idag som chefsekonom på Sveriges Allmännytta. Han kommer senast från en tjänst som samhällspolitisk chef på Villaägarnas riksförbund.

Stor hyresgäst lämnar city

Kraftigt höjd hyra och pandemin drivkraft.