Genova och Nyfosa i byte om 1.134 miljoner

Genova och Nyfosa gör en bytesaffär värd 1.134 miljoner kronor. Genova förvärvar projektfastigheter för 477 miljoner i Lund och Haninge. Nyfosa köper för 657 miljoner i Uppsala, Norrtälje och Nacka.

Genova köper fastigheterna Hunnerup 1 i Lund och Ribby 1:451 i Haninge från Nyfosa till ett underliggande fastighetsvärde om 477 Mkr (18 000 kr/kvm) före avdrag för latent skatt.

Fastigheterna, som har inslag av såväl offentligt finansierade hyresgäster som stabila kommersiella hyresgäster, ligger i snabbt växande kommuner och har stor utvecklingspotential. Den totala uthyrbara ytan uppgår till cirka 26.500 kvm, varav Hunnerup 1 i Lund är den största med en total uthyrbar yta om cirka 20.000 kvm. Den förvärvade fastigheten där utgör del av området S:t Lars, strax utanför centrala Lund.

Fastigheterna omfattar även mark om cirka 80.000 kvm med potential för framtida utveckling av såväl bostäder som samhällsfastigheter. För fastigheten i Lund pågår ett detaljplanearbete för att möjliggöra mer än 30.000 kvm ljus BTA för bostäder.

Årliga hyresintäkter för fastigheterna uppgår till cirka 37 Mkr med ett förväntat initialt driftnetto om cirka 25 Mkr. Den genomsnittliga återstående löptiden för hyresavtalen uppgår till cirka tre år. Bland de större hyresgästerna återfinns Repligen, Lime Technology, GHP och Lunds kommun.

Nyfosa i sin tur förvärvar fyra kommersiella fastigheter i Nacka, Norrtälje och Uppsala från Genova för ett underliggande fastighetsvärde om 295 Mkr före avdrag för latent skatt med hyresgäster som Dollarstore, Ramirent och Cija tank.

Vidare avyttras projektfastigheten Danmarks-Kumla 8:31 i Uppsala för ett underliggande fastighetsvärde om 362 Mkr. Genova förvärvade denna projektfastighet i oktober 2020 till ett underliggande fastighetsvärde om 275 Mkr och de innehåller hyresgäster som Östra Aros Padelutveckling, Vaksala glas, Carglass och Anticimex.

De avyttrade fastigheterna omfattar totalt cirka 40.000 kvm uthyrbar yta. Frånträde beräknas ske den 31 maj 2021 med undantag för projektfastigheten Danmarks-Kumla 8:31 som frånträds den 1 november 2021.

Fastigheterna som Nyfosa köper från Genova består främst av kontor och industri/lager med en mix av olika verksamheter och företag. Uthyrningsgraden är 97 procent. Genomsnittlig återstående hyreskontrakt är på 6,6 år.

Michael Moschewitz, vd för Genova kommenterar:

– Vi säljer färdigutvecklade kommersiella fastigheter och förvärvar fastigheter med betydande utvecklingspotential i framförallt Lund, en expansiv stad där vi vill fortsätta växa. I centrala Lund äger Genova sedan tidigare fastigheter där vi redan nu driver planarbete för bostäder. Genom affären stärker vi vår närvaro på orten och ser potential att skapa en ny attraktiv stadsdel för boende och service i en kulturhistoriskt värdefull miljö nära centrum.

Stina Lindh Hök, vd för Nyfosa:

– Detta är en mycket logisk affär för Nyfosa där vi byter framtida bostadsprojekt mot fastigheter med bättre kassaflöden och längre avtalstid i bra lägen.

Fler Nyheter från förstasidan

Tappar attraktiv byggrätt för 13.000 kvm kontor

FV berättar vad som ligger bakom.

Storbolag vill banta bort hela 4.500 kvm

Ytterligare en stor hyresgäst vill minska sin kontorsyta.

Nytt avsnitt: Podcasten om bankkrisens påverkan

Fjärde avsnittet ute nu. Om bland annat bankkrisen, kontorshyresmarknaden och Fastpartners omsvängning.

SHF tillskjuts en miljard och Lennart Sten lämnar vd-stolen

Läs om förändringarna. Ny vd utsedd. ”Kommer att uppstå intressanta förvärvsmöjligheter”.

Folksam hyr ut 4.500 kvm kontor

Tecknat ett av årets största hyresavtal.

Stor enkät: Bästa framtidsläget utsett

92 experter har satt betyg på 28 kontorsområden i Stockholmsområdet.

Hyr 2.000 kvm på Birger Jarlsgatan

Samlokaliserar från två kontor.

Dyster profetia från Sven-Olof Johansson

Förvånad över att krisen inte har varit mer uppenbar tidigare.

Hemsö hyr ut 2.000 kvm

Fyller upp nyinköpt fastighet.

Hovrätten och de tidigare Baldertopparna

FV berättar vad som händer efter de smått chockerande domarna i tingsrätten.

Regeringen föreslår lättnader för studentbostäder

Ministern: ”Vill göra det enklare och billigare att bygga”.

Regeringen stoppar Operaplaner

Den tidigare planen på 7 miljarder kronor och expansion mot Kungsträdgården stoppas när regeringen ger nytt uppdrag till Statens fastighetsverk.

Corem säljer två 08-fastigheter för en halv miljard

Fortsätter att avyttra, enligt plan.

Tillbaka till förstasidan