Genova och Nyfosa i byte om 1.134 miljoner

Genova och Nyfosa gör en bytesaffär värd 1.134 miljoner kronor. Genova förvärvar projektfastigheter för 477 miljoner i Lund och Haninge. Nyfosa köper för 657 miljoner i Uppsala, Norrtälje och Nacka.

Genova köper fastigheterna Hunnerup 1 i Lund och Ribby 1:451 i Haninge från Nyfosa till ett underliggande fastighetsvärde om 477 Mkr (18 000 kr/kvm) före avdrag för latent skatt.

Fastigheterna, som har inslag av såväl offentligt finansierade hyresgäster som stabila kommersiella hyresgäster, ligger i snabbt växande kommuner och har stor utvecklingspotential. Den totala uthyrbara ytan uppgår till cirka 26.500 kvm, varav Hunnerup 1 i Lund är den största med en total uthyrbar yta om cirka 20.000 kvm. Den förvärvade fastigheten där utgör del av området S:t Lars, strax utanför centrala Lund.

Fastigheterna omfattar även mark om cirka 80.000 kvm med potential för framtida utveckling av såväl bostäder som samhällsfastigheter. För fastigheten i Lund pågår ett detaljplanearbete för att möjliggöra mer än 30.000 kvm ljus BTA för bostäder.

Årliga hyresintäkter för fastigheterna uppgår till cirka 37 Mkr med ett förväntat initialt driftnetto om cirka 25 Mkr. Den genomsnittliga återstående löptiden för hyresavtalen uppgår till cirka tre år. Bland de större hyresgästerna återfinns Repligen, Lime Technology, GHP och Lunds kommun.

Nyfosa i sin tur förvärvar fyra kommersiella fastigheter i Nacka, Norrtälje och Uppsala från Genova för ett underliggande fastighetsvärde om 295 Mkr före avdrag för latent skatt med hyresgäster som Dollarstore, Ramirent och Cija tank.

Vidare avyttras projektfastigheten Danmarks-Kumla 8:31 i Uppsala för ett underliggande fastighetsvärde om 362 Mkr. Genova förvärvade denna projektfastighet i oktober 2020 till ett underliggande fastighetsvärde om 275 Mkr och de innehåller hyresgäster som Östra Aros Padelutveckling, Vaksala glas, Carglass och Anticimex.

De avyttrade fastigheterna omfattar totalt cirka 40.000 kvm uthyrbar yta. Frånträde beräknas ske den 31 maj 2021 med undantag för projektfastigheten Danmarks-Kumla 8:31 som frånträds den 1 november 2021.

Fastigheterna som Nyfosa köper från Genova består främst av kontor och industri/lager med en mix av olika verksamheter och företag. Uthyrningsgraden är 97 procent. Genomsnittlig återstående hyreskontrakt är på 6,6 år.

Michael Moschewitz, vd för Genova kommenterar:

– Vi säljer färdigutvecklade kommersiella fastigheter och förvärvar fastigheter med betydande utvecklingspotential i framförallt Lund, en expansiv stad där vi vill fortsätta växa. I centrala Lund äger Genova sedan tidigare fastigheter där vi redan nu driver planarbete för bostäder. Genom affären stärker vi vår närvaro på orten och ser potential att skapa en ny attraktiv stadsdel för boende och service i en kulturhistoriskt värdefull miljö nära centrum.

Stina Lindh Hök, vd för Nyfosa:

– Detta är en mycket logisk affär för Nyfosa där vi byter framtida bostadsprojekt mot fastigheter med bättre kassaflöden och längre avtalstid i bra lägen.

Fler Nyheter från förstasidan

Expansivt kafé öppnar två nya i centrala Stockholm

”Så starkt som varumärket är nu så kan vi lyfta gator och områden.”

Slår till på samma plats och köper för knappt 900 miljoner

Köper av kommun norr om Stockholm. Läs om fastigheterna.

Vakanstalet upp till 8,3 procent

Ytterligare ett bolag redovisar ökade vakanstal.

Fortinova växer rejält – förvärvar portfölj för 506 mkr

Det nya börsbolaget ligger bakom ytterligare en stor transaktion.

442.000 kronor insamlat i Spring för Livet

Ett bolag hade hela 105 deltagare i välgörenhetsloppet.

Revolution: Nytt Ikea öppnar med en helt ny layout

Läs om de stora förändringarna när det 42.000 kvm stora varuhuset öppnar. Se även bilder.

Intea hyr ut 6.000 kvm

Tecknat 15-årigt hyresavtal.

En av Norges rikaste säljer till utmanare

Nybyggd fastighet längs med E4:an.

”Sommaren blir fantastisk”

Pandox Nordenchef om tiderna som väntar.

Storaffär klar: Köper bostäder för 2,5 miljarder

Stångåstaden gör ytterligare en  större affär och säljer över 1.000 lägenheter.

Kontrar genom att höja budet på Tre Kronor

Bolaget har nu dessutom lagt beslag på drygt 10 procent av aktierna.

Han blir boss för Göteborg

Fortsätter att tillsätta nya chefer för den stora satsningen.

Krogkungen om vägen framåt – avslöjade generationsskifte

Svenska Brasseriers grundare med oväntat avslöjande under FV:s seminarium.

Tenzing Industrihus och börsbolag bildar JV

Ligger norr om Ikea. Äger sedan tidigare fyra fastigheter.

Tillbaka till förstasidan