Framtidenkoncernen värvar trio

Framtidenkoncernen har förstärkt sin utvecklingsavdelning med Fredrik Davidsson som fastighetsutvecklingschef, Lisa Wistrand som platsutvecklingschef och Hanna Öberg som miljösamordnare.

Annons

För att bidra till minskad bostadsbrist i Göteborg har Framtidenkoncernen ett uppdrag att bygga mycket nya bostäder samtidigt som de ska renovera och underhålla de fastigheter som redan finns i koncernens bestånd. För att hantera investeringsprojekt inom både nyproduktion och renovering samt jobba med strategiska frågor kring underhåll har Fredrik Davidsson anställts. Han jobbar idag med stora investeringsprojekt på Higab och har lång erfarenhet av byggprocesser och kommunal verksamhet. Fredrik Davidsson är inte helt ny i koncernen, han har tidigare arbetat på Egnahemsbolaget.

Framtidenkoncernens strategi för utvecklingsområden, med målet att Göteborg inte ska ha några särskilt utsatta områden, har nyligen kompletterats med en strategi för platsutveckling i och omkring våra lokala torg. För att driva och samordna det arbete inom koncernen har Lisa Wistrand anställts som platsutvecklingschef. Lisa arbetar idag på White Arkitekter och är en stark profil inom stadsutveckling både i Göteborg och i resten av landet. Lisa har som konsult jobbat med uppdrag för koncernen tidigare, bland annat med utvecklingen av Hjällbo.

Sedan många år är hållbarhet en viktig fråga inom koncernen och när Göteborgs Stad antog sitt miljö- och klimatprogram 2021 fick Framtiden samordningsansvar för strategin Vi driver på utvecklingen för hållbart byggande. En strategi som inkluderar nybyggnation, ombyggnation och renovering av byggnader och anläggningar samt lokalanpassningar. För att förstärka organisation i detta arbete har Hanna Öberg anställts som miljösamordnare. Hanna arbetar idag på WSP med bland annat miljöcertifieringar och klimatberäkningar i byggprocesser. Hanna kommer arbeta med koncerngemensamma utvecklingsprojekt inom miljö, klimat och energi. Även Hanna har gjort uppdrag åt Framtiden tidigare, bland annat kring ett nytt sätt att beräkna klimatpåverkan i ROT-projekt.

Alla tre tillträder sina nya tjänster i början av oktober.

Fler Nyheter från förstasidan

Mest lästa på sajten – minns du de stora nyheterna

Ett händelserikt första halvår inom fastighetsbranschen. FV listar de 24 mest lästa artiklarna.

NCC och Liseberg i avtal för återuppbyggnad

Nytt datum för öppning av Oceana. Läs om planerna.

Corem tillförs miljard

Beslut om en riktad nyemission.

Lyssna på fastighetspoddar i hängmattan

FV tipsar om några olika intressanta poddar.

Grönt ljus för Stordalens nya hotell

Nytt hotell längs ostkusten.

Oscars framtida klenod försatt i konkurs

Inköptes med stora projektplaner. Strax utanför tullarna i Stockholm.

NCC kopierar Skanska – helt ofrivilligt

Investerat nästan 10 miljarder. FV berättar om läget för de olika kontorsprojekten.

Castellums vd: ”Vi känner en spirande optimism”

Positiv nettouthyrning och ett driftsöverskott som ökar med 5,2 procent.

Klarabo och Diös i byte

Fyra fastigheter ingår. Totalt drygt 200 miljoner kronor.

Selins jättefängelse blir ännu större

Ett fåtal av landets anstalter har privat fastighetsägare.

Corem nu långt över hälften i segt och spektakulärt

Investeringar om hela 3 miljarder kronor mitt på Manhattan. Har möjligheter för ett tredje stort projekt. Läs om hyresnivåerna.

Kuylenstierna säljer allt

Valt att gå med på kravet.

Catena avyttrar för 600 mkr

Avyttrar fastighet om nästan 50.000 kvm lokaler.

Här finns Stockholms takbarer

Mat och dryck på stadens hustak har blivit en allt vanligare syn i Stockholm. Fastighetsvärlden har listan på var både gamla och nya takbarer.

Tillbaka till förstasidan