Mathilda Ingelgård, ordförande i FFE hälsade deltagarna vid konferensen välkomna

FFE:s toppmöte 2020 i Åre – läs om höjdpunkterna

En kort inledning av FFE:s ordförande Mathilda Ingelgård och dagens moderator Kristina Alvendal och så var årets FFE-konferens i Åre igång. FV rapporterar löpande därifrån.

Andreas Wallström, från Swedbank var först ut bland dagens många talare och han konstaterade omedelbart att det låga ränteläget är hållbart.

– Riksbanken har höjt räntan i december men förväntas nu vara stilla till i alla fall 2021.

Det finns inga särskilda tydliga argument för att höja, hävdade Wallström, inflationen har inte tagit fart.

Uppdaterad med de senaste affärerna presenterade Mikael Söderlundh från Pangea hur rekordvolymen på fastighetsmarknaden byggts upp under fjolåret.

Från finansiering till fastighetsaffärer. Mikael Söderlundh från Pangea tog över scenen med en presentation av utvecklingen på fastighetsmarknaden. Han konstaterade att ekonomin ser ser lite sämre ut men att vi samtidigt har en extremt stark transaktionsmarknad mrd rekordvolym trots få affärer.

–Det som driver volymen är stora portföljaffärer och bolagsaffärer, mycket till grund på rekordhöga portföljpremier.

Utmärkande för marknaden är att det finns aktivitet nästan överallt. Det finns såväl starka lokala aktörer på välfungerande lokala marknader som starka nationella och internationella aktörer.

Louis Landeman, Pontus Sundein och Linus Ericsson diskuterade grön och socialt hållbar finansiering.

Det första konferenspasset avslutades med en diskussion där Louis Landeman chef Kreditanalys Danske Bank, Linus Ericsson VD JLL och Pontus Sundin VD vid Debt Brunswick Deb resonerade om grön och socialt hållbar finansiering. De konstaterade att ESG (Environmental Social and Governance) är väldigt högt upp på agendan för investerarna och att det idag inte längre enbart handlar om det gröna utan att även den sociala sidan får ta mer plats i diskussionen.

De stora frågorna att lösa är certifiering, legal struktur, prissättning, Green Washing-risken samt vilken roll politiker och riksbanken ska ha.

Att certifiera fastigheter är framförallt bra på gröna obligationer – för att få likviditet och standardisering i marknaden, men det finns annan grön finansiering och andra gröna byggnader som inte är certifierade och de måste vi också komma åt resonerade man.

Dessutom lyfte man frågor runt Parismålen och menade att frivilliga marknadsinitiativ är bra men abolut inte tillräckliga för att nå dessa. Det behövs hårda politiska beslut och både incitament och konsekvenser för att marknaden ska agera.

Efter en liten fikapaus var det dags för nästa block  med en lite provocerande rubrik ”Stadsbyggnad: ängsliga (hållbara) Sverige?”

Monica von Schmalensee pratade bland annat om stadsutveckling ur ett internationellt perspektiv.

– Vi är inne i en kris på grund av klimatet som inte bara påverkar oss ekologiskt utan även socialt, menade Monica von Schmalensee.

Knut Rost, VD för Diös framhöll att riktigt bra stadsutveckling kan ske först när man är stor ägare och helst har kontroll över ett helt kvarter.

Knut Rost, VD Diös, tog sedan vid och pratade om hur han menar att stadsutveckling ska kunna ske å riktigt.

– För att kunna göra det behöver man vara stor fastighetsägare i staden och äga hela kvarter. Det är lite som att spela monopol. Tillväxt över tid kommer vid samarbete och modigt ledarskap.

Trygghetsskapande åtgärder i stadsutvecklingsskedet har hamnat i fokus alltmer de senaste åren. Utvecklingen med grövre brottslighet i många utsatta områden innebär att fastighetsägarna ställs inför stora utmaningar:
– Jag har blivit bra på att hantera mord, som PG Sabel, VD för Stena Fastigheter i Stockholm, uttryckte det som kommentar på den ökade osäkerheten i flera av de områden där Stena äger fastigheter.

En del i lösningen hoppas Stena kan bli de samarbeten de inlett tillsammans med bland annat Viktor Rydberg Skolor, där de tillsammans investerar långsiktigt i skolor i till exempel Fisksätra.

– Ofta är det det negativa som når media, kring bränder och narkotika, men det finns också väldigt mycket kraft i dessa områden som vi kan nyttja. Anställa och hjälpa individerna att skapa och skriva ett cv kan räcka långt, sa PG Sabel.

Christoffer Börjesson pratade om samutnyttjande av lokaler i olika former, delningsekonomi i praktiken.

Efter lunchen rivstartade eftermiddagspasset med delningsekonomi där Christoffer Börjesson från Fastighetsägarna pratade om hur fastigheter ska utnyttjas effektivare.

– Visst behöver vi bygga nytt, visst behöver vi bygga om men framför allt kan vi jobba med det vi har. Genom att syna hur vi använder ytor idag och genom bland annat delningstjänster kan vi samutnyttja annars outnyttjade ytor. Innovationer och idéer finns, vi behöver bara lokalisera ytorna.

Akelius VD Pål Ahlsen berättade om företagets olika digitaliseringsprojekt.

Pål Ahlsen, VD för Akelius tog sedan vid och berättade om hur de arbetar med olika applikationer. Han gav konferensdeltagarna en genomgång av deras interna system som gäller för samtliga fastigheter i deras globala portfölj med värderingar, bilder och platser kopplat mot Google Maps. Ett annat användningsområde är samling av aktiva budgivningar, inkomna prospekt och pågående försäljningar.

– Att implementera dessa applikationer har tagit längre än och varit dyrare än vi trodde, men vi tror också att är lönsamt och vi jobbar effektivare än tidigare, avslutade Pål Ahlsen.

Nya intäktsströmmar till bostadsfastigheter är något Joacim Gustafsson på Avy vill hjälpa till med.

Joacim Gustafsson, VD Avy, konstaterade i nästa anförande att fastighetsägare är duktiga på den traditionella fastighetsaffären men ofta saknar kärnkompetensen för att skapa nya intäktsströmmar. Samtidigt ändrar digitaliseringen kundbehoven. Dagens konsumenter förväntar sig att saker ska göras enkelt via ett digitalt gränssnitt. Det skapar en intäktspotential, tex att enkelt kunna lägga göra tillval eller delbetala.

Ett exempel är ett samarbete med study Buddy som innebär att flera hyresgäster kan dela på en study buddy och fakturering sköts genom Avy.

Panelen med Mikael Lundström, Agneta Jacobsson och Ulf Däversjö diskuterade utmaningar och möjligheter för fastighetsägare genom den pågående digitaliseringen

Trion Agneta Jacobsson, Mikael Lundström och Ulf Däversjö diskuterade därefter mer om ”Digitala fastigheter”, vilket ofta handlar mer om hur digitalisering påverkar kundernas önskemål om flexibla lösningar på det mesta. En stor utmaning är att flexibla kontor skapar nya risker jämfört med de annars långa kontrakten med lägre risk.
Digitalisering av planprocessen är nästa stora steg. Det finns väldigt mycket information som inte finns digitalt. Men det kommer även vid digitalisering av den informationen krävas att vi jobbar i samma system och samarbetar.

Jenny Jonsson utsågs i höstas till Årets fastighetskvinna. Hon berättade bland annat om skillnader i boendeformer mellan USA och Sverige.

Årets unga fastighetskvinna 2019 Jenny Jonsson på Byggvesta är uppvuxen i USA och talade bland annat om hur skillnaderna hos unga vuxna i USA och Sverige påverkar bostadsefterfrågan. Svenska ungdomar blir vuxna väldigt fort vilket innebär andra boendeformer. I Sverige köper vi snarast möjligen medan amerikanska ungdomar ofta bor tillsammans.
På Byggvesta jobbar hon med att skapa en gemensam tanke genom alla bolag. Istället för att hamna i varsin silo ska man samarbeta och lära av varandra.

En typ av affärer som blivit allt vanligare är så kallade Framtida förvärv – forward funding, och där konstaterade Johan Gadd och Måns Derk – båda från AG Advokat att det skett en ökning av forward-affärer det senaste året och att det är en trend som tidigare setts när bankerna blir striktare med finansiering mot utvecklarna.
En fråga med bäring på hållbarhetstemat i samband med forward funding-affärer är hur man kan prisa in att projektet ska miljöcertifieras, men entreprenören misslyckas med det?

Fastigheter på börsen har varit en formidabel succé, inte minst det senaste året. Uppåt på börsen var rubriken till denna programpunkt och det kunde konstateras att det var precis så med kursutveckling under dagen så lång. De låg vid 16-tiden på +1,7% för Amasten, +2,7% för SBB och 2,8% för Nyfosa.

– Nyfosa är ett opportunistiskt fastighetsbolag och det innebär två saker: vi har ingen strategi och vi har ingen affärsidé, inledde Jens Engwall med sedvanligt avslappnade inställning till hans bolagsbygge.

Jan-Erik Höjvall kände nog att det blivit en hel del förändringar sedan han kom till Amasten.

– Den nya affärsidén är en av de stora framgångsfaktorerna för Amasten, berättade Höjvall.

– På SBB har vi arbetat aktivt med skuldsidan för att sänka kostnaderna samtidigt som en större fastighetsportfölj bidrar. Bytet från First north till Large cap innebär en ökad likviditet för aktien, framhöll Oskar Lekander från SBB.

Efter en sammanfattning av dagens lärdomar avslutades konferensdagen strax före klockan 17, för att deltagarna skulle hinna få en liten ledig stund innan den gemensamma middagen under kvällen.

 

Fler Nyheter från förstasidan

Logistea nästan i mål med affären för 841 miljoner

Försäljningsprocessen pausades i början av pendemin. Nu är parterna nästan i mål.

Redo för ny storflytt – kan lämna Hagastaden

Kan göra ännu en stor samlokalisering.

50 Mäktigaste

50 Mäktigaste 2020: Idag platserna 20–22

För 15:e året har fastighets- och byggbranschen röstat fram vem som anses Mäktigast.

Smäll för Steen & Ström när Åhléns stänger ännu mer

Fortsätter att krympa beståndet.

JM tillträder byggrätt för nytt HK - se nya bilder

FV avslöjade planerna för fem år sedan. Nu är det dags för byggstart. En tredjedel ska hyras ut externt.

Vill sälja portfölj med nio fastigheter

Läs om säljaren och vilka fastigheter som berörs.

”Kontor kommer att behövas mer än någonsin”

Fabeges Stefan Dahlbo om framtiden.

Buden på Gasklockan – vilka har råd med projektet?

Budtiden har gått ut. FV berättar om vad som händer de kommande månaderna.

CA tvingas göra halt vid Gasverkstomten

Vd Johan Damne berättar för FV vad som hänt.

Vill sälja och lämna – kanske går skapa byggrätter

Ytterligare en större affär mitt på Kungsholmen kan vänta.

Mannheimer Swartling flyttar till NCC:s nya

Hyr de tre översta våningarna i spektakulärt projekt.

Fiaskot: Inte ett enda bud på miljardcentrum

Fastighetsvärlden berättar varför den tänkta storaffären faller. Har fått kalla handen från investerarna. Säljaren förlänger tidsfristen med hela ett år.

Tidigare folkhemsjätten planerar fler nedläggningar

Tiden har sprungit i kapp kedjan som överlevt sig själv – krympt med 75 procent sedan storhetstiden.

Långläsning: Så överlevde Wallenstam krisen

I den nyutgivna boken ”Mot alla odds” berättar Hans Wallenstam om en av de mest dramatiska perioderna i Sveriges moderna historia – 90-talskrisen. FV bjuder på ett smakprov ur boken, där läsaren kastas in mitt i stormens öga.

Tillbaka till förstasidan