Wilma Olofsson och Sophia Solbergs masteruppsats analyserar gröna obligationers signaleffekter i fastighetssektorn.

Duo prisas för bästa examensarbete

Wilma Olofsson och Sophia Solberg tilldelas utmärkelsen Bästa examensarbete fastighetsekonomi 2023. De får priset för ”Gröna obligationer – en studie om signaleffekter vid emittering av gröna obligationer i den svenska fastighetssektorn”.

Pristagare:

Sophia Solberg

Utbildning: Kandidatexamen från Chalmers – Affärsutveckling och Entreprenörskap inom Samhällsbyggnadsteknik. Masterexamen från KTH – Real Estate and Construction Management

Jobb: Associate, Real Estate Corporate Finance PwC

Wilma Olofsson

Utbildning: Kandidatexamen från Chalmers – Affärsutveckling och Entreprenörskap inom Samhällsbyggnadsteknik. Masterexamen från KTH – Real Estate and Construction Management

Jobb: Fastighetsvärderare, Svefa Göteborg

Jury 2023:

  • Peter Palm (ordförande), Malmö universitet
  • Lars Haag, Deutsche pfandbriefbank
  • Daniel Roos, Stockholms stad
Visa faktaruta

Juryns motivering:

Examensarbetet behandlar en frågeställning som är högaktuell. Författarna angriper frågeställningen genom att tillämpa både kvalitativ som kvantitativ metod. Genom att kombinera dessa två metoder möjliggörs såväl en bredare förståelse som en djupare insikt i de signalvärden som gröna obligationer ger för de svenska fastighetsbolagen.

Ett examensarbete som inte bara är välskrivet utan även ligger helt rätt i tiden och torde vara intressant för alla inom såväl fastighets- som finansvärlden.

Fastighetssektorn står för omkring hälften av alla gröna obligationer på den svenska marknaden. Obligationerna är ett verktyg för att nå Parisavtalets mål om en begränsning av den globala uppvärmningen med två grader Celsius. Tidigare forskning har också pekat på att de bolag som emitterar gröna obligationer också ökar sitt aktievärde – vilket går i linje med den så kallade signalteorin.

Men stämmer det i dag? Och finns det andra signaleffekter av de gröna obligationerna?

Det är några av de frågor som författarna söker besvara i sitt examensarbete som är skrivet inom ramen för masterprogrammet Real Estate and Construction Management vid Kungliga Tekniska högskolan, KTH.

När det gäller aktiepriserna har författarna beräknat den kortsiktiga kumulativa onormala avkastningen (CAR) på de emitterande bolagens aktiekurs, samt den genomsnittliga kumulativa onormala avkastningen (CAAR) för hela urvalet.

Denna så kallade eventstudie visar att det saknas ett statistiskt säkerställt samband mellan aktiepris och annonseringen av en grön obligation. Tvärt emot tidigare forskning ser författarna snarare ett visst tapp dagarna efter emitteringen i sitt material. ”Detta kan bero på att emittering av gröna obligationer uppfattas som en förväntad norm på dagens marknad”, skriver de.

Wilma Olofsson och Sophia Solberg har också gjort intervjuer med representanter från tre banker och tre fastighetsbolag. De visar att gröna obligationer kan förbättra företagets varumärke och locka till sig en ökad uppmärksamhet från investerare. De och andra finansiella instrument spelar en viktig roll för att uppmuntra bolag att bli mer hållbara.

Författarna konstaterar intervjuerna pekar på att hållbara finanser inte är ren trend “utan kommer att fortsätta växa, med fler regleringar och restriktioner på bolagen”.

Vinnande bidrag utses av Samhällsbyggarnas sektion för fastighetsvärdering. Författarna delar på prissumman 20.000 kronor. Priset delas ut under Samhällsbyggnadsdagarna 5–6 oktober.

Wilma Olofsson och Sophia Solberg motiverar varför de valde att skriva om just detta:

–Det grundade sig i att vi båda var intresserade av hållbarhet och finans, därmed kände vi att gröna obligationer var ett bra ämne för oss att fördjupa oss i. Speciellt med tanke på allt som händer i dag i finans- och fastighetsbranschen är ämnet aktuellt ur både ett hållbarhetsperspektiv och ett finansieringsperspektiv. Marknaden för Gröna obligationer har växt markant under de senaste åren och fastighetssektorn är en av de mest aktiva emittenterna på den gröna obligationsmarknaden i Sverige. Med grund i det ville vi undersöka vilka eventuella signaleffekter det ger att emittera grönt för bolagen.

Fler Nyheter från förstasidan

Köper 6.500 kvm centralt

Majoritet av hyresgästerna är offentligt finansierade. Planerar egen coworking i fastigheten.

Gorosch: ”Bli mer som ett swat-team”

Berättar för FV hur Catella ska återvända till fornstora höjder.

Final: Fem kan vinna Årets lokalkonsult 2023

Fem nominerade. Läs även om vinnarna sedan starten.

Kommun köper av SBB

FV summerar affärer för 1,4 miljarder kronor.

Läs utdrag ur boken ”Erik Paulsson – Superentreprenören”

FV publicerar utdrag som berättar om Erik Paulssons fantastiska resa. Läs även om ett flertal branschprofiler som berättar om sina möten med Paulsson.

Köper för miljard av Ica

Bolagets största transaktion hittills.

Bantar HK med 30 procent i centrala Stockholm

Letat lämpliga lokaler sedan början av 2023. Stannar inom fastigheten.

Juryns val: Gör bäst affärer – fem nominerade

Meriterad jury nominerar Årets transaktionskonsult. Läs även om vinnarna sedan starten.

Erik Skalin lämnar JLL

Jobbat med uthyrning i 20 år.

Gorosch till Catella

Blir ny vd för Corporate Finance Sverige.

Chocksänkning av räntan kan vänta under 2024

Enligt prissättningen på räntemarknaden väntas en chocksänkning av styrräntan 2024 och Europeiska centralbanken väntas ta täten.

Joachim Kuylenstierna lämnar vd-jobbet

Efter granskning: Inga oegentligheter i Fastator. ”För bolagets bästa avgår jag.”

Vann budkamp om hett hotell – premiärköp i Sverige

Rekordstort intresse för fastighet i centrala Stockholm.

Niam slår till med miljardköp i centrala Stockholm

Förvärvar kontorsfastighet. Chockbesked för säljaren.

Tillbaka till förstasidan