Catena tar in 1,6 miljarder via nyemission

Nyemissionen i Catena omfattar drygt 4,5 miljoner aktier och den gjordes till en kurs på 362 kronor per aktie, 7,4 procent under stängningskursen på tisdagen.

Annons

Efter börsens stängning på tisdagseftermiddagen meddelade Catena att man ämnade genomföra en riktad nyemission genom ett accelererat book building-förfarande.

Styrelsen har övervägt möjligheten att istället göraen företrädesemission, men anser att det skulle innebära ökad komplexitet och att det kräver väsentligt längre tid för genomförande, vilket kan hindra bolaget från att agera på affärsmöjligheter i närtid. Även en rad andra skäl låg bakom beslutet att genomföra nyemissionen på det sätt som nu skedde.

Nyemissionen riktades till ett stort antal svenska och internationella institutionella investerare. Den genererade ett stort intresse och var övertecknad.

En del av nyemissionen riktades till bolagets näst största aktieägare, WDP Invest NV, som före nyemissionen ägde cirka 10,0% av aktierna och rösterna i bolaget.

Nyemissionen omfattar 4.534.944 aktier till en teckningskurs om 362 kr per aktie. Det motsvarar en rabatt om 7,4 procent mot stängningskursen på börsen tisdagen den 29 november 2022 och nyemissionen medför en utspädning om 9,1 procent baserat på antal aktier i bolaget efter emissionen.

Bolaget tillförs nu 1 642 mkr före emissionskostnader.

Catena avser att använda likviden för att stödja nuvarande pipeline av utvecklingsprojekt samt att möjliggöra för bolaget att fortsätta växa genom nya projekt inklusive hållbara energiprojekt. Därutöver vill man kunna kapitalisera på attraktiva förvärvsmöjligheter samtidigt som bolaget behåller en stabil kapitalstruktur i dagens volatila finansmarknader.

ABG Sundal Collier och Van Lanschot Kempen agerade Joint Global Coordinators och Bookrunners. Born Advokater agerade legal rådgivare till Catena och Baker & McKenzie Advokatbyrå KB agerade legal rådgivare till ABG Sundal Collier och Van Lanschot Kempen i samband med nyemissionen.

Fler Nyheter från förstasidan

Sagax investerar 1,6 mdr

43 fastigheter och nästan totalt 300.000 kvm lokaler.

Mest lästa på sajten – minns du de stora nyheterna

Ett händelserikt första halvår inom fastighetsbranschen. FV listar de 24 mest lästa artiklarna.

NCC och Liseberg i avtal för återuppbyggnad

Nytt datum för öppning av Oceana. Läs om planerna.

Corem tillförs miljard

Beslut om en riktad nyemission.

Lyssna på fastighetspoddar i hängmattan

FV tipsar om några olika intressanta poddar.

Grönt ljus för Stordalens nya hotell

Nytt hotell längs ostkusten.

Oscars framtida klenod försatt i konkurs

Inköptes med stora projektplaner. Strax utanför tullarna i Stockholm.

NCC kopierar Skanska – helt ofrivilligt

Investerat nästan 10 miljarder. FV berättar om läget för de olika kontorsprojekten.

Castellums vd: ”Vi känner en spirande optimism”

Positiv nettouthyrning och ett driftsöverskott som ökar med 5,2 procent.

Klarabo och Diös i byte

Fyra fastigheter ingår. Totalt drygt 200 miljoner kronor.

Selins jättefängelse blir ännu större

Ett fåtal av landets anstalter har privat fastighetsägare.

Corem nu långt över hälften i segt och spektakulärt

Investeringar om hela 3 miljarder kronor mitt på Manhattan. Har möjligheter för ett tredje stort projekt. Läs om hyresnivåerna.

Kuylenstierna säljer allt

Valt att gå med på kravet.

Catena avyttrar för 600 mkr

Avyttrar fastighet om nästan 50.000 kvm lokaler.

Tillbaka till förstasidan