Besqab i nyemission om 825 miljoner

Efter beslut om avsättning och nedskrivning som belastar resultatet i Besqab med 665 mkr föreslår styrelsen en fullt garanterad nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 825 mkr.

Nettolikviden från nyemissionen ska gå till att återbetala det obligationslån om 800 mkr som bolaget har.

Beslutet om nyemissionen kommer i samband med att man sett sig nödgade att i bokslutet göra avskrivningar samt nedskrivningar om totalt 665 mkr vilket försämrar nyckeltalen så att samtliga villkor för nämnda obligationer inte uppfylls, vilket lett till ställningstagandet att återbetala hela beloppet under första halvåret.

Styrelsen argumenterar att detta säkerställer att Besqab har god tillgång till långsiktig och stabil finansiering via eget kapital och att det därmed minskar den finansiella risken samt ger bolaget goda förutsättningar att kunna tillvarata framtida affärsmöjligheter.

Företrädesemissionen är fullt garanterad genom tecknings- och garantiförbindelser från ett flertal av de större aktieägarna. För de aktieägare som lämnat garantiförbindelser utöver sin pro rata andel av emissionen kommer det att utgå en ersättning om en procent av garantibeloppet.

Besqab har anlitat Swedbank som finansiell rådgivare och Cirio Advokatbyrå  som legal rådgivare i samband med den planerade företrädesemissionen.

De engångsposter om 665 mkr som man tar i bokslutet fördelas en avsättning om 335 mkr i sin projektutveckling samt en nedskrivning om 330 mkr på värdet i exploateringsportföljen. Avsättningen om 335 mkr säger företaget speglar försiktigare antaganden om återstående bedömda projektvinster med hänsyn till framtida försäljningsintäkter för osålda lägenheter samt en bedömning om fortsatt högt kostnadsläge. Avsättningen kommer inte att påverka inte kassaflödet i det fjärde kvartalet.
Inte heller nedskrivningen av exploateringsfastigheterna med 330 mkr påverkar kassaflödet.

Enligt segmentsredovisningen beräknas rörelseresultatet för helåret 2022, efter ovan beskrivna avsättning och nedskrivning, preliminärt uppgå till cirka −630 mkr. I det preliminära resultatet för helåret 2022 ingår orealiserade värdeförändringar för förvaltningsfastigheter om 13 mkr, varav 0 mkr för det fjärde kvartalet 2022. Enligt IFRS beräknas rörelseresultat för helåret 2022 preliminärt uppgå till cirka –240 mkr.

Fler Nyheter från förstasidan

Ica till Sturegallerian

Ica Sturehallen tar plats i nedre Marmorhallen i centrala Stockholm.

Microsoft köper fastighet för 320 miljoner

Planerar stor satsning.

Nära köpa för 270 miljoner

Icke bindande avtal för tio fastigheter.

Matjätte köper restaurangkedja i Stockholm

Har i dag sex enheter om 4.959 km. Restaurangkonceptet efterfrågas av fastighetsägare. Vill växa i Sverige.

Brunswick säljer sin andel i Hemmaplan till Bonnier

Förvärvat i områden som som präglas av socioekonomiska utmaningar.

2023 års vinnare i Sweden Green Building Awards

10 vinnare utsedda.

Förvärvar med potential på Ekerö

Söker ytterligare nya affärsmöjligheter.

Granitors multikvarter i Malmö fylls och växer

Ny målgrupp för andra etappen. Se flera bilder.

Affär för 340 mkr – har varit med sedan Odd Molly

Nybyggd logistikfastighet byter ägare.

Hyllie Terrass: Foto: Viktor Holm

Skanska avyttrar Hyllie Terrass för 730 miljoner

Femte affären till nya bolaget. Summerar drygt 5 miljarder kronor.

Savills IM säljer logistikportfölj

En total uthyrningsbar area om 93.000 kvm. FV berättar om fastigheterna som ingår – bland annat en av Sveriges största.

Förvärvar tre från SBB

FV listar avyttringarna som summerar till 1,3 miljarder kronor.

Internationell matjätte öppnar i Mall of Scandinavia

Har ytterligare sju restauranger i Sverige på gång under 2023 och 2024.

Cibus rekryterar vd

Nya vd:n har bakgrund hos Vasakronan, Ica Fastigheter och Catella. Berättar för FV om nya jobbet.

Tillbaka till förstasidan