Besqab i nyemission om 825 miljoner

Efter beslut om avsättning och nedskrivning som belastar resultatet i Besqab med 665 mkr föreslår styrelsen en fullt garanterad nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 825 mkr.

Nettolikviden från nyemissionen ska gå till att återbetala det obligationslån om 800 mkr som bolaget har.

Beslutet om nyemissionen kommer i samband med att man sett sig nödgade att i bokslutet göra avskrivningar samt nedskrivningar om totalt 665 mkr vilket försämrar nyckeltalen så att samtliga villkor för nämnda obligationer inte uppfylls, vilket lett till ställningstagandet att återbetala hela beloppet under första halvåret.

Styrelsen argumenterar att detta säkerställer att Besqab har god tillgång till långsiktig och stabil finansiering via eget kapital och att det därmed minskar den finansiella risken samt ger bolaget goda förutsättningar att kunna tillvarata framtida affärsmöjligheter.

Företrädesemissionen är fullt garanterad genom tecknings- och garantiförbindelser från ett flertal av de större aktieägarna. För de aktieägare som lämnat garantiförbindelser utöver sin pro rata andel av emissionen kommer det att utgå en ersättning om en procent av garantibeloppet.

Besqab har anlitat Swedbank som finansiell rådgivare och Cirio Advokatbyrå  som legal rådgivare i samband med den planerade företrädesemissionen.

De engångsposter om 665 mkr som man tar i bokslutet fördelas en avsättning om 335 mkr i sin projektutveckling samt en nedskrivning om 330 mkr på värdet i exploateringsportföljen. Avsättningen om 335 mkr säger företaget speglar försiktigare antaganden om återstående bedömda projektvinster med hänsyn till framtida försäljningsintäkter för osålda lägenheter samt en bedömning om fortsatt högt kostnadsläge. Avsättningen kommer inte att påverka inte kassaflödet i det fjärde kvartalet.
Inte heller nedskrivningen av exploateringsfastigheterna med 330 mkr påverkar kassaflödet.

Enligt segmentsredovisningen beräknas rörelseresultatet för helåret 2022, efter ovan beskrivna avsättning och nedskrivning, preliminärt uppgå till cirka −630 mkr. I det preliminära resultatet för helåret 2022 ingår orealiserade värdeförändringar för förvaltningsfastigheter om 13 mkr, varav 0 mkr för det fjärde kvartalet 2022. Enligt IFRS beräknas rörelseresultat för helåret 2022 preliminärt uppgå till cirka –240 mkr.

Fler Nyheter från förstasidan

Logistea närmare drömprojekt om 380.000 kvm

Niklas Zuckerman: ”Samverkan har skett i god anda och tempo”.

”Ett gift med ett fult tryne”

Bostadsministern kommenterar situationen för FV.

Stort projekt mitt på Kungsholmen

Aktuellt med hotell och takbar.

Klart: Köper unika Kurön

Fem ö-fastigheter i Mälaren har fått en ny ägare.

Bilder: Rekordpris på nya lägenheter på Sandhamn

Läs om det nya projektet bredvid Seglarhotellet.

Försäljning i city avbruten

Buden nådde inte upp till prisförväntningarna.

Bilder: Klart för bygge i nationalstadsparken

Investering i hotell- och konferensanläggning. Se hur den välkända anläggningen kommer att utvecklas.

Randstad flyttar till Fabege

En av årets större uthyrningar.

Rullande nyemission skulle kunna ge 2,5 miljarder

SBB lägger fram förslaget med nya aktier som alternativ till kontanter.

Två nya till Sergelgatan

En snabbväxande öppnar mitt i Stockholm och en klädkedja byter läge.

Redo miljardköpa logistik och bostäder

Investeringschefen berättar vad bolaget vill förvärva. Sett prisskifte i marknaden.

The Works intar 2.500 kvm hos Hufvudstaden

Hyr 2.500 kvm högt upp i kommande projektfastighet.

Hyr hela 4.700 kvm för globalt huvudkontor

Lämnar OMX-huset som ägs av Fastpartner.

Ännu en nyemission – Nivika fyller på

Befintliga ägare späds ut med 25 procent när bolaget tar in 750 mkr via en riktad nyemission.

Tillbaka till förstasidan