Akademiska Hus emitterar grön obligation

Akademiska Hus har emitterat sin första gröna obligation för att investera i hållbara projekt. Emissionen omfattar totalt 1.500 mkr och …

SBB tar in 5 miljarder via obligation

Samhällsbyggnadsbolaget har emitterat en icke säkerställd obligation om 500 miljoner euro, drygt 5 miljarder SEK, på den europeiska kapitalmarknaden. Obligationen …

Rikshem ger ut ny grön obligation för ROT-renoveringar

Sänkt energiförbrukning med 40 procent. För fjärde gången ger Rikshem kapitalmarknaden möjlighet att investera i gröna projekt genom att ge …

Rikshem lockar till sig grönt kapital

Ökat intresse bland investerare att bidra till en bättre miljö. Inför en miljöupprustning och ROT-renovering av 1280 lägenheter i Gränby i …