Även Wästbygg vinstvarnar

Först vinstvarnade Peab. Nu är det dags för Wästbygg. Bolagets resultat för det fjärde kvartalet 2023 påverkas negativt främst av kostnader relaterade till konkurser hos underentreprenörer samt en försiktigare bedömning av framtida intäkter i egenutvecklade bostadsprojekt orsakade av en avstannad bostadsmarknad. De totala effekterna summerar till cirka -320 mkr. Koncernens rörelseresultat för kvartalet förväntas därför uppgå till -270 mkr enligt segmentsrapporteringen.

Annons

Den utmanande marknaden inom affärsområde Bostad har fortsatt även under andra halvan av 2023 vilket har föranlett nedskrivningar i koncernens egenutvecklade bostadsprojekt, skriver Wästbygg i ett pressmeddelande. Nedskrivningarna görs för att framåtriktat spegla bedömd försäljningstakt och prisutvecklingen på marknaden i stort.

– Marknadsförutsättningarna för att utveckla och bygga bostäder var redan under början av 2023 väldigt begränsade. Under hösten har vi tyvärr sett en ytterligare försvagning med än lägre vilja till att investera i, och köpa bostäder. Utifrån detta blev det nu nödvändigt att justera bedömningen av våra framtida intäkter i egenutvecklade bostadsprojekt, säger Jonas Jönehall, vd och koncernchef för Wästbygg Gruppen.

I rådande marknadsläge har även antalet konkurser i leverantörsledet ökat, vilket under andra halvåret 2023 drabbat ett fåtal av koncernens projekt i Stockholmsområdet. Konkurserna har skett i kritiska skeden för projekten som medfört att följdeffekterna blivit mer kostsamma att hantera och därmed påverkas resultatet för affärsområde Bostad negativt.

Vidare har den svaga marknaden för fastigheter medfört en fortsatt hög grad av osäkerhet vad det gäller värdering av exploateringsfastigheter. Som en följd av detta har koncernens tillgångar skrivits ner utifrån bolagets samlade bedömning med hänsyn tagen till utvecklingen på marknaden. Detta syftar till att på ett förutseende vis få en mer balanserad risk i projektportföljen och mer rättvisande värden av koncernens exploateringsfastigheter.

Endast en begränsad andel av de totala nedskrivningarna under fjärde kvartalet har direkt påverkan på bolagets kassaflöde och likviditet. Det är således bolagets bedömning att bolaget fortsatt kommer att efterleva de finansiella kovenanter som uppställts för såväl den gröna obligationen som för övriga krediter.

Wästbygg Gruppens bokslutskommuniké för 2023 offentliggörs den 8 februari 2024 kl. 08.00.

Fler Nyheter från förstasidan

Investerar i södra Europa

Berättar för FV om framtidsplanerna.

Arnhult miljardsäljer privat till nya Muro Invest

21 fastigheter ingår i transaktionen.

Smällkaramell: Söker hela 20.000 kvm nytt

FV avslöjar storbolagets kraftiga minskning av kontorslokaler. Mer än halvering kan vänta. Svår vakans kan vänta för börsbolag.

Wihlborgs hyr ut 3.300 kvm

Fastigheten köptes för drygt ett år sedan med hög vakans. Nu fullt uthyrd.

Arena i svårt område åter på tapeten

Kan placeras på fastighet med flera stora projekt på gång.

Älvsjö, P.A.C.E, ny stadsdel.

Vill skapa ny stadsdel i Älvsjö – helt byggd i trä

Förslag: Kvartersstad i klassisk stil. 5.000 bostäder och 10.000 arbetsplatser.

Förvaltarens första stora nya sedan 80-talet

”Trots ett omvärldsläge som gör att många byggen står still tar vi ansvar och fortsätter att utveckla”.

Kritik mot landshövdingen

Anklagas för att vilja styra frågor inom byggnation och exploatering.

Topp lämnar Skanska

Slutar efter 18 år. FV berättar om nya jobbet. Danielsson: ”Jag önskar honom all lycka till i framtiden”.

Barings säljer snabbt till Kappahl för 600 miljoner

Säljer lyckat innehav – men vill egentligen köpa mer. Dubbelsmäll för annat fastighetsbolag.

Vectura förvärvar byggrätter om 50.000 kvm

Fortsätter att hålla ett rejält högt affärstempo.

Fastator tar nedskrivning på 69 miljoner

Läs om turerna och den aktuella fastigheten – i kanonläge på Södermalm.

Sparbössan köper grannhus på Östermalm

Omfattar 2.800 kvm kontor och fransk bistro med vinbar i gatuplan.

Tillbaka till förstasidan