Amasten tar över SSM

Amasten kontrollerar 97,5 procent av aktierna i SSM. Amasten förklarar erbjudandet ovillkorat och förlänger acceptfristen. Nu vill bolaget avnotera SSM från börsen.
Genom att ta över SSM kommer Amasten bland annat över en byggrätter i Stockholmsområdet.

Den 14 oktober 2020 offentliggjorde Amasten ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i SSM Holding AB.

Acceptfristen för erbjudandet löpte ut den 7 december 2020. Amasten meddelar idag att:

  • Amasten har beslutat att fullfölja erbjudandet. Samtliga villkor för erbjudandet är uppfyllda eller har frånfallits.
  • Erbjudandet har accepterats i sådan utsträckning att Amasten efter den initiala acceptfristen kontrollerar 97,5 procent av aktierna och rösterna i SSM.
  • Amasten förlänger acceptfristen för Erbjudandet till och med den 15 januari 2021 för att kvarvarande aktieägare ska ges möjlighet att acceptera Erbjudandet.

Amasten äger sedan tidigare 17 400 000 aktier i SSM, motsvarande 29,6 procent av aktierna och rösterna i SSM. Fram till och med den 7 december 2020 har 39 990 538 aktier i SSM lämnats in i Erbjudandet. Amasten innehar därmed totalt 57 390 538 aktier i SSM (motsvarande 97,5 procent av aktierna och rösterna i SSM).

För att möjliggöra för de aktieägare som ännu inte har accepterat erbjudandet att överlåta sina aktier till Amasten förlängs acceptfristen till och med den 15 januari 2021. Utbetalning av vederlag till de aktieägare som redan har accepterat erbjudandet förväntas påbörjas omkring den 15 december 2020. Utbetalning av vederlag till de aktieägare som accepterar erbjudandet under den förlängda acceptfristen beräknas kunna påbörjas omkring den 25 januari 2021.

Amasten förbehåller sig rätten att förlänga acceptfristen för erbjudandet och att senarelägga tidpunkten för utbetalning av vederlag. Amasten avser att påkalla inlösen i enlighet med aktiebolagslagen i syfte att förvärva de aktier som inte lämnats in i erbjudandet.

Amasten avser att verka för att SSM:s aktie avnoteras från Nasdaq Stockholm.

Fler Nyheter från förstasidan

Redo sälja 15.000 kvm i centrala Helsingborg

Två fastigheter till salu – innehåller både kontor och bostäder.

Fastighetsbolaget får nytt liv

Det noterade bolaget lämnar fastigheter för att istället satsa på techinvesteringar.

Topplista

17 Ledande juristerna 2019/20

Här redovisas de 17 fastighetsjuridiska rådgivarna med högst total affärsvolym 2019/20.

Besqab förvärvar 50 procent av Erik Wallin AB

Carola Lavén: ”De har ett starkt varumärke och en gedigen byggmästaranda”.

2,2 miljarder för tullnära affär om 40.000 kvm

Köparen närmar sig ett bestånd värt 100 miljarder kronor.

Porträtt

Får fart i motvinden

Nybyggare. Allt kändes rätt. Namnet på det nya företaget var catchy, rekryteringarna hade löpt på bra och uppdragsportföljen hade fyllts på i god takt. Nu skulle ingenting gå fel.

Börs: Fortsatt stora rabatter

Har ökat sedan årsskiftet för flera av de större bolagen.

Hyreskonflikt mitt i city löst

Stor rabatt som fick jätten att mjukna.

Kafékedja tar över efter klassisk butik vid Odenplan

Flyttar in i utmärkt hörnläge.

På väg att ta över noterat 3-miljardersbolag

Storägarna har accepterat budet. Köper bolag som är större än sig själv.

Global aktör öppnar för att sälja välkänt centrum

Haft stark utveckling och det finns fortfarande utvecklingsmöjligheter.

Adam Backström har gått ur tiden

Framgången med bostadsinvesteringar drev honom ur landet.

Jätten öppnar för ett högre affärstempo

Flera anledningar till förändringar.

Affärsanalys

Volymhandel till lågpris

Lukas Theander på Savills analyserar en affär med en handelsfastighet i Stockholmsområdet.

Tillbaka till förstasidan