Minskade hyresintäkter men ökad nettouthyrning för AL

Atrium Ljungbergs hyresintäkter i andra kvartalet uppgick till 565 (579) miljoner kronor.  Nettouthyrningen under perioden ökade däremot. ”Aktiviteten på marknaden tagit fart ordentligt nu”, kommenterar Atrium Ljungbergs vd Annica Ånäs rapporten.

Totalt sett minskade AL:s hyresintäkter första halvåret med 7,4 procent, främst hänförligt till frånträdet av Farsta Centrum i juli 2020.

Annica Ånäs menar dock att aktiviteten på marknaden tagit fart ordentligt nu:

Under våren har vi gjort flera uthyrningar, däribland med 10x Genomics, ett internationellt bioteknikföretag som tecknat avtal om drygt 2.000 kvadratmeter i Life City i Hagastaden.

I Uppsala har AL skrivit hyresavtal med en stor modeaktör som kommer att öppna en drygt 1.000 kvadratmeter stor butik i Gränbystaden galleria.

Nettouthyrningen, det vill säga nytecknade kontrakterade årshyror med avdrag för årshyror uppsagda för avflytt, ökade och uppgick under det andra kvartalet till 17 mkr (–7), varav projektfastigheter 2 mkr (–1).

Nettouthyrningen för första halvåret uppgick till 7 mkr (2), varav projektfastigheter 10 mkr (19).

– Tyvärr har en hyresgäst i ett projekt valt att nyttja sin option om att lämna drygt 4.000 kvadratmeter, vilket har stor effekt på vår nettouthyrning. Återlämnandet av lokalerna innebär ett skadestånd som kommer att erhållas under fjärde kvartalet i år, meddelar Annica Ånäs i rapporten.

Ur rapporten:

 • Nettoomsättningen ökade till 1.745 mkr (1.464) varav hyresintäkter uppgick till 1.137 mkr (1.227).
 • Uthyrningsgraden uppgick till 91 procent (92), inklusive projektfastigheter.
 • Nettouthyrningen för andra kvartalet uppgick till 17 mkr (–7) varav 2 mkr (–1) avsåg projektfastigheter.
 • Driftöverskottet från fastighetsförvaltningen uppgick till 764 mkr (811).
 • Överskottsgraden uppgick till 67 procent (66).
 • Bruttoresultatet från projekt- och entreprenadverksamheten uppgick till 125 mkr (–2).
 • Resultat före värdeförändringar ökade till 683 mkr (566).
 • Orealiserade värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till 1 131 mkr (–1 207).
 • Realiserade värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till –16 mkr (–68).
 • Orealiserade värdeförändringar derivat uppgick till 253 mkr (–240).
 • Periodens resultat uppgick till 1.691 mkr (–570), vilket motsvarar 13,32 kr/aktie ( –4,39).
 • Investeringar i egna fastigheter uppgick till 1.043 mkr (1.156).
 • Förvärv av fastigheter uppgick till 25 mkr (295).
 • Försäljning av fastigheter uppgick till 805 mkr (3 979).

Fler Nyheter från förstasidan

AL tecknar avtal om 63.000 kvm i Hagastaden

Fem exploateringsavtal klara. Redo för total investering på 5 miljarder kronor. Har redan 80.000 kvm lokaler i området.

Högtryck på hotellen – men prisökningar kan slå tillbaka

Rejält lyft för Stockholm jämfört med 2019, men andra ännu bättre.

Glädjerus på börsen – ett bolag upp hela 11 procent

En riktigt positiv handelsdag på börsen under måndagen. Flera fastighetsaktier nästan rusat uppåt.

Nu är Karlatornet snart högst i Sverige

På väg att peta Turning torso från tronen.

”Är som ett hajstim”

Ilija Batljan: ”När allt är bra är alla ens kompisar. Tills man börjar blöda. Då blir man uppäten.”

Besvikelsen över satsningen i New York

Vakanser på 93 respektive 60 procent i kontorsprojekt på Manhattan. FV går igenom läget.

Överväger försäljningar

Äger över 500.000 bostäder. Öppnar för att sälja för över 100 miljarder kronor till delägare. Per Ekelund berättar för FV.

CLS säljer för en halv miljard

Läs om ägarbilden i det ”svenska” bolaget.

Nej till fyra nya IES-skolor – bolag drabbas

Fv berättar vilka fyra fastighetsbolag som drabbas av beslutet.

SBB sålt allt i Stenhus

SBB har avyttrat sitt aktieinnehav i noterade Stenhus Fastigheter.

Storbolag faller tungt

Tufft för flera av de allra största fastighetsbolagen på börsen under tisdagen.

Domstol fäller Skanskas nya hotell

Tvingas börja om på ruta ett.

Akelius har miljardköpt – för 4,04 procent

Bolagets belåningsgrad är 9 procent.

Topplista

Lista: Största uthyrningarna av kontor 2022

Fastighetsvärlden listar här de största uthyrningarna av kontorslokaler i Sverige som rapporterats under 2022, inklusive rådgivare till partnerna.

Tillbaka till förstasidan