Notiser

40 högst avlönade direktörerna 2020

Årets lista omfattar de 40 bygg- och fastighetsbolag som erbjuder de högsta grundlönerna inklusive eventuella reguljära förmåner som bil- och kostersättning.

Annons

(Topplistan publicerades ursprungligen i magasinet Fastighetsvärlden nr 3/2021 som utkom i maj)

I täten återfinns de tre stora byggbolagen Skanska, NCC och Peab. Men marginalen mellan Peab och Pandox är nu endast 42 000 kronor.

I de fall då det inte varit skifte på vd-stolen har löneutvecklingen, med några få undantag, varit tämligen återhållsam. Utanför listan har dock Hans Wallenstam sänkt sin lön med 67 procent med hänvisning till det tuffa läget under pandemin.

Oscar Engelbert inte tagit ut någon lön alls. Löner för nytillträdda eller, i förekommande fall, avgående vd:ar under 2020 är omräknade till helår. Dessa är markerade med stjärna i tabellen. Som bonus redovisar vi även bolagens sammanlagda styrelsearvoden, där skillnaden är avsevärd mellan de redovisade bolagen.

 

Namn och bolag

1. Anders Danielsson, Skanska

Lön och förmåner (tkr): 12.623 Löneutveckling: 9% Bonus: 9.375

2. Tomas Carlsson, NCC

Lön och förmåner (tkr): 11.217 Löneutveckling: 25% Bonus: 1.755

3. Jesper Göransson, Peab

Lön och förmåner (tkr): 8.442 Löneutveckling: 4% Bonus: 2.320

4. Anders Nissen, Pandox

Lön och förmåner (tkr): 8.400 Löneutveckling: 5% Bonus: 4.300

5. Stefan Dahlbo, Fabege

Lön och förmåner (tkr): 7.991 Löneutveckling: 26% Bonus: 1.035

6. Joachim Hallengren, Bonava

Lön och förmåner (tkr): 7.152 Löneutveckling: 9% Bonus: 2.494

7. Johan Skoglund, JM

Lön och förmåner (tkr): 6.931 Löneutveckling: 7% Bonus: 3.371

8. Annica Ånäs, Atrium Ljungberg

Lön och förmåner (tkr): 6.675 Löneutveckling: 6% Bonus: 0

9. Rutger Arnhult, Klövern

Lön och förmåner (tkr): 6.045 Löneutveckling: 3% Bonus: 1.060

10. Johanna Skogestig, Vasakronan

Lön och förmåner (tkr): 4.890 Löneutveckling: 4% Bonus: 0

11. Nils Styf, Hemsö

Lön och förmåner (tkr): 4.842 Löneutveckling: 7% Bonus: 0

12. Henrik Saxborn, Castellum

Lön och förmåner (tkr): 4.800 Löneutveckling: 0% Bonus: 3.500

13. Ulrika Hallengren, Wihlborgs

Lön och förmåner (tkr): 4.800 Löneutveckling: 20% Bonus: 0

14. Biljana Pehrsson, Kungsleden

Lön och förmåner (tkr): 4.400 Löneutveckling: 1% Bonus: 949

15. P-G Persson, Platzer

Lön och förmåner (tkr): 4.400 Löneutveckling: 38% Bonus: 0

16. Knut Rost, Diös

Lön och förmåner (tkr): 4.315 Löneutveckling: 7% Bonus: 0

17. Stina Lindh Hök, Nyfosa*

Lön och förmåner (tkr): 4.305 Löneutveckling: -1% Bonus: 0

18. Kerstin Gillsbro, Jernhusen

Lön och förmåner (tkr): 4.224 Löneutveckling: 2% Bonus: 0

19. Ivo Stopner, Hufvudstaden

Lön och förmåner (tkr): 4.203 Löneutveckling: -21% Bonus: 172

20. Anette Frumerie, Rikshem*

Lön och förmåner (tkr): 4.200 Löneutveckling: -12% Bonus: 0

21. Kerstin Lindberg Göransson, Akademiska Hus

Lön och förmåner (tkr): 4.199 Löneutveckling: 0% Bonus: 0

22. Mats Hederos, AMF Pension

Lön och förmåner (tkr): 4.126 Löneutveckling: 0% Bonus: 0

23. Ola Serneke, Serneke

Lön och förmåner (tkr): 3.947 Löneutveckling: -3% Bonus: 0

24. Ilija Batljan, SBB

Lön och förmåner (tkr): 3.768 Löneutveckling: -4% Bonus: 600

25. Jörgen Andersson, Wästbygg

Lön och förmåner (tkr): 3.708 Löneutveckling: 46% Bonus: 1.300

26. Jörgen Eriksson, Catena*

Lön och förmåner (tkr): 3.600 Löneutveckling: 64% Bonus: 600

27. Patrik Emanuelsson, Heba

Lön och förmåner (tkr): 3.574 Löneutveckling: 8% Bonus: 0

28. Eva Landén, Corem

Lön och förmåner (tkr): 3.494Löneutveckling: -12% Bonus: i.u.

29. Carola Lavén, Besqab*

Lön och förmåner (tkr): 3.423 Löneutveckling: 10% Bonus: 600

30. David Mindus, Sagax

Lön och förmåner (tkr): 3.200 Löneutveckling: 3% Bonus: 1.000

31. Johan Knaust, K2A

Lön och förmåner (tkr): 3.060 Löneutveckling: 18% Bonus: 0

32. Johan Tengelin, Magnolia Bostad*

Lön och förmåner (tkr): 3.000 Löneutveckling: 29% Bonus: 1.500

33. Jörgen Lundgren, Annehem*

Lön och förmåner (tkr): 2.700 Löneutveckling: NY Bonus: 1.800

34. Åsa Hedenberg, Specialfastigheter

Lön och förmåner (tkr): 2.680 Löneutveckling: 4% Bonus: 0

35. Anders Wahlén, NP3 Fastigheter

Lön och förmåner (tkr): 2636 Löneutveckling: 5% Bonus: 600

36. Joachim Kuylenstierna, Fastator

Lön och förmåner (tkr): 2.600 Löneutveckling: 27% Bonus: 1.000

37. Michael Moschewitz, Genova

Lön och förmåner (tkr): 2.600 Löneutveckling: 37% Bonus: 4.000

38. Kestutis Sasnauskas, Eastnine

Lön och förmåner (tkr): 2.581 Löneutveckling: 7% Bonus: 1.804

39. Sverker Källgården, Cibus

Lön och förmåner (tkr): 2.520 Löneutveckling: -1% Bonus: 1.000

40. Fredrik Brodin, Offentliga Hus

Lön och förmåner (tkr): 2298 Löneutveckling: NY Bonus: 1.140

*Tillträtt eller avgått under året; ersättningen omräknad till helår

Fler Nyheter från förstasidan

Tillbaka till förstasidan