Internationell aktör redo sälja enda innehavet i Sverige

Gruppen är stor internationellt inom bland annat studentbostäder.