Apartment Bostad tar över hus för 500 milj

Under hösten avknoppades Apartment Bostad med västsvenska fastigheter för 3,8 miljoner kronor från Akelius. Nu har ytterligare bestånd bytt ägare genom att Roger Akelius son Johan Warodell (helägare till Apartment Bostad) tar över beståndet i Uddevalla och Karlstad om totalt 52 000 kvm.

Politikerna ändrade sig – fällde Hemfosa-affär

Med de förkrossande röstsiffrorna 29-5 fällde politikerna i Munkedal 299-miljonersaffären med Hemfosa. Debatten i kommunfullmäktige tog hela tre timmar. Affären som för några veckor sedan var politiskt förankrad är nu alltså slagen i spillror. Kommunalrådet sade till Fastighetsvärlden direkt efter mötet att han var ”bestört” över utgången.

Högskolan Väst överklagar hyresdom

Högskolan Väst har överklagat den hyresdom som meddelades av Uddevalla tingsrätt i början av mars och som gör gällande att …

Stampen-gruppens sista avyttring

Stampen-gruppen avyttrar tre fastigheter i Uddevalla samt en i Strömstad, och det innebär att samtliga försäljningar för Stampen är genomförda. Totalt rör det sig om 21 fastigheter och en transaktionsvolym på 627 miljoner kronor, och en area på totalt 88000 kvadratmeter.

12 Största Butiksägarna

Norrmännen dominerar den svenska hotellmarknaden. Holländarna har samma roll när det gäller handelsfastigheter.

Ikea satsar ännu mer på Torp

Första gången Ikano och Ikea bygger tillsammans från start. Ikano Retail avser att bygga handelsfastigheter i anslutning till det planerade …

Lyfter Vänersborg med ny handel

Det danska projektbolaget Invensis Invest, som står bakom flera handelssatsningar, bland annat i Nyköping, planerar nu även en stor satsning på sällanköpshandel i Vänersborg. Bolaget skissar på 30000 kvadratmeter handelsytor vid korsningen för riksväg 44 och 45. Av ytorna ska hälften vara sällanköpshandel och resten logistikcenter med handelsinriktning.

Wallenstam i unikt bygge i Uddevalla

Sedan fastighetskraschen i början av 90-talet har Wallenstam fokuserat hela sin verksamhet till Göteborg, Stockholm och Helsingborg där det uteslutande …

Riverside i Uddevalla sålt till Pro Value

Den svenska fastighetsfonden Pro Value AB har förvärvat Riverside-fastigheten i Uddevalla från Lars-Erik Larsson. Det underliggande fastighetsvärdet är 42 miljoner …

Fastighetsfabriken Väst dubblar beståndet

Fastighetsfabriken Väst AB förvärvar hela Hans Janssons fastighetsbestånd i Mellerud. Det rör sig om 300 lägenheter och ungefär 30 lokaler. …

Fastighetsfabriken Väst dubblar bestånde

Fastighetsfabriken Väst AB förvärvar hela Hans Janssons fastighetsbestånd i Mellerud. Det rör sig om 300 lägenheter och ungefär 30 lokaler. …

NREP förvärvar från Atrium Ljungberg

Atrium Ljungberg avyttrar åtta fastigheter om totalt 48 000 kvadratmeter. Den totala köpeskillingen baseras på fastighetsvärdet 458 miljoner kronor, vilket innebär en positiv resultatpåverkan efter skatt med 55 Mkr i koncernen.

Jubel i Uddevalla efter Ikea-etablering

Steen & Ström och kommunen jublar. ”Den bästa dagen i mitt politiska liv”, kommenterar Uddevallas kommunalråd Staffan Cronholm. ”Torp blir nu en riktigt tung handelsplats”, säger Wilner Anderson, VD för Steen & Ström Sverige.

Paradfastighet i Falkenberg byter ägare

Grand Hotel i Falkenberg ägs numera av Jarl Nordström i Göteborg som köpt 30-talsbyggnanden ifrån Alf Andersson som fortfarande ska driva hotellet. Andersson förvärvade hotellbyggnaden, som ligger vid Ätran och Tullbron, 1993.