Balder köper ”Bovistahus” för 2 miljarder

Förvärvar Bovista – ”Arbetat 5 år med affären”. Balder har avtalat om att förvärva Bovista Invest AB till ett åsatt fastighetsvärde om cirka 2 miljarder kronor. Bovista är en bostadskoncern som äger och förvaltar 4.300 lägenheter på i huvudsak sju orter. Transaktionen är en off market-affär.

Säljare är Glitnir Bank Luxemburg som förvärvat Bovista Invest AB från Centerplan Nordic A/S (i konkurs) under våren 2012, se länk till höger.

Göteborg och Västerås utgör tillsammans cirka 60 procent av det åsatta värdet samt över 50 procent av antalet lägenheter i affären. Den uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 370.000 kvm.

Erik Selin.
Erik Selin.

– Jag har jobbat i nästan exakt fem år med att genomföra affären. Det är nytt rekord för mig när det gäller att arbeta med en transaktion, säger Erik Selin, VD och storägare i Balder, till Fastighetsvärlden.

Fastigheterna i Göteborg finns i Bergsjön (805 lägenheter) och Västra Frölunda (550). I Västerås finns fastigheterna i Gideonsberg (274) och Viksäng (540). Stora bestånd finns även i Arboga (554), Uddevalla (203), Finspång 684) och Trollhättan (322). Dessutom ingår mindre bestånd i till exempel Landskrona, Jönköping, Norrköping och Skövde. För Fastighetsvärlden uppger  Erik Selin att vakansgraden i beståndet är cirka 3 procent.

När det gäller kommande investeringar i beståndet, som till stora delar kan beskrivas vara miljonprogramshus, säger han:

– Det är till vissa delar ett bestånd som en tid haft ett eftersatt underhåll. Men sedan något år har det ägt rum större investeringar i underhåll och det pågår fortfarande. Vi kommer att få fortsätta det arbetet.

– Men det finns även mark för att kunna bygga nytt och även det kommer att bidra till bättre miljöer i flera områden. På flera ställen är det ganska glest mellan husen och vi har sedan tidigare talat om att satsa mer på nyproduktion och i detta beståndet finns flera sådana möjligheter, säger Erik Selin till Fastighetsvärlden.

För att kunna finansiera förvärvet har Balders styrelse beslutat att öka aktiekapitalet med högst 3.500.000 kronor genom nyemission av högst 3.500.000 preferensaktier till en teckningskurs om 329 kronor per preferensaktie. Under förutsättning att emissionen tecknas till fullo tillförs Balder totalt cirka 1.152 miljoner kronor, före emissionskostnader.

Det är andra förvärvet Balder gör från samma ”säljare”. Vid årsskiftet 2011/2012 köpte bolaget bostadsfastigheter om 45.000 kvm på Hisingen i Göteborg för 280 miljoner. Då var det Centerplan som stod som säljare. (läs mer i länken ovan till höger)

Balder har tidigare kommunicerat en önskan om att vidmakthålla en så lika fördelning som möjligt mellan bostäder och kommersiella fastigheter. Balder kommer efter förvärvet att uppnå en fördelning som motsvarar 53 procent kommersiellt och 47 procent bostäder, jämfört med 57 procent kommersiellt och 43 procent bostäder per 30 juni 2013.

Balders fastighetsbestånd per 30 juni 2013 omfattade totalt 431 fastigheter med en uthyrbar yta om cirka 1.572.000 kvm och ett redovisat värde om 23,6 miljarder kronor. Av det redovisade värdet var 34 procent av fastighetsbeståndet beläget i region Stockholm och 31 procent beläget i region Göteborg/Väst.

Läs en analys av Balder i magasinet Fastighetsvärlden Nr 9/2013 som utkom i mitten av september.

Fastighetsvärlden Idag 2013-09-20

Missa inte! Mälarmarknaden 2020: Nytt läge för fastigheter

Tisdag 20 okt 2020 Västerås.
Klicka här för mer info!

Fler Nyheter från förstasidan

90.000 lägenheter i utsatta områden

FV har kartlagt fastighetsägarna på platserna där det skjuts, sprängs och förvaltas.

Avyttrar hyresrätter för 267 miljoner i väst

JV säljer till lokalt bolag.

Transaktionschef lämnar rådgivningsbolag

Har arbetat på bolaget i elva år. Rollen blir vakant tills vidare.

Säljer handel för 140 mkr

Hyresvärde på över nio miljoner. Mitt i stan.

Affärsanalys

När guldstaden stöps om

Glänser mer än någonsin förr. Bente Sköld på Savills analyserar affär i norr.

Newsec vässar digitala erbjudandet över hela Norden

Gör stor organisationsförändring och utser ny vd för Newsec Property Asset Management Sweden

Revisorn om Oscar P: Osäker om överlevnad

Oscar Properties har, efter kraftig försening, nu publicerat sin årsredovisning. Ingemar Rindstig och kollegorna på EY skriver en 4 sidor lång revisionsberättelse.

SBB närmar sig 5 mdr i försäljningar – gör ny affär

Batljan: ”Hög efterfrågan på våra kassaflödesfastigheter”.

Här vill Stockholms stad överdäcka

Fyra platser pekas ut.

Utvecklar för 1,85 miljarder kronor i Danderyd

Förstärker Danderyds sjukhus med ny byggnad med helikopterplatta.

Kl 23.00: Oscar presenterar siffrorna för Q1

Läs om hur få bostäder som sålts och om hur kraftigt personalstyrkan bantats. OP berättar även att man snabbt vill sälja en fastighet.

Erik Selin: ”Oerhört förvånad”

Balders storägare och vd kommenterar misstankarna för Fastighetsvärlden.

Expert på EBM: "Många får guldfeber när det hettar till"

Expert på insiderbrott berättar för FV.

Tillbaka till förstasidan