Balder köper ”Bovistahus” för 2 miljarder

Förvärvar Bovista – ”Arbetat 5 år med affären”. Balder har avtalat om att förvärva Bovista Invest AB till ett åsatt fastighetsvärde om cirka 2 miljarder kronor. Bovista är en bostadskoncern som äger och förvaltar 4.300 lägenheter på i huvudsak sju orter. Transaktionen är en off market-affär.

Säljare är Glitnir Bank Luxemburg som förvärvat Bovista Invest AB från Centerplan Nordic A/S (i konkurs) under våren 2012, se länk till höger.

Göteborg och Västerås utgör tillsammans cirka 60 procent av det åsatta värdet samt över 50 procent av antalet lägenheter i affären. Den uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 370.000 kvm.

Erik Selin.
Erik Selin.

– Jag har jobbat i nästan exakt fem år med att genomföra affären. Det är nytt rekord för mig när det gäller att arbeta med en transaktion, säger Erik Selin, VD och storägare i Balder, till Fastighetsvärlden.

Fastigheterna i Göteborg finns i Bergsjön (805 lägenheter) och Västra Frölunda (550). I Västerås finns fastigheterna i Gideonsberg (274) och Viksäng (540). Stora bestånd finns även i Arboga (554), Uddevalla (203), Finspång 684) och Trollhättan (322). Dessutom ingår mindre bestånd i till exempel Landskrona, Jönköping, Norrköping och Skövde. För Fastighetsvärlden uppger  Erik Selin att vakansgraden i beståndet är cirka 3 procent.

När det gäller kommande investeringar i beståndet, som till stora delar kan beskrivas vara miljonprogramshus, säger han:

– Det är till vissa delar ett bestånd som en tid haft ett eftersatt underhåll. Men sedan något år har det ägt rum större investeringar i underhåll och det pågår fortfarande. Vi kommer att få fortsätta det arbetet.

– Men det finns även mark för att kunna bygga nytt och även det kommer att bidra till bättre miljöer i flera områden. På flera ställen är det ganska glest mellan husen och vi har sedan tidigare talat om att satsa mer på nyproduktion och i detta beståndet finns flera sådana möjligheter, säger Erik Selin till Fastighetsvärlden.

För att kunna finansiera förvärvet har Balders styrelse beslutat att öka aktiekapitalet med högst 3.500.000 kronor genom nyemission av högst 3.500.000 preferensaktier till en teckningskurs om 329 kronor per preferensaktie. Under förutsättning att emissionen tecknas till fullo tillförs Balder totalt cirka 1.152 miljoner kronor, före emissionskostnader.

Det är andra förvärvet Balder gör från samma ”säljare”. Vid årsskiftet 2011/2012 köpte bolaget bostadsfastigheter om 45.000 kvm på Hisingen i Göteborg för 280 miljoner. Då var det Centerplan som stod som säljare. (läs mer i länken ovan till höger)

Balder har tidigare kommunicerat en önskan om att vidmakthålla en så lika fördelning som möjligt mellan bostäder och kommersiella fastigheter. Balder kommer efter förvärvet att uppnå en fördelning som motsvarar 53 procent kommersiellt och 47 procent bostäder, jämfört med 57 procent kommersiellt och 43 procent bostäder per 30 juni 2013.

Balders fastighetsbestånd per 30 juni 2013 omfattade totalt 431 fastigheter med en uthyrbar yta om cirka 1.572.000 kvm och ett redovisat värde om 23,6 miljarder kronor. Av det redovisade värdet var 34 procent av fastighetsbeståndet beläget i region Stockholm och 31 procent beläget i region Göteborg/Väst.

Läs en analys av Balder i magasinet Fastighetsvärlden Nr 9/2013 som utkom i mitten av september.

Fastighetsvärlden Idag 2013-09-20

Fler Nyheter från förstasidan

Miljardköparen Barings om strategin för framtiden

FV summerar även bolagets offensiv sedan vd-rekyteringen.

Raketkonsult värvar två

Den lilla rådgivningsbyrån ligger bakom riktigt många affärer. Nu växer firman med två anställda.

Kilenkrysset hyr ut 4.300 kvm

Först kontrakt med Fabege om 17.000 kvm. Nu har ännu ett hyreskontrakt signerats.

Porträtt

Söker handelns vinnare

Framåt. När andra investerare flydde från handelsfastigheter gick Jan Björks Redito in och storköpte utvalda delar. Nu ger sig bolaget in i flera nya investeringar.

Slättö slår till för 590 mkr på Kvarnholmen

Den totala uthyrningsbara ytan är 11.000 kvm.

Svensk bolag säljer för 500 mkr vid lyxiga Florida Keys

”Vi har blivit en väl ansedd fastighetsaktör i Florida”.

Ska hitta privat ägare vid stor kommunal försäljning

29.000 kvm i attraktivt läge i haussad ort.

Succé för nytt magasin om innovation – läs gratis

Fastighetsvärldens nya magasin om Innovation och fastigheter har fått ett mycket positivt mottagande.

Köper för 727 mkr i Sundbyberg

230 bostäder ingår i projektet. Nära nya tvärbanan.

Miljardsäljer logistikpaket – köparen tar stor vakansrisk

Sex projekt om totalt 130.000 kvm lokaler. FV berättar var fastigheterna finns.

Hyr ut 1.800 kvm i höga Kineum

Endast 15 procent återstår att hyra ut i duons hyllade projekt.

Bygger rekordstor padelhall

Castellums anläggning kommer innehålla hela 20 banor.

Storvinst: Säljer del av Tre Kronor för hela en miljard

25 fastigheter ingår i affären. FV berättar om vinsten.

Slättö och SIBS i första affären på väg till 10 miljarder

Johan Karlsson: ”Nu höjer vi ambitionsnivån ytterligare”. FV berättar var sex av projekten finns.

Tillbaka till förstasidan