Motorvägsentreprenörer granskas

Skattemyndigheten kommer att specialgranska entreprenörerna vid bygget av motorvägsbron över Sunninge sund och Uddevalla under de närmaste åren. Huvudentreprenör är …