Sweco köper HJS Arkitektur AB

Swecos dotterbolag FFNS har köpt samtliga aktier i HJS Arkitektur AB. HJS har ca 115 medarbetare och har en något …

Sweco igår, Humlegården idag

Idag är första dagen för Humlegården på börsen. Det innebär att det ”nya” fastighetsbolaget noteras exklusive rätten att teckna aktier …

Sweco delas i två bolag den 21 september

Swecos styrelse har beslutat att dela upp bolaget i två delar, dels fastighetsbolaget Humlegården, dels arkitekt- och konsultbolaget Sweco. De …

Sweco fortsätter att hyra ut i city

Swecos fastighetsrörelse (som till hösten knoppas av som Humlegården Fastigheter) fortsätter att landa nya kontrakt i centrala Stockholm. Det senaste …

Swecos fastigheter blir Humlegården Fastigheter

Senaste i september kommer Sweco att dela upp koncernen i ett arktitekt- och konsultbolag och ett renodlat fastighetsbolag. Fastighetsdelen kommer …

Vasakronan köper fastigheter av Sweco för 120 mkr

Vasakronan köper sex fastigheter i Göteborg, Gävle, Karlstad, Jönköping och Örebro av Sweco. Köpeskillingen uppgår till 120 mkr och den …

Sweco delas upp – fastighetsrörelsen byter namn

Styrelsen i Sweco föreslår nu, i linje med de planer som tidigare dragits upp, att Sweco delas i två bolag. …

Sweco projekterar 1 000 nya lägenheter i Tallinn

Sweco har fått i uppdrag att projektera 1 000 nya lägenheter och serviceanläggningar i Tallinn. Arvodet uppgår till 20 mkr. …

Hufvudstaden säljer aktierna i Sweco

Hufvudstaden har sålt sitt kvarvarande aktieinnehav i Sweco till familjen Nordström, ett antal medarbetare i Sweco samt till institutionella placerare. …

Sweco delas upp under nästa år

Sweco planerar en uppdelning av bolaget under nästa år. Uppdelningen skall ske genom en fission, där arktiekt- och konsultrörelsen delas …

Sweco har sålt Brysselfastighet

Sweco skriver i sin egen tidning att en av fastigheterna i Bryssel nu sålts. Men även mindre fastigheter i Jönköping, …

Trögt resultat för Sweco

Teknikkonsulten Sweco redovisar en vinst efter finansnetto på 20,4 mkr för årets nio första månader. Samma period i fjol var …

Sweco vill dubbla fastighetsbeståndet

Sweco, dvs det sammanslagna FFNS och VBB, vill på sikt dubbla sitt fastighetsinnehav. Till nästa vår eller sommar planerar bolaget …

Kräftgång på börsen för byggkonsulter

Det går trögt på börsen för teknik- och byggkonsulterna. J&W har exempelvis tappat 2 procent i år, likaså Scandiaconsult medan …