Senaste nyheterna om Strängnäs


Känd trio satsar på nytt hotell

De uppmärksammande regalierna är tillbaka. Nu är dessa på väg att ”kompletteras” med ett nytt hotell.

K-fastigheter gör två affärer i Mälardalen

K-fastigheter har gjort två fastighetsaffärer, där den i Nyköping är en bostadsfastighet med 100 lägenheter. Prislappen är cirka 236 mkr. I Strängnäs rör affären en rörelsefastighet.

Panattoni startar 70.000 kvm på spekulation

Bara några månader efter Panattonis allra första spadtag i Sverige har bolaget återigen satt spaden i marken. Denna gång för 70.000 kvm lageryta i Strängnäs. Totalt planerar bolaget för nästan 300.000 kvm på orten.

Vernum förvärvar 9.000 kvm i Strängnäs

Vernum Fastigheter har utökat ytterligare i Strängnäs kommun genom ett förvärv av  8.837 kvm BTA i Härad. Säljare var Östanå Real Estate.

Odalen bygger Säbo med 100 platser i Strängnäs

Odalen Fastigheter, en del av SBB, vinner kommunal upphandling för nytt SÄBO om 100 platser i Strängnäs tillsammans med Humana Omsorg.

Kilenkrysset bygger 29.400 kvm åt Riddermark Bil

Kilenkrysset bygger en 29.386 kvm stor produktionsanläggning åt Riddermark Bil i företagsområdet Biskopskvarn i Strängnäs. Området ligger strax intill E20 och riksväg 55 och ingår i en långsiktig etableringsprocess. Vid platsen finns idag flertalet snabbmatskedjor och bensinstationer.

Vernum köper i utvecklingsområde i Strängnäs

Vernum Fastigheter köper en 20.000 kvm stor byggrätt från  Slättö och detaljplanen är lagakraftvunnen. Utecklingsområdet ligger i Härad, Strängnäs och Vernum avser att, med det egna byggsystemet, bygga upp till 200 st hållbara hyresrätter i trä på platsen.

K-Fastigheter köper byggrätter för 37.500 kvm

K-Fast Kilen, som ägs av K Fastigheter och Kilenkrysset, har förvärvat byggrätter med en total bruttoarea som uppgår till ca 35 750 kvadratmeter för byggnation av hyresrätter samt parhus i Strängnäs. Säljer gör just Kilenkrysset. Priset är strax under 100 miljoner kronor. Det finns en lagakraftvunnen detaljplan och K-Fastigheter planerar att starta byggnation etappvis från och med 2022.

Serendipity säljer – och satsar även själva

Superentreprenörerna säljer – men väljer även att satsa själva.

Kilenkrysset säljer till eget jv på hemmaplan

Kilenkrysset säljer bostadsmark med en bruttoarea på ca 35.750 kvm inom Strängnäs Kommun. Köpare K-Fast Kilen AB som Kilenkrysset själva är hälftenägare i tillsammans med K-Fastigheter.

I vinnarläget med pendlingsavstånd

I december 2020 sålde Framfastgruppen projektfastigheter inom ett utvecklingsområde som ligger centralt i Strängnäs. Portföljen omfattar fyra fastigheter som uppförs …

Vardagshem köper hyresrätter från Lillskär

Lillskär säljer en bostadsfastighet i Strängnäs till Vardagshem.

Sveaviken Bostad och Nordsten köper byggrätter om 36.000 kvm

Sveaviken Bostad och Nordsten, del av Sveafastigheter Bostad Group, har i ett gemensamägt bolag avtalat om att förvärva fem fastigheter i Strängnäs kommun. Säljare är Mellca AB. Priset är strax under 100 miljoner kronor.

K2A köper samhällsfastigheter för 110 mkr

K2A Knaust & Andersson Fastigheter har tecknat avtal om att förvärv samt tillträde av fem samhällsfastigheter med LSS-boenden i Mälardalen.