Vernum köper i utvecklingsområde i Strängnäs

Vernum Fastigheter köper en 20.000 kvm stor byggrätt från  Slättö och detaljplanen är lagakraftvunnen. Utecklingsområdet ligger i Härad, Strängnäs och Vernum avser att, med det egna byggsystemet, bygga upp till 200 st hållbara hyresrätter i trä på platsen.

K-Fastigheter köper byggrätter för 37.500 kvm

K-Fast Kilen, som ägs av K Fastigheter och Kilenkrysset, har förvärvat byggrätter med en total bruttoarea som uppgår till ca 35 750 kvadratmeter för byggnation av hyresrätter samt parhus i Strängnäs. Säljer gör just Kilenkrysset. Priset är strax under 100 miljoner kronor. Det finns en lagakraftvunnen detaljplan och K-Fastigheter planerar att starta byggnation etappvis från och med 2022.

Serendipity säljer – och satsar även själva

Superentreprenörerna säljer – men väljer även att satsa själva.

Kilenkrysset säljer till eget jv på hemmaplan

Kilenkrysset säljer bostadsmark med en bruttoarea på ca 35.750 kvm inom Strängnäs Kommun. Köpare K-Fast Kilen AB som Kilenkrysset själva är hälftenägare i tillsammans med K-Fastigheter.

I vinnarläget med pendlingsavstånd

I december 2020 sålde Framfastgruppen projektfastigheter inom ett utvecklingsområde som ligger centralt i Strängnäs. Portföljen omfattar fyra fastigheter som uppförs …

Vardagshem köper hyresrätter från Lillskär

Lillskär säljer en bostadsfastighet i Strängnäs till Vardagshem.

Sveaviken Bostad och Nordsten köper byggrätter om 36.000 kvm

Sveaviken Bostad och Nordsten, del av Sveafastigheter Bostad Group, har i ett gemensamägt bolag avtalat om att förvärva fem fastigheter i Strängnäs kommun. Säljare är Mellca AB. Priset är strax under 100 miljoner kronor.

K2A köper samhällsfastigheter för 110 mkr

K2A Knaust & Andersson Fastigheter har tecknat avtal om att förvärv samt tillträde av fem samhällsfastigheter med LSS-boenden i Mälardalen.

Kilenkrysset säljer 100.000 kvm mark till Finja i Strängnäs

Kilenkrysset har genomfört en försäljning på 100.000 kvm mark till Finja i Strängnäs.

Kilenkrysset uppför anläggning åt bilföretag i Strängnäs

Kilenkrysset och BCA Vehicle Remarketing AB har den 11 november 2020 tecknat ett hyresavtal avseende en anläggning placerad på Gorsingeberget i Strängnäs.

Kommunen förlänger 15 år med Offentliga Hus

Strängnäs kommun förlänger hyresavtalet med 15 år avseende lokaler huvudsakligen för Thomasgymnasiet och vuxenutbildningen i Offentliga Hus fastighet Strängnäs Eldsund …

SBB gör brett nordiskt köp för cirka 900 miljoner

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB) fortsätter att växa inom social infrastruktur genom ett flertal förvärv av samhällsfastigheter i de nordiska …

SHF köper i Halmstad, Strängnäs och Borlänge

Köper för 130 miljoner. Svenska Handelsfastigheter (SHF) har under maj tillträtt respektive tecknat avtal om förvärv av fyra fastigheter med …

Hemsö och Stenvalvet i stor bytesaffär

Hemsö köper tre fastigheter i Göteborg och säljer samtidigt nio fastigheter.