Hufvudstaden pressar upp butikshyrorna

Butikshyrorna i Stockholms innerstad kan komma att stiga kraftigt de närmaste åren. Höjningar på ända upp till 75 procent är …

Vasakronan kan köpa för 5-7 miljarder ytterligare

Vasakronans starka finansiella ställning efter försäljningen till Stenvalvet möjliggör omfattande investeringar. Utrymmet för förvärv och andra investeringar uppgår nu till …

Stockholm äger mark och fastigheter för 92 mdr

Stockholms Stad är landets i särklass största fastighetsägande. Innehavet på 12,5 miljoner kvm är mer än alla 19 börsnoterade fastighetsbolag …

S:t Erikshyror drivs till Europadomstolen

Nu ser det ut som att de omdiskuterade hyresänkningarna i S:t Eriksområdet i Stockholm kan drivas till Europadomstolen. Med hänvisning …

Korrekta priser när kommun säljer till bostadsrätt

Det har inte förekommit några underpriser när kommunala bostadsbolag sålt fastigheter till bostadsrättsföreningar. Det konstaterar Stadsbyggnadskontoret i Stockholm i en …

Pandox höjer prognosen

Hotellfastighetsbolaget Pandox höjer vinstprognosen för 1997. Helårsresultatet spås bli 27 mkr efter skatt, två miljoner mer än vad som tidigare …

Fp vill sälja ut Hiby och Stockholmshem

Folkpartiet i Stockholm vill öka satsningen på äldrevård och skola. för att finansiera detta vill man sälja ut kommunala bolag, …

Butikshyrorna stiger i hela landet

Det är en tydlig tendens till stigande butikshyror över hela landet. Det visar den sammanställning som Handelsn Utredningsinstitut (HUI) har …

Wallenstam säljer mindre bostadshus i Stockholm

Wallenstam i Stockholm har sålt en ej ombyggd bostadsfastighet, Stångkusken 2 på Armfeltsgatan 14-16. Fastigheten omfattar 2 600 kvm och …

Ökad efterfrågan på parkeringsplatser

Efterfrågan på såväl korttids- som långtidsparkering ökar, särskilt i Stockholms innerstad. Totalt omsätter parkeringsmarknaden i Sverige två miljarder kronor. Vakanserna …

Utvärderingen av Västra City-förslagen klara

Av de tre förslag som utarbetats för exploateringen av Västra-City i Stockholm har nu en valts ut som ”vinnare”. Bakom …

Telaris gör omorganisation

Telaris stuvar om i organisationen och bildar fyra affärsområden – Fastigheter Nordväst, Sydost och Stockholm samt Förvaltning. Verksamheten kommer att …

Stockholmsbolagen granskas

Stockholms Stads revisorer kommer att granska alla de tre stora kommunala bostadsbolagen i Stockholm för att utreda att inga ytterligare …

Allmännyttans chefer låter barnen gå före i kön

I innerstan i Stockholm och i Johanneshov har fem av sex förstahandslägenheter som förmedlats under 1996 och 1997 av de …