Topplistor

12 Största Kontorsprojekten

De senaste årens urstarka svenska fastighetsmarknad med stigande hyror och sjunkade vakanser har sporrat många aktörer sätta på sig spenderbyxorna och satsa på nyproduktion av lokaler.

Även om en övervägande del de projekt som startas i Sverige rör handel och bostäder skapas även en hel del ytor för kontor. Flera av dessa jätteprojekt som startats när marknaden var som mest gynnsam riskerar att stå klara när verkligheten blivit en helt annan. Därför finner vi det i högsta grad relevant att i detta nummer publicera de 12 största nu pågående kontorsprojekten i Sverige.
Listan har tagits fram i samarbete med den välkände bygganalytikern Lars Axling och rangordnar projekten efter uthyrningsbar kontorsyta om fattar de projekt där kontorsytan utgör 51 procent eller mer av den totala uthyrningsbara ytan. Med pågående projekt avses att det förekommer någon form av aktivitet på byggplatsen. Alla projekt utom Putten är nybyggnadsprojekt men Putten är så stor och geniomgripande om- och tillbyggnad att det ändå förtjänar att nämnas i detta sammanhang.

Bolag

1. Gångaren 11

Projektkostnad: 850 Uthyrningsbar yta: 30000
Skanska uppför nytt huvudkontor åt Skandia på Lindhagensgatan på västra Kungsholmern i Stockholm. Byggtid mars 2007 till december 2009.

2. Hagaporten III

Projektkostnad: 850 Uthyrningsbar yta: 28000
Skanska bygger nytt huvudkontor åt ÅF vid E4:ans norra infart i Solna.Bygget startade i maj 2006 och ståt klart i oktober 2008.

3. Brunnshög

Projektkostnad: 500 Uthyrningsbar yta: 27500
Vasakronan uppför två Kontorsfastigheter åt Sony Ericsson i anslutning till befintliga lokaler vid Nya Vattentornet i Lund. Byggstart januari 2007, inflyttning första halvåret 2008.

4. Plaza 63

Projektkostnad: 650 Uthyrningsbar yta: 23300
Konsortiet Norrmalm 43 Stockholm AB bygger om Klaraterminalen till kontor, hotell- och kongressanläggning. Kontorsdelen såldes i november 2007 till tyska Meag samtidigt som byggnadsarbetet startade. Projektet beräknas färdigt i slutet av 2010.

5. Kungsbrohuset

Projektkostnad: 400 Uthyrningsbar yta: 21000
Jernhusen började i december 2007 riva Klarabergsviadukten 78 för att istället uppföra en ny kontorsbyggnad invid Stockholms Central som ska stå klar 2010.

6. Västerport

Projektkostnad: 500 Uthyrningsbar yta: 19500
NCC bebygger kvarteret Lustgården 10, Warfvinges väg 37-41 på nordvästra Kungsholmen med i Stockholm. Första inflytnnuing 2:a kvartalet 2008. Såldes i januari 2007 till Credit Suisse.

7. Putten 16

Projektkostnad: 450 Uthyrningsbar yta: 18000
Dligentia bygger om och till kontorshus/ affärshus på Sveavägen 22. Byggstart november 2006 klart hösten 2008. Av fastighetens uthyrningsbara 21000 kvm är idag 6000 kvm vakant.

8. Ullevi Park

Projektkostnad: 250 Uthyrningsbar yta: 16455
NCC och Vasakronan uppför gemensamt nya lokaler åt Tingsrätten intill Polishuset på Ernst Fontells plats i Göteborg. Byggstart 2007. Inflyttning 2009.

9. Edison Park etapp 2

Projektkostnad: 350 Uthyrningsbar yta: 16000
Briggen bygger kontor ytterligare kontor i kvartret Forskaren på Emdalavägen vid Ideon i Lund. Bygget startade 2006 och första inflyttning sker under andra kvartalet 2008.

10. Kungsbron 2

Projektkostnad: 300 Uthyrningsbar yta: 15600
NCC uppför nybyggnad av kontors/affärshus med underjordisk garageanläggning i korsningen Kungsbron/ Östra Järnvägsgatan. Bygget startade i januari 2007 och står klart i årsskiftet 2008-09. Såldes 2006 till norska Vital Forsikring.

11. Nordstaden

Projektkostnad: 250 Uthyrningsbar yta: 14350
NCC bygger om Hasselblads före detta kontor och fabrik på Östra Hamngatan i Göteborg inflyttning i etapper till och med maj 2008.

12. Klassföreståndaren 1

Projektkostnad: 364 Uthyrningsbar yta: 14000
Skanska bygger kontor vid Norra Bantorget. Byggstart i november 2006 och inflyttningsklart hösten 2008. Konkurrensverket hyr 3000 kvm

KOMMENTAR: Håkan Danielsson,
VD, Skanska Fastigheter Stockholm

-Skandias val av Gångaren 11 förstärker intresset för Västra Kungsholmen och områdets position som Stockholms nya huvudkontorskluster.
Förra året hyrdes det ut 550000 kvadratmeter kontorslokaler i StockholmJag tror man ska vara lyhörfd varav vi tecknade kontrakt på 125000 kvadratmeter vilket gör oss till en av marknadens största aktörer på kontorshyresmarknaden. Jag tror man ska vara lyhörd och ödmjuk inför marknadens fortsatta utveckling vad betträffar räntor och konjunktur. Vi upplever dock ett fortsatt starkt intresse för vår nisch som är flexibla, moderna och effektiva lokaler.

Missa inte! Köpcentrum & Butiker 2024

Den 11 september är det dags för Fastighetsvärldens heldagsseminarium Köpcentrum & Butiker 2024. Seminariet äger rum på Grand Hôtel, Stockholm.

Se fullständigt program och möjlighet till anmälan här.

Fler Topplistor

Tillbaka till förstasidan