Concent utvecklar 96 lägenheter i Åkersberga

Concent förvärvar en fastighet i Åkersberga, nordost om Stockholm. Byggrätterna omfattar 28.540 kvm. Köpeskillingen uppgår till 37,1 miljoner kronor och …

Hus i Stockholm utropade – läs och köpare och priser

Den sista auktionsdagen är över och det var fastigheter i Stockholmsområdet som såldes. Priserna hamnade en bit över väredering. Läs om alla köpare och priser här!