Alm Equity säljer projekt till Credentia

Projektet Brf Utsikten i Norrtälje säljs till Credentia av Alm Equity. Projektet innehåller en byggrätt om 3900 kvadratmeter fördelad på …

Centrumfastigheter i Norrtälje köper i Rimbo

Roslagsbostäder har avyttrat 270 lägenheter i Rimbo till Centrumfastigheter i Norrtälje, vilket är den sista avyttringen i ett tidigare aviserat paket.

Roslagsbostäder säljer för 160 miljoner

I tre separata affärer har Roslagsbostäder sålt fastigheter för totalt 160 miljoner kronor i Norrtälje kommun. Det kommunala bolaget har …

Roslagsbostäder ska sälja för 300 miljoner

Styrelsen i Roslagsbostäder i Norrtälje föreslår att fastigheter för 300 miljoner säljs och att 100 miljoner av dessa används för att lösa lån i bolaget.

Balder köper för 170 milj vid Sabbatsberg

Tuliakoncernen, som ägs till lika delar av Balder och André Åkerlund Fastighets AB, har förvärvat en fastighet på Sabbatsbergsområdet i Stockholm för 170 miljoner kronor. Säljare är Centrumfastigheter i Norrtälje AB och i fastigheten finns utbildningsföretaget Didaktus som hyresgäst.

Peab bygger nytt värmeverk i Norrtälje

Peab har fått uppdraget att bygga ett nytt värmeverk i Arsta utanför Norrtälje. Beställare är Norrtälje Energi AB och kontraktssumman …

Index Estate köper för en halv miljard

Index Estate AB förvärvar Biovitrums stora fastighet i Hornsberg på Nordvästra Kungsholmen i Stockholm. Köpet sker genom en bolagsaffär där det underliggande fastighetsvärdet uppgår till 560 miljoner kronor.

Norrtälje får högre investeringsbidrag

Norrtälje kommuns överklagande, om att få räknas till Stockholmsregionen när det gäller de statliga investeringsbidrag för byggande av hyresrätter i …

300 studentbostäder på gång i Norrtälje

Det kommunägda Norrtälje Industri & Hantverkshus har erhållit bygglov för ca 300 studentbostäder på det gamla Lv3-området i Norrtälje. Redan …

Arsenalen får två nya stora förvaltningsuppdrag

De senaste dagarna har Arsenalen erhållit två nya stora förvaltningsuppdrag som tillsammans omfattar mer än 500000 kvm. I Norrtälje har …

JM gör reavinst på 47 Mkr vid husförsäljning

JM fortsätter att sälja av sitt färdigproducerade bestånd i rask takt. Nu har företaget sålt en nyligen värdigställd fastighet i …

PNB på väg få stor byggorder i Stockholm

PNB, det Percy Nilssonägda byggbolaget med Öresundsregionen som egentlig hemmamarknad är på väg att ta hem en första stororder i …

Bostadsföretagen i Stockholm stärker sig

I en rapport från Hyresgästföreningen i Stor-Stockholm har de allmännyttiga bostadsbolagen i Stockholms län exklusive Norrtälje men inklusive Gotland kartlagts. …

Fortsatt höga priser vid Brf-omvandlingar

Intresset för att bilda bostadsrättsföreningar och köpa loss bostadsfastigheter i centrala Stockholm är fortsatt högt. Den senaste statstiken från Gatu- …