Senaste nyheterna om Lennart Schönning


Lönnbacken stärker kapitalbasen

Medger en utökning av investeringskapaciteten från drygt 2 till 3,5 miljarder kronor.

Nytt bolag ska satsa 2 mdr på äldreboenden

AI Pension, Alecta och Svenska kyrkans pensionskassa har bildat ett gemensamt fastighetsbolag, Lönnbacken Fastigheter AB. Bolaget ska förvärva, förvalta och utveckla äldreboenden i Stockholm och Mälardalen. Målet är att nå en fastighetsvolym om 2 miljarder inom de närmaste åren.

Balder köper för 225 miljoner på Kungsgatan

Balder förvärvar 62 procent av fastigheten Järnplåten 23 i Stockholm av Lennart Schönning och Björn Lundström. Fastigheten har adress Kungsgatan 37 i Stockholm och innehåller bland annat biograf Royal.

Vårdfastigheter bytte ägare

Lennart Schönnings nya skötebarn, Bokbacken Vårdfastigheter AB, har köpt två vårdfastigheter av AB Sofieberg och familjen Krüger. Affären mäklades av …

Nya ledamöter i Drotts styrelse

På tisdagens extra bolagsstämma i Drott valdes Jan Blomberg och Göran Nord in i Drotts styrelse. Bägge kommer från Näckebros …

Näckebros och Drotts ledning överens

Nu har ledningen i Drott respektive Näckebro kommit överens om hur samgåendet mellan företagen ska gå till. Två styrelseledamöter från …

Flera spekulanter på Näckebros Drottaktier

Näckebros kontrollpost i Drott kan komma att säljas till en tredje part. Näckebros Vd Lennart Schönning säger till Finanstidningen att …

Substanslyft i Näckebro ska försvåra för Drott

På måndagseftermiddagen presenterade Näckebro en marknadsvärdering av sitt fastighetsbestånd. Denna visar att beståndet har ett övervärde på ca 1450 mkr, …

Näckebro tar greppet om Drott

Genom att köpa aktier på termin lyckas Näckebro lägga beslag på 44,6 procent av kapitalet och 10,7 procent av kapitalet …

Näckebro kan komma att lämna London

Försäljningen av Southside, Näckebros största fastighet i London, kan komma att innebära en ändring av bolagets strategi. Försäljningen minskar Näckebros …

Custos sålde resterande aktier till Näckebro

Näckebro köpte på Torsdagen Custos resterande post i Fabege om 8,7 procent av kapitalet och 8,2 procent av rösterna. Priset …

Nomura-avtal ger Näckebro nya förvärvsmöjligheter

Näckebros samarbetsavtal med Österled Fastighets AB, kontrollerat av japanska banken Nomura, som Fastighetsvärlden Idag berättade om på måndagen ger företaget …

Näckebro planerar nya fastighetsprojekt

Näckebro planerar flera nya fastighetsutvecklingsprojekt. Först ut är Alviks Terass, där 5 000 kvm kontor byggs som penthouse ovanpå Alfa …

Näckebro diskuterar bytesaffärer

Näckebro för förhandlingar med olika parter om försäljning av större paket av fastigheter på de orter i Sverige som Näckebro …