Senaste nyheterna om Konjunkturinstitutet


KI: Dröjer till 2026 innan lågkonjunkturen är över

Tror på flera räntesänkningar ner till 2,25, sen stannar styrräntan på den nivån.

Konjunkturinstitutet: Då sänks räntan

”En serie räntesänkningar”.

KI: Lågkonjunkturen blir kortvarig

Den svenska ekonomin går 2023 in i en lågkonjunktur som består nästa år, men den kommer bara att synas i liten utsträckning på arbetsmarknaden och arbetslösheten ökar betydligt mindre än under tidigare lågkonjunkturer. Det uppger KI i en ny rapport.

KI: Lågkonjunktur till 2026

Inflationen exklusive energi faller tillbaka men blir hög under hela 2023 och det dröjer till det andra kvartalet 2024 innan den kommer ner till 2 procent. Riksbanken fortsätter därför med räntehöjningar. Det framgår av Konjunkturinstitutets senaste prognos.

KI: Lågkonjunktur i 3 år

Ny rapport från Konjunkturinstitutet.

KI: Konjunkturutsikterna har försämrats under sommaren

Pressade hushåll drar ner på konsumtionen i höst och i vinter, vilket bidrar till att svensk ekonomi går in i en lågkonjunktur nästa år. Det framgår av Konjunkturinstitutets senaste prognosuppdatering

KI: Den skyhöga inflationen för ekonomin in i en lågkonjunktur

Riksbanken står inför en svår balansakt i valet av hur mycket penningpolitiken bör stramas åt för att dels stävja inflationen, dels undvika att lågkonjunkturen blir alltför djup. Det framgår av den senaste prognosen i rapporten Konjunkturläget från Konjunkturinstitutet.