Hyresgästföreningen

Senaste nyheterna om Hyresgästföreningen.


Hyresstopp i allmännyttan i Stockholm

Det blir ingen hyreshöjning i allmännyttan i Stockholm nästa år och troligen inte heller 1999. Det står klart efter bostadsdebatten …

Svenska Bostäder fryser hyran i utsatta områden

Svenska Bostäder frångår det uppgjorda femårsavtalet och fryser hyrorna i några särskilt utsatta områden. Enligt avtalet med hyresgästföreningen skall hyrorna …

Fler lägenheter beräknas rivas i år

Fler lägenheter kommer att rivas i år, spår Hyresgästföreningen i en prognos. Siffrorna pekar på att 2 500 lägenheter, främst …

MKB fryser hyrorna nästa år

Hyrorna kommer att frysas nästa år för MKB:s 19 000 hyresgäster i Malmö. Det avslöjades på tisdagen när Hyresgästföreningen tvingades …

MKB ska pressas att frysa hyrorna

Hyresgästföreningen i Malmö försöker att sätta press på politikerna i Malmö. Det ska ske genom demonstrationer vid arbetarkommunens representantskapsmöte, vid …

Hög vinst ger lägre hyreshöjningar i Lund

Det kommunala bostadsföretaget LKF i Lund redovisar en rekordvinst för 1996, 47 miljoner kronor. 1995 var resultatet 27 miljoner. Den …

Hyresgästföreningen vill sänka hyrorna i Stockholm

Stärkta av beslutet häromdagen att ett hyrestak införs för renoverade och nyproducerade lägenheter i de tre kommunägda bostadsföretagen i Stockholm, …

Bostadshyrorna kan komma att sänkas

De femåriga avtal som slöts 1996 mellan Hyresgästföreningen och Stockholms tre stora kommunala bostadsbolag kommer att omförhandlas. Det är hyresgästföreningen …

Treåriga hyresavtal i Malmö

Kommunala MKB och hyresgästföreningen är på väg att sluta ett nytt treårigt hyresavtal. Avtalet kommer att ge hyreshöjningar på mellan …

Telgebostäder inför nytt hyressättningssystem

Kommunala Telgebostäder och hyresgästföreningen har kommit överens om att införa ett nytt hyressystem. I det nya systemet baseras hyran i …

Borås har landets lägsta hyror

Landets lägsta bostadshyror finns i Borås. Enligt Hyresgästföreningen är hyrorna ungefär tio procent lägre än riksgenomsnittet, vilket anses bero på …

Stockholmshem visar miljömedvetenhet

Stockholmshem har träffat en överenskommelse med hyresgästföreningen om miljödeklaration. Den innebär att Stockholmshem per 31/12 1999 garanterar godkänd ventilation, radonhalt, …