Hässleholm

Senaste nyheterna om Hässleholm.


Peab bygger badhus i Hässleholm

Peab har fått uppdraget att bygga ett nytt badhus i Hässleholm. Beställare är Hässleholms kommun och kontraktssumman uppgår till 376 miljoner svenska kronor.

Rockad i Länsförsäkringar – hyr 2200 kvm lokaler

Region Skåne och Länsförsäkringars flyttar i Hässleholm – och skapar en flyttkedja.

Hemsö investerar i Hässleholm

Hemsö och Hässleholms kommun avser att teckna ett samarbetsavtal för att anpassa tidningen Norra Skånes tidigare lokaler till skolverksamhet.

SLP investerar 74 miljoner i Hässleholm

SLP har förvärvat fastigheten Stenkrossen 4 i Hässleholm med uthyrningsbar yta om 4.000 kvm. På fastigheten, som är på totalt 31.000 kvm, finns möjlighet för vidare expansion.

SBB och K-fastigheter i dubbel affär

SBB och K-fastigheter gör en dubbel affär i Skåne. K-Fastigheter köper byggrätter. SBB förvärvar förskolor och LSS-boende.

K-Fastigheter köper bostäder i Hässleholm

K-Fastigheter har förvärvat fastigheten Badaren 10 i centrala Hässleholm. Fastigheterna är byggda 1967 och innehåller 38 hyreslägenheter.

Skandia förvärvar handelsfastighet i Hässleholm

Skandia Fastigheter har förvärvat fastigheten Förrådet 1 i handelsområdet Läreda i Hässleholm. Den nyuppförda byggnaden omfattar 9.000 kvm. Säljare är Famera.

K-Fastigheters nya idé: Satsning på kontor

Bostadsutvecklaren planerar för ett högt kontorshus. Se bild!

K-fastigheter köper byggrätt i centrala Hässleholm

K-Fastigheter köper två fastigheter i Hässleholm. Fastigheten har erhållit lagakraftvunnen detaljplan vilken möjliggör byggnation om 8.000 kvadratmeter bruttoarea.

Real Fastigheter gör mindre köp i Hässleholm

Real Fastigheter har tillträtt fastigheten Mekanikern 4 i Hässleholm.

Stenhus slår till – köper fyra fastigheter för 126 miljoner

Handelsportfölj om cirka 5.700 kvm.

Nyfosa med mindre köp i Skåne

Nyfosa har förvärvat två lager- och industrifastigheter belägna i Hässleholm till ett värde om cirka 76 miljoner kronor.

Vill sälja portfölj med nio fastigheter

Läs om säljaren och vilka fastigheter som berörs.

K-Fastigheter gör mindre köp i Hässleholm

K-Fastigheter har förvärvat två bostadsfastigheter med sammanlagt 30 hyreslägenheter i bolagets hemort Hässleholm