GE Capital och London & Regional köpte av ICA

ICA har under våren haft ett stort ”logistikpaket” ute för försäljning och till sist blev det ett konsortium mellan London …

GE Real Estate bygger radiohus

GE Real Estate i Norden (GE) och Sveriges Radio Gotland har träffat en överenskommelse om att GE ska bygga ett …

GE Real Estate investerar i polishus

GE Real Estate och polisen i Västmanlands län har träffat en överenskommelse som innebär att GE Real Estate och polisen …

GE Real Estate förvärvar köpcentrum för 300 mkr

GE Real Estate förvärvar fyra köpcentrum i Storstockholm. Köpeskillingen uppgår till ca 300 mkr och säljare är Spikia Gruppen AB. …

Fortsatt stort intresse för ombildning

Ombildningen av hyresrätter till bostadsrätter fortsätter att vara intressant på många ställen. Ett av de företag som är stora på …