Brinova

Senaste nyheterna om Brinova.


Nyrekryteringar i sommarstiltjen

Mitt i sommaren har flera företag fått klart med nyrekryteringar till ledande poster. Per Berggren har blivit utsedd till verkställande …

Brinova sålde i Haninge

Brinova har sålt fastigheten Jorbromalm 4:13 i Haninge för en köpeskilling på 172 miljoner kronor. Vinsten uppgår till 21 miljoner …

Brinova köper fastigheter i Helsingborg

Brinova köper, i två separata affärer, fastigheterna Unionen 23 och Unionen 24 i centrala Helsingborg. Fastigheterna är grannfastigheter till Brinovas …

Brinova köper fastighet i Helsingborg

Brinova köper fastigheten Rödspottan 9, känd i Helsingborg som Villa Wingårdh, för en köpeskilling om 23 miljoner kronor. Den uthyrbara …

Brinova nu störst i Transportstaden

Brinova förvärvar Örebro kommuns samtliga aktier, motsvarande 46 procent, i Transportstaden Örebro AB. Köpeskillingen motsvarar 314 miljoner kronor i fastighetsvärde. …

Prisutdelning på Grand Hotel idag

Idag delas det ut pris för bästa årsredovisning bland fastighetsbolag. De nominerade avseende redovisning är Akademiska Hus, Brinova och Framtiden. …

Brinova blir ett helt nytt bolag

Genom affären med Erik Paulsson breddar Brinova sin verksamhet och ändrar helt fokus. Från ett bolag med sikte på främst …

Erik Paulsson cashar hem via Brinova

Erik Paulsson säljer (via det egna bolaget Backahill) sina kontrollposter i Fabege, Wihlborgs och det nybildade Diös Fastigheter till Brinova …

Brinova köper Oxie Centrum, Malmö

Brinova Fastigheter AB har tecknat avtal om att förvärva Oxie Centrum i Malmö kommun för en sammanlagd köpeskilling om 110 …

Mycket skatt för Brinova

De flesta noterade fastighetsbolagen driver i dag sin verksamhet med relativt låg skattebelastning. Brinova skiljer där ut sig men att …

Brinova uppför varuhus åt BergendahlsGruppen

Brinova fullföljer exploateringsavtalet med Landskrona kommun genom nybyggnation av fastigheterna Gräset 19, Gräset 20 och del av Citadellstaden 1:1 i …

Brinova går ur Flygstaden

Brinova säljer fastigheten Jonglören 1 i Halmstad inom affärsområdet Brinova Bostäder och 95 procent av aktierna i Flygstaden AB och …

Acta köper bostäder i Rosengård i Malmö

Erik Selin Fastigheter AB och Fastighets AB Fosema säljer Bostads AB Gröningen i Malmö till Acta Kapitalförvaltning. Fastighetsbeståndet består av …

Brinovas underskottsavdrag prövas

Skattemyndigheten vill pröva Brinovas skattemässiga underskott i 2003 års taxering. Brinova avser att bestrida Skattemyndighetens yrkande. Peab har lämnat en …