Brinova

Senaste nyheterna om Brinova.


Brinova säkrar sin utdelning

För att försäkra sig om skattefri utdelning från Fabege har Brinova köpt ytterligare 354 500 aktier i bolaget. Fabeges pågående …

Brinova köper nio fastigheter från Lindab

Brinova köper nio kommersiella fastigheter från Lindab för ett fastighetsvärde om cirka 79 miljoner kronor. Lindab fortsätter att hyra de cirka 20 000 kvadratmeter lokaler som fastigheterna innehåller till en genomsnittlig kontraktstid runt 7,5 år.

Brinova tredubblar vinsten

Under 2005 uppgick Brinovas resultat till 212,2 miljoner kronor (65,6) varav resultat av realiserade värdeförändringar från förvaltningsfastigheter ingår med 26,2 …

Första obligations- portföljen klar

Brinova har tillsammans med "en känd fastighetsprofil" köpt fem kommersiella fastigheter i Stockholm: Domnarvet 11 (tomträttsfastighet) och Mandelblomman 1 i Stockholms stad, Ekplantan 1 och Revisorn 3 i Sollentuna kommun samt logistikfastigheten Kallhäll 9:36 i Järfälla kommun. Fastigheterna är uthyrda på långa kontrakt till bland annat Posten.

Peab dubblar resultatet

Peabs nettoomsättning ökade under 2005 med 16 procent till 25 miljarder. Vinsten efter skatt för 2005 steg från 389 miljoner …

Brinova köper fastigheter i nordvästra Skåne

Brinova förvärvar Tyfonen 1 i Helsingborg och Bulten 2 i Åstorp från energiföretaget E-on. Den samanlagda köpeskillingen är 33 miljoner …

Brinova köper i Göteborg för 295 miljoner

Brinova har köpt Gullbergsvass 1:1 i Göteborg. Fastigheten är uthyrd till Schenker AB och omfattar 11 600 kvadratmeter kontor. Köpeskillingen uppgår till 295 miljoner kronor och tillträde sker 31 januari 2006.

Nordstaden 14:1, Göteborg

Brinova Fastigheter AB förvärvade i november månad i år fastigheten Nordstaden 14:1 från AFA Sjukförsäkrings AB. Affären utgör ett av …

81 kronor för nya aktier i Brinova

Fastighetsbolaget Brinova har släppt villkoren för sin nyemission som ska dra in 353 miljoner kronor. Emissionskursen för nya aktier är satt till 81 kronor. Aktieägarna i Brinova har företrädesrätt till de nya aktierna.

God vinstökning för Peab

Peabs rörelseresultat för perioden januari-september uppgick till 476 miljoner kronor jämfört med 374 miljoner föregående år. Resultatet efter finansiella poster …

Brinova emitterar för att köpa för en miljard

Styrelsen för Brinova Fastigheter har beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Beslutet är villkorat av godkännande …

Brinova köper Göteborgsfastighet med hyresrisk

Brinova Fastigheter AB har köpt Nordstaden 14:1 i Göteborg. Säljare är AFA Sjukförsäkringsaktiebolag. Fastigheten är uthyrd till Domstolsverket (Göteborgs Tingrätt …

Brinova säljer fastighet i Helsingborg

Brinova säljer tomträttsfastigheten Magasinet 3 i Helsingborg inom affärsområdet Brinova Kommersiellt för en köpeskilling om 39 miljoner kronor. Reavinsten uppgår …

Mycket luft i Brinova

I en börskrönika i Dagens Industri funderar Börsveckans chefredaktör Peter Benson över huruvida kursen i Brinova är tecken på en …