Brinova

Senaste nyheterna om Brinova.


Peab noterar fastigheterna i november

Fastighetsbolaget Brinova, som knoppas av från byggkoncernen Peab, har godkänts för notering på O-listan, förutsatt att spridningskravet uppfylls. Första noteringsdag …

Brinova daterar upp sin affärsplan

Det från Peab avknoppade fastighetsbolaget Brinova har inför börsintroduktionen den 20 november gjort en översyn av sin affärsplan, där målen …

Jesper Göransson tar över ekonomin i Peab

Då Peabs ekonomi- och finanschef Mats Leifland från och med den 1 oktober 2003 kommer att verka som VD i …

Fler vvd i Brinova

Styrelsen i Brinova har utsett Mikael Halling och Lars Nilsson till vice VD. Mikael Halling är född 1952 och är …

Brinova börjar rapportera

Inför Peabs utdelning av Brinova i höst och den följande börsnoteringen av bolaget har fastighetsbolaget lämnat en halvårsrapport för 2003. …

Brinova finansierat

I slutet av juni var finansieringen av Brinova-koncernen klar. Detta innebär att Brinova nu är finansierat som en från Peab …