Senaste nyheterna om Active Fastighet


Active förvärvar industrifastighet i Nynäshamn

Active Fastighet AB förvärvar en industrifastighet i Rappsta industriområde i Nynäshamn. Förvärvet omfattar ca 4.000 kvm mark, 2.200 kvm uthyrd LOA samt ca 500 kvm outvecklade byggrätter.

Active Fastighet hyr ut ytterligare i Västerås

Active Fastighet hyr ut cirka 1.000 kvm till Liebherr i Irsta företagspark i Västerås

 

Active förvärvar fem i Västerås

Active Fastighet och Tarnhelm Fastigheter förvärvar, via gemensamt JV, fem lager och industrifastigheter i Irsta industriområde, Västerås. Förvärvet omfattar ca 36.000 kvm mark, 12.000 kvm uthyrd LOA samt ca 8.000 kvm outvecklade byggrätter.

Active och Frentab säljer till Green Storage

Active Fastighet och Frentab äger tillsammans via JV en fastighet om ca 15.000 kvm på Ekobacken, Värmdö. Green Storage förvärvar via avstyckning mark för etablering av ca 7.000 kvm storage.

Diös köper 6.000 kvm i Skellefteå

Diös förvärvar en kontors- och industrifastighet om 6.000 kvm, med tillhörande byggrätt om 2.400 kvm, i området Hedensbyn utanför centrala Skellefteå. Priset är 86 miljoner. Säljer gör Active Fastighet.

Active Fastighet hyr ut 900 kvm i Skellefteå

Active Fastighet hyr ut till Lernia i Hedensbyns Företagspark i Skellefteå, bara några kilometer från Northvolts batterifabrik.

Active Fastigheter utser vd

Active Fastighet utnämner Mikael Wallner till ny vd. Han kommer närmast från en tjänst som Head of Leasing and Industrial …