Wihlborgs: ”Inga tecken på avmattning”

Wihlborgs redovisar resultatet för 2011 och det uppgick till 665 Mkr (922), per aktie 8,65 kr (12,05). Hyresintäkterna ökade med 12 procent till 1 445 Mkr (1 294). Driftsöverskottet ökade med 13 procent till 1 042 Mkr (921). Förvaltningsresultatet ökade med 9 procent till 656 Mkr (604).
– Vi ser ännu inga tecken på någon avmattning i hyresmarknaden. Efterfrågan på bra lokaler är fortsatt stor i Malmö, Lund och Helsingborg, säger Anders Jarl VD Wihlborgs Fastigheter. Nettouthyrningen är positiv, 66 Mkr för helåret och 3 Mkr för Q4.
− Vår verksamhet fortsätter att utvecklas positivt. Under 2011 tjänade vi 656 Mkr på förvaltningen och 300 Mkr på projektutvecklingen.
− Wihlborgs styrelse föreslår årsstämman den 26 april en höjd aktie-utdelning till 3,75 kr. Förslaget innebär en höjning med 7,1 procent, avslutar Anders Jarl.

Wihlborgs vakansgrad var 8 procent vid årsskiftet, jämfört med 6 procent ett år tidigare. Jarl kommenterar respektive delmarknad som bolaget verkar i: ”Skillnaden är tillgången på lediga kontorslokaler. I Helsingborg råder brist på lokaler, i Malmö är det balans och i Lund är det stor tillgång. Men som en följd av de stora forskningsinvesteringarna Max-Lab IV och ESS, har efterfrågan ökat kraftigt i Lund”.

Direktavkastningen på Wihlborgs fastigheter exklusive projekt och fastighetsadministration uppgår till 6,5 procent. Fastighetsvärdet uppgår till 18 miljarder kronor (16,7).

Under 2011 har bolaget förvärvat fastigheter för 466 Mkr och sålt för 206 Mkr. Detta har inneburit en lägre transaktionsvolym jämfört med 2010 då Wihlborgs köpte för 1.279 Mkr och sålde för 256 Mkr. Det enskilt största förvärvet, om 310 Mkr, under 2011 gjordes i Lund i fastigheten Forskaren 3 som förvärvades från Skanska.

Soliditeten uppgår till 30,1 procent (30,5), räntetäckningsgraden visar 2,8 (3,1) och belåningsgraden uppgår till 58,1 (59,6).

– Vi har också inför 2012 förstärkt våra finansiella mål genom att omformulera vårt soliditetsmål till lägst 30 procent och lagt till ett mål om en belåningsgrad om högst 60 procent. Vi är övertygade om att dessa preciseringar av våra finansiella mål är viktiga inför den framtida tillväxten i bolaget, säger Anders Jarl.

Wihlborgs låneskuld uppgår till 10,5 miljarder (9,9) och den genomsnittliga räntan vid årets slut till 3,59 (3,56).

Fastighetsvärlden Idag 2012-02-07

Fler Nyheter från förstasidan

Nya Neobo noteras 10 februari

Det nya bolagen blir ett av det största renodlade noterade bostadsbolagen i Sverige.

Fabege ökar intäkter men tappar värde

Fabege fortsätter att leverera positiva nettouthyrning, med det räckte inte till att hålla uppe värdena under 2022.

MKB förlorade om kriminella vid skjutning

”Nu har vi dragit det här hela vägen”.

Starkt från Vasakronan – men ingen utdelning

188-miljardersbolaget visar nyckeltalen för 2022. Fastighetsvärdena skrevs ner under fjärde kvartalet.

Årets lokalkonsult 2022

Den meriterade juryn har korat en vinnare.

Två har hittat nya hem i Bromma –  totalt 16.000 kvm

Två stora hyresavtal är klara när planer på stor stadsutveckling är på gång.

Intar vad som kan bli stans häftigaste takbar

Fantastisk utsikt över Stockholm.

Lämnar Skanska efter 20 år  – får toppjobb vid Humlegården

Blir fastighets- och uthyrningschef.

Bostadsutvecklare varslar 15 procent av arbetsstyrkan

Uppgifter till FV: Närmare 40 anställda berörs.

Hyr takvåning om 2.600 kvm

Två tredjedelar av den stora projektfastigheten på östra Kungsholmen är nu uthyrd.

Årets affärskonsult 2022

”Det är smickrande, så klart”. Jobbat med fastighetstransaktioner i 20 år.

Zlatan Ibrahimovic köper på Östermalm igen

FV berättar detaljerna. Hela 55 procents värdeuppgång på tre år. Snabb affär.

Kan vinna Mipim Awards

Svenskt bolag: ”Wow, vi är superglada för den här prestigtunga nomineringen”.

57 procent färre sålda för Bonava

Vd:n: ”Vi är mer selektiva när vi startar projekt”.

Tillbaka till förstasidan