Wihlborgs: ”Inga tecken på avmattning”

Wihlborgs redovisar resultatet för 2011 och det uppgick till 665 Mkr (922), per aktie 8,65 kr (12,05). Hyresintäkterna ökade med 12 procent till 1 445 Mkr (1 294). Driftsöverskottet ökade med 13 procent till 1 042 Mkr (921). Förvaltningsresultatet ökade med 9 procent till 656 Mkr (604).
– Vi ser ännu inga tecken på någon avmattning i hyresmarknaden. Efterfrågan på bra lokaler är fortsatt stor i Malmö, Lund och Helsingborg, säger Anders Jarl VD Wihlborgs Fastigheter. Nettouthyrningen är positiv, 66 Mkr för helåret och 3 Mkr för Q4.
− Vår verksamhet fortsätter att utvecklas positivt. Under 2011 tjänade vi 656 Mkr på förvaltningen och 300 Mkr på projektutvecklingen.
− Wihlborgs styrelse föreslår årsstämman den 26 april en höjd aktie-utdelning till 3,75 kr. Förslaget innebär en höjning med 7,1 procent, avslutar Anders Jarl.

Wihlborgs vakansgrad var 8 procent vid årsskiftet, jämfört med 6 procent ett år tidigare. Jarl kommenterar respektive delmarknad som bolaget verkar i: ”Skillnaden är tillgången på lediga kontorslokaler. I Helsingborg råder brist på lokaler, i Malmö är det balans och i Lund är det stor tillgång. Men som en följd av de stora forskningsinvesteringarna Max-Lab IV och ESS, har efterfrågan ökat kraftigt i Lund”.

Direktavkastningen på Wihlborgs fastigheter exklusive projekt och fastighetsadministration uppgår till 6,5 procent. Fastighetsvärdet uppgår till 18 miljarder kronor (16,7).

Under 2011 har bolaget förvärvat fastigheter för 466 Mkr och sålt för 206 Mkr. Detta har inneburit en lägre transaktionsvolym jämfört med 2010 då Wihlborgs köpte för 1.279 Mkr och sålde för 256 Mkr. Det enskilt största förvärvet, om 310 Mkr, under 2011 gjordes i Lund i fastigheten Forskaren 3 som förvärvades från Skanska.

Soliditeten uppgår till 30,1 procent (30,5), räntetäckningsgraden visar 2,8 (3,1) och belåningsgraden uppgår till 58,1 (59,6).

– Vi har också inför 2012 förstärkt våra finansiella mål genom att omformulera vårt soliditetsmål till lägst 30 procent och lagt till ett mål om en belåningsgrad om högst 60 procent. Vi är övertygade om att dessa preciseringar av våra finansiella mål är viktiga inför den framtida tillväxten i bolaget, säger Anders Jarl.

Wihlborgs låneskuld uppgår till 10,5 miljarder (9,9) och den genomsnittliga räntan vid årets slut till 3,59 (3,56).

Fastighetsvärlden Idag 2012-02-07

Fler Nyheter från förstasidan

Historiskt: Hon vinner Ruter Dam

För första gången vinner en kvinna från fastighetsbranschen det prestigefulla priset. Vinnaren ger sina bästa karriärråd.

Fullkomlig slakt på börsen

Tappade mer än 10 procent. Storstryk för Erik Selins och Rutger Arnhults bolag under onsdagen.

Nu endast en kvar ur storköpet – jättarnas gigant

Uthyrningsgraden är uppe i 85 procent. FV summerar även några av de största försäljningarna.

Förvärvar 19.000 kvm från AMF-bolag

Kontorshus i sju våningar. Alldeles bredvid ny station.

”Det finns ingen chans att jag inte vänder skutan”

Åhléns nya ägare Ayad Al–Saffar om taktiken för framtiden.

Hyr högst upp i Katarinahuset

Atrium Ljungberg har tecknat två nya avtal vid Slussen.

Realplay

Risken för nedgradering uppenbar

Obligationsmarknaden är ett fortsatt gungfly för fastighetsmarknaden

Årets finalister i Sweden Green Building Awards

Redan nu står det klart att ett fastighetsbolag vinner en klass.

Niam köper jättefastighet – nytt rekordpris

Köper i strategiskt läge i centrala Göteborg. Läs FV:s prisbedömning – och om andra stora styckeaffärer.

Ingvor Sundbom och Erik Selin i ny satsning

Lanserar fastighetsbolaget Covitum.

Investerar 400 miljoner mitt i Stocholm

15.000 kvm lokaler når marknaden.

Stor myndighet söker nya lokaler

Kan bli en av de allra sista att flytta ut från CBD. FV berättar om prioriteringarna.

Säljer portfölj om 11.200 kvm

Sex samhällsfastigheter byter ägare.

Vasakronan säljer för 410 mkr – FV avslöjar köparen

Avyttrar en av bolagets mer udda tillgångar.

Tillbaka till förstasidan